Datos de la provincia

Emprego público da provincia de Pontevedra

DATA DE PUBLICACIÓN NO BOPPO ADMINISTRACIÓN POSTO TIPO
24/05/2019 Mondariz-Balneario Técnica/o en Turismo Laboral temporal
24/05/2019 Baiona Técnica/o Superior en Turismo Laboral temporal
23/05/2019 O Grove Encargado/a de almacén Laboral temporal
23/05/2019 O Grove Socorristas, sanitarios/as e patrón/a Laboral temporal
22/05/2019 Tui Inspector/a policía local Funcionaria/o
22/05/2019 Marín Garda de museo Bolsa de emprego
20/05/2019 Cambados 2 traballadores/as para as oficinas de turismo Laboral temporal
14/05/2019 Cangas Socorristas e patrón/a Laboral temporal
14/05/2019 Cangas Monitores/as e director/a de tempo libre Laboral temporal
10/05/2019 Tui Técnico-a de emprego Laboral temporal
06/05/2019 Meaño Auxiliar Administrativo/a Bolsa de emprego
12/04/2019 Vilaboa Arquitecta/o Bolsa de emprego
12/04/2019 Vigo Conservador/a Interinidade
11/04/2019 Pontevedra Traballador/a social Lista de reserva
11/04/2019 Pontevedra Técnica/o de Administración Xeral Lista de reserva
11/04/2019 Pontevedra Psicólogo/a asesor/a do centro de información á muller Lista de reserva
11/04/2019 Pontevedra Informática/o Lista de reserva
11/04/2019 Pontevedra Técnica/o de arquivos Lista de reserva
05/04/2019 Cangas Traballadoras/es de limpeza de praias Laboral temporal
04/04/2019 Tui Profesor/a de percusión Lista de reserva
29/03/2019 Oia Técnica/o forestal Laboral temporal
28/03/2019 Tui Técnica/o en turismo Laboral temporal
27/03/2019 A Lama Administrativa/o Interinidade
22/03/2019 Caldas de Reis 2 bolseiros de oficina de Turismo Bolsa de traballo e lista de reserva
22/03/2019 Gondomar Auxiliar Administrativo/a Bolsa de traballo
21/03/2019 Redondela Operario/a de limpeza Bolsa de traballo
21/03/2019 Mos 2 prazas de policía local Funcionario/a
18/03/2019 Mondariz-Balneario Técnica/o superior de educación infantil Bolsa de emprego
18/03/2019 O Grove Administrativa/o Interinidade
15/03/2019 Vigo Técnico/a de Administración Xeral Bolsa de emprego
07/03/2019 Entidad local menor de Camposancos Operarios/as de servizos varios Bolsa de emprego
05/03/2019 O Porriño Auxiliares Administrativos Interinidade
26/02/2019 Salceda de Caselas Auxiliar Administrativo Interinidade
20/02/2019 Poio Orientador/a laboral Bolsa de emprego
20/02/2019 Baiona Operario/a de servizos varios Laboral fixo
15/02/2019 A Estrada Operario/a de servizos varios Funcionario/a
15/02/2019 A Estrada Limpador/a Funcionario/a
28/01/2019 Moaña Auxiliares de policía Laboral temporal
28/01/2019 Pontevedra Policía local Funcionario/a
25/01/2019 Cerdedo-Cotobade Limpador/a Lista de reserva
23/01/2019 Cerdedo-Cotobade Oficial/a electricista Lista de reserva
16/01/2019 Vilanova de Arousa Técnico/a de Administración Xeral Interinidade
15/01/2019 Pontevedra Varias prazas Funcionario/a
28/12/2018 Ponteareas LImpiador/a Interinidade
27/12/2018 Vilagarcía de Arousa Peoa ou peón de Emerxencias Bolsa de traballo
26/12/2018 Cambados Traballador Social Bolsa de emprego
19/12/2018 Baiona Auxiliar Administrativo/a Funcionario
13/12/2018 O Rosal Conserxe de edificios públicos Funcionario/a interino/a
10/12/2018 Fornelos de Montes Peón de servizos varios Funcionario
05/12/2018 Marín Dous/dúas técnicos/as Funcionario/a interino/a
27/11/2018 Ponteareas Varias prazas de monitor/a Temporal
15/11/2018 Ponteareas Monitor/a de curso Temporal
15/11/2018 Ponteareas Monitor/a de curso Temporal
15/11/2018 Ponteareas Técnico/a de Administración Xeral Funcionario/a interino/a
26/10/2018 Bueu Peón de limpeza viaria Bolsa de emprego
25/10/2018 Redondela Psicólogo-a e Auxiliar de Biblioteca Bolsa de traballo
15/10/2018 As Neves Auxiliar de Administracion Xeral Funcionario/a
11/10/2018 Crecente Traballador/a social Laboral temporal
02/10/2018 O Grove Técnico/a de Administración Xeral Funcionario/a interino/a
24/09/2018 O Grove Enxeñeiro/a Interinidade temporal
18/09/2018 Mondariz Auxiliar de axuda domiciliaria Laboral temporal
14/09/2018 Redondela Oficial/a electricista Bolsa de emprego
12/09/2018 Tui Profesor/a de óboe y Profesor/a de piano-jazz Laboral temporal
12/09/2018 Mondariz Orientador/a laboral Laboral temporal
12/09/2018 Pontevedra Técnico/a medio de Xestión Funcionario/a interino/a
07/09/2018 Valga Técnico/a de Administración Xeral Funcionario/a interino/a
07/09/2018 Bueu Monitores/as deportivos/as Laboral temporal
07/09/2018 Bueu Traballador/a social Laboral temporal
05/09/2018 Pontevedra Técnico/a en tecnoloxías da información Lista de reserva
04/09/2018 Moaña Arquitecto/a Funcionario/a interino/a
04/09/2018 Gondomar Arquitecto/a Funcionario/a interino/a
04/09/2018 Baiona Técnico/a de Administración Xeral Funcionario/a interino/a
03/09/2018 Vigo  Oficiais coidadores/as VigoZoo Bolsa de emprego
20/08/2018 Moaña Monitor/a deportivo/a ximnasia para persoas maiores Laboral temporal
10/08/2018 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia 39 prazas dos corpos de Policía local Policía, subgrupo C1
03/08/2018 Cangas 2 socorristas e 2 patrón Laboral temporal 
03/08/2018 Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra Policía Portuario Temporal
02/08/2018 O Grove Auxiliar Administrativo Interinidade
30/07/2018 Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra Xefe/a División de Proxectos e Obras Funcionario/a interino/a
27/07/2018 Pontevedra Diversas prazas de policía local Funcionario/a
26/07/2018 Tui Encargado/a de mantemento de redes e aplicacións informáticas Laboral temporal
18/07/2018 Meaño Varias prazas Laboral temporal
13/07/2018 Cangas Auxiliar Administrativo Funcionario/a interino/a
06/07/2018 Tui Auxiliar Administrativo Lista de reserva
06/07/2018 Tui Traballador Social Lista de reserva
06/07/2018 Tui Técnico de Administración Xeral Lista de reserva
06/07/2018 Tui Arquitecto Lista de reserva
02/07/2018 Meaño Coidador/a-conductor/a transporte asistencial centro social polivalente Laboral fixo
02/07/2018 Meaño Coidador/a terceira idade centro social polivalente Laboral fixo
02/07/2018 Meaño Técnico/a animador/a socio-cultural terceira idade centro social polivalente Laboral fixo
02/07/2018 Meaño Técnica/o especialista en xardín de infancia ou equivalente escola infantil 0-3 anos Laboral fixo
02/07/2018 Meaño Mestra/e escola infantil 0-3 anos Laboral fixo
28/06/2018 O Rosal Persoal Feira do Viño Laboral temporal
26/06/2018 O Rosal Auxiliares de axuda no fogar Bolsa de emprego
21/06/2018 Cangas 3 Conductores de vehículo motobomba Laboral temporal
14/06/2018 Vigo Técnicos/as medios de arquivos Bolsa de emprego
12/06/2018 As Neves Auxiliar Adminitrativo Bolsa de emprego
11/06/2018 Padroado Municipal Monte Santa Trega Peón-Limpiador Concurso-oposición
31/05/2018 Marín Coordinador/a de salvamento Laboral temporal
28/05/2018 Tui Varias prazas Laboral temporal
24/05/2018 A Guarda Traballador/a social Laboral temporal
23/05/2018 O Grove Socorristas e Patrón/a Laboral temporal
23/05/2018 O Grove Sanitarios/as Laboral temporal
22/05/2018 Ponteareas Administrativo e Secretario de conservatorio Laboral temporal
22/05/2018 Ponteareas Auxiliar administrativo Laboral temporal
22/05/2018 Ponteareas Traballador/a social Laboral temporal
21/05/2018 Marín Peón ou peoa operario/a Funcionario/a de carreira
18/05/2018 Meaño Varias prazas Laboral temporal
18/05/2018 Baiona Axente de aparcadoiro Laboral temporal
18/05/2018 Baiona Auxiliares de policía local Laboral temporal
16/05/2018 Caldas de Reis Animador/a Sociocultural e Turístico Bolsa de emprego
15/05/2018 O Grove Cordinador/a Técnico/a Socorrismo Laboral temporal
15/05/2018 O Grove Auxiliares de Policía Local Laboral temporal
15/05/2018 Cangas Técnico/a de Turismo  
14/05/2018 Covelo Administrativo/a de Administración Xeral Funcionario/a interino/a
10/05/2018 Nigrán Traballador/a social Bolsa de traballo
09/05/2018 Marín Técnico/a de Administración Xeral Bolsa de emprego
02/05/2018 Moaña Condutor/a maquinista Lista de contratación
02/05/2018 Cangas 31 postos Plan Concellos Laboral temporal
27/04/2018 Cuntis Operario/a de maquinaria para o servizo de  mantemento, limpeza e desbroce Funcionario/a interino/a
26/04/2018 Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra Técnico/a de Operacións e Servizos Portuarios Contrato temporal
26/04/2018 Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra Servizo de Soporte Contrato temporal
23/04/2018 Mondariz-Balneario Auxiliar administrativo Bolsa de emprego
20/04/2018 Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra Responsable de Dominio Público Laboral fixo
16/04/2018 Bueu Auxiliar administrativo de Administracion Xeral Bolsa de traballo, Funcionarios interinos
13/04/2018 Tomiño Delineante Funcionario/a interino/a
13/04/2018 Pontevedra Técnico/a medio de xestión Lista de reserva
12/04/2018 Pontevedra Técnico auxiliar en xestión de residuos municipais Lista de reserva
12/04/2018 Pontevedra Técnico superior en xestión de residuos municipais Lista de reserva
12/04/2018 Pontevedra Enxeñeiro/a Lista de reserva
12/04/2018 Pontevedra Técnico/a xurídico/a en administración electrónica Lista de reserva
06/04/2018 Lalín Educador/a Laboral temporal
04/04/2018 Mondariz-Balneario Servizo Asistencia no Fogar Laboral temporal
27/03/2018 Deputación de Pontevedra Profesora ou profesor colaborador con destino á Escola Universitaria de Enfermería Laboral temporal
26/03/2018 Padroado Municipal Monte Santa Trega Guía turístico Laboral temporal
16/03/2018 Bueu Auxiliares de policía Laboral temporal
15/03/2018 Vigo Subalterno/a Bolsa de emprego
12/03/2018 Moaña Auxiliares de policía Laboral temporal
05/02/2018 Pazos de Borbén Auxiliar de Administracion Xeral Lista de reserva
28/02/2018 O Grove Monitor/a de pádel Bolsa de emprego
28/02/2018 Vigo Oficial/a condutor/a Bolsa de emprego
27/02/2018 Oia Dous técnicos/as de turismo Laboral temporal
26/02/2018 A Estrada Normalizador/a lingüístico/a Laboral temporal
12/02/2018 Arbo Auxiliar axuda no fogar Bolsa de emprego
31/01/2018 Poio Oficial/a 1ª electrecista Bolsa de emprego
30/01/2018 Nigrán Arquitecto/a técnico/a Funcionario/a
25/01/2018 Catoira Administrativo/a de Administración Xeral Funcionario/a
25/01/2018 Vigo Técnico/a medio de arquivos Bolsa de emprego para interinidade
15/01/2018 O Rosal Auxiliar administrativo/a Funcionario/a Interino/a
15/01/2018 Lalín Técnico/a de Administración xeral Funcionario/a Interino/a
08/01/2018 Poio Monitor/a deportivo/a Bolsa de emprego
02/01/2018 Tomiño Varias prazas no programa Proxecto Axendade Cooperación Transfronteriza Amizade Cerveira-Tomiño Funcionarias/os Interinas/os

 

Última modificación: viernes, 24 mayo 2019