Datos de la provincia

Emprego público da provincia de Pontevedra

DATA DE PUBLICACIÓN NO BOPPO ADMINISTRACIÓN POSTO TIPO
24/09/2018 O Grove Enxeñeiro/a Interinidade temporal
18/09/2018 Mondariz Auxiliar de axuda domiciliaria Laboral temporal
14/09/2018 Redondela Oficial/a electricista Bolsa de emprego
12/09/2018 Tui Profesor/a de óboe y Profesor/a de piano-jazz Laboral temporal
12/09/2018 Mondariz Orientador/a laboral Laboral temporal
12/09/2018 Pontevedra Técnico/a medio de Xestión Funcionario/a interino/a
07/09/2018 Valga Técnico/a de Administración Xeral Funcionario/a interino/a
07/09/2018 Bueu Monitores/as deportivos/as Laboral temporal
07/09/2018 Bueu Traballador/a social Laboral temporal
05/09/2018 Pontevedra Técnico/a en tecnoloxías da información Lista de reserva
04/09/2018 Moaña Arquitecto/a Funcionario/a interino/a
04/09/2018 Gondomar Arquitecto/a Funcionario/a interino/a
04/09/2018 Baiona Técnico/a de Administración Xeral Funcionario/a interino/a
03/09/2018 Vigo  Oficiais coidadores/as VigoZoo Bolsa de emprego
20/08/2018 Moaña Monitor/a deportivo/a ximnasia para persoas maiores Laboral temporal
10/08/2018 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia 39 prazas dos corpos de Policía local Policía, subgrupo C1
03/08/2018 Cangas 2 socorristas e 2 patrón Laboral temporal 
03/08/2018 Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra Policía Portuario Temporal
02/08/2018 O Grove Auxiliar Administrativo Interinidade
30/07/2018 Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra Xefe/a División de Proxectos e Obras Funcionario/a interino/a
27/07/2018 Pontevedra Diversas prazas de policía local Funcionario-a
26/07/2018 Tui Encargado/a de mantemento de redes e aplicacións informáticas Laboral temporal
18/07/2018 Meaño Varias prazas Laboral temporal
13/07/2018 Cangas Auxiliar Administrativo Funcionario/a interino/a
06/07/2018 Tui Auxiliar Administrativo Lista de reserva
06/07/2018 Tui Traballador Social Lista de reserva
06/07/2018 Tui Técnico de Administración Xeral Lista de reserva
06/07/2018 Tui Arquitecto Lista de reserva
02/07/2018 Meaño Coidador/a-conductor/a transporte asistencial centro social polivalente Laboral fixo
02/07/2018 Meaño Coidador/a terceira idade centro social polivalente Laboral fixo
02/07/2018 Meaño Técnico/a animador/a socio-cultural terceira idade centro social polivalente Laboral fixo
02/07/2018 Meaño Técnica/o especialista en xardín de infancia ou equivalente escola infantil 0-3 anos Laboral fixo
02/07/2018 Meaño Mestra/e escola infantil 0-3 anos Laboral fixo
28/06/2018 O Rosal Persoal Feira do Viño Laboral temporal
26/06/2018 O Rosal Auxiliares de axuda no fogar Bolsa de emprego
21/06/2018 Cangas 3 Conductores de vehículo motobomba Laboral temporal
14/06/2018 Vigo Técnicos/as medios de arquivos Bolsa de emprego
12/06/2018 As Neves Auxiliar Adminitrativo Bolsa de emprego
11/06/2018 Padroado Municipal Monte Santa Trega Peón-Limpiador Concurso-oposición
31/05/2018 Marín Coordinador/a de salvamento Laboral temporal
28/05/2018 Tui Varias prazas Laboral temporal
24/05/2018 A Guarda Traballador/a social Laboral temporal
23/05/2018 O Grove Socorristas e Patrón/a Laboral temporal
23/05/2018 O Grove Sanitarios/as Laboral temporal
22/05/2018 Ponteareas Administrativo e Secretario de conservatorio Laboral temporal
22/05/2018 Ponteareas Auxiliar administrativo Laboral temporal
22/05/2018 Ponteareas Traballador/a social Laboral temporal
21/05/2018 Marín Peón ou peoa operario/a Funcionario/a de carreira
18/05/2018 Meaño Varias prazas Laboral temporal
18/05/2018 Baiona Axente de aparcadoiro Laboral temporal
18/05/2018 Baiona Auxiliares de policía local Laboral temporal
16/05/2018 Caldas de Reis Animador/a Sociocultural e Turístico Bolsa de emprego
15/05/2018 O Grove Cordinador/a Técnico/a Socorrismo Laboral temporal
15/05/2018 O Grove Auxiliares de Policía Local Laboral temporal
15/05/2018 Cangas Técnico/a de Turismo  
14/05/2018 Covelo Administrativo/a de Administración Xeral Funcionario/a interino/a
10/05/2018 Nigrán Traballador/a social Bolsa de traballo
09/05/2018 Marín Técnico/a de Administración Xeral Bolsa de emprego
02/05/2018 Moaña Condutor/a maquinista Lista de contratación
02/05/2018 Cangas 31 postos Plan Concellos Laboral temporal
27/04/2018 Cuntis Operario/a de maquinaria para o servizo de  mantemento, limpeza e desbroce Funcionario/a interino/a
26/04/2018 Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra Técnico/a de Operacións e Servizos Portuarios Contrato temporal
26/04/2018 Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra Servizo de Soporte Contrato temporal
23/04/2018 Mondariz-Balneario Auxiliar administrativo Bolsa de emprego
20/04/2018 Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra Responsable de Dominio Público Laboral fixo
16/04/2018 Bueu Auxiliar administrativo de Administracion Xeral Bolsa de traballo, Funcionarios interinos
13/04/2018 Tomiño Delineante Funcionario/a interino/a
13/04/2018 Pontevedra Técnico/a medio de xestión Lista de reserva
12/04/2018 Pontevedra Técnico auxiliar en xestión de residuos municipais Lista de reserva
12/04/2018 Pontevedra Técnico superior en xestión de residuos municipais Lista de reserva
12/04/2018 Pontevedra Enxeñeiro/a Lista de reserva
12/04/2018 Pontevedra Técnico/a xurídico/a en administración electrónica Lista de reserva
06/04/2018 Lalín Educador/a Laboral temporal
04/04/2018 Mondariz-Balneario Servizo Asistencia no Fogar Laboral temporal
27/03/2018 Deputación de Pontevedra Profesora ou profesor colaborador con destino á Escola Universitaria de Enfermería Laboral temporal
26/03/2018 Padroado Municipal Monte Santa Trega Guía turístico Laboral temporal
16/03/2018 Bueu Auxiliares de policía Laboral temporal
15/03/2018 Vigo Subalterno/a Bolsa de emprego
12/03/2018 Moaña Auxiliares de policía Laboral temporal
05/02/2018 Pazos de Borbén Auxiliar de Administracion Xeral Lista de reserva
28/02/2018 O Grove Monitor/a de pádel Bolsa de emprego
28/02/2018 Vigo Oficial/a condutor/a Bolsa de emprego
27/02/2018 Oia Dous técnicos/as de turismo Laboral temporal
26/02/2018 A Estrada Normalizador/a lingüístico/a Laboral temporal
12/02/2018 Arbo Auxiliar axuda no fogar Bolsa de emprego
31/01/2018 Poio Oficial/a 1ª electrecista Bolsa de emprego
30/01/2018 Nigrán Arquitecto/a técnico/a Funcionario/a
25/01/2018 Catoira Administrativo/a de Administración Xeral Funcionario/a
25/01/2018 Vigo Técnico/a medio de arquivos Bolsa de emprego para interinidade
15/01/2018 O Rosal Auxiliar administrativo/a Funcionario/a Interino/a
15/01/2018 Lalín Técnico/a de Administración xeral Funcionario/a Interino/a
08/01/2018 Poio Monitor/a deportivo/a Bolsa de emprego
02/01/2018 Tomiño Varias prazas no programa Proxecto Axendade Cooperación Transfronteriza Amizade Cerveira-Tomiño Funcionarias/os Interinas/os
29/12/2017 Redondela Vixiante de vías e obras Bolsa de emprego
28/12/2017 Fornelos de Montes Auxiliar administrativo/a Concurso oposición libre
22/12/2017 Moaña Varios postos Lista de contratación
21/12/2017 Bueu Oficial electricista Interinidad, quenda libre
18/12/2017 Ponteareas Peón grumir e conductor Contrato de interinidade en praza
15/12/2017 Marín 2 Técnicos de orientación e prospección laboral Funcionario/a Interino/a
12/12/2017 A Guarda Prazas de Oficial de servicios varios Bolsa de emprego interinidade ou temporal
12/12/2017 A Guarda Prazas de Oficial de servicios varios Bolsa de emprego
11/12/2017 Cerdedo-Cotobade Educador/a social Funcionario/a Interino/a
07/12/2017 Lalín Técnico/a de Administración xeral Bolsa de traballo, concurso oposición
05/12/2017 Cerdedo-Cotobade Persoal do Servizo de Axuda no Fogar Lista de reserva
05/12/2017 Bembrive (Vigo) Secretaría-intervención Funcionario/a Interino/a
05/12/2017 Ponteareas Profesor de música Lista de resereva
05/12/2017 A Estrada Encargados/as Servizo Protección Civil Lista de reserva laboral temporal
05/12/2017 A Estrada Operarios/as Servizo Protección Civil Lista de reserva laboral temporal
05/12/2017 Deputación de Pontevedra Varias prazas para os programas "SmartMiño" e "Visit Río Minho" Funcionario interino
27/11/2017 Mondariz Asistente de axuda a domicilio Laboral temporal
20/11/2017 Meaño Varias prazas Laboral temporal
20/11/2017 Baiona Conserxe Sustitución temporal
17/11/2017 Deputación de Pontevedra Varias prazas Funcionario/a
15/11/2017 Vilanova de Arousa Arquitecto Funcionario/a Interino/a
15/11/2017 Meaño Oferta de empleo público 2017 Funcionario/a
07/11/2017 Vigo Operario/a peón Bolsa de emprego
31/10/2017 Cangas Operario/a condutor Laboral por interinidade
30/10/2017 Vilanova de Arousa Arquitecto-a Funcionario/a Interino/a
25/10/2017 O Rosal 2 Peóns servizos varios Laboral fixo
25/10/2017 O Rosal Auxiliar administrativo/a Funcionario/a
13/10/2017 Vilagarcía de Arousa Graduado/a en Enfermería, Educación Social e en Traballo Social Bolsa de emprego
11/10/2017 Bueu Auxiliar de biblioteca Laboral temporal
10/10/2017 Meaño Monitor/a de actividades físico-deportivas Laboral temporal
09/10/2017 O Porriño Auxiliar administrativo/a Lista de reserva interinidade
09/10/2017 A Guarda Auxiliar administrativo/a Lista de reserva interinidade
04/10/2017 Poio Policía local Funcionario/a
04/10/2017 Meaño Mestre/a de percusión Laboral temporal
03/10/2017 O Rosal 2 Limpadoras/es de edificios públicos Laboral por interinidade
02/10/2017 A Guarda Profesor-a de gaita Laboral por interinidade
29/09/2017 A Illa de Arousa Auxiliar administrativo/a - Traballador/a social Bolsa de emprego
29/09/2017 Gondomar Técnico de Administración Xeral Lista de reserva
21/09/2017 A Estrada Traballador social Bolsa de emprego
12/09/2017 Vigo Auxiliar Administración Xeral Bolsa de emprego
28/08/2017 Ponteareas 2 Auxiliar puericultura Laboral por interinidade
25/08/2017 Tui 4 Persoal docente Laboral temporal
21/08/2017 Marín Persoal docente Bolsa de emprego
18/08/2017 Vilagarcía de Arousa Persoal docente Bolsa de emprego
18/08/2017 Meaño Limpiador/a encargado/a Laboral temporal
18/08/2017 Bueu 3 monitores/as deportivos/as Laboral temporal
09/08/2017 Salvaterra de Miño Auxiliar administrativo/a de servizos sociais Funcionario interino
08/08/2017 Moaña Monitor/a deportivo/a Laboral temporal
08/08/2017 Moaña Dinamizador/a do Plan de Inclusión Dixital Laboral temporal
07/08/2017 A Estrada Titulado/a Superior para o Departamento de Cultura Laboral temporal
07/08/2017 Cerdedo-Cotobade Persoal do servizo municipal de axuda no fogar Contratos de duración determinada
03/08/2017 Vigo Enseñeiros/as técnicos/as Bolsa de emprego
03/08/2017 Ponteareas A2 técnico/a edusi Funcionario/a Interino/a
02/08/2017 Cangas 3 condutores/as para o camión motobomba Laboral temporal
24/07/2017 Poio Administrativo/a Bolsa de emprego
20/07/2017 Poio Condutor/a e oficial albanel Bolsa de emprego
19/07/2017 Vilaboa Auxiliar administrativo Bolsa de persoal funcionario interino
19/07/2017 Meaño 19 profesores/as Laboral temporal
19/07/2017 Meaño Fisioterapeuta Laboral temporal
19/07/2017 Meaño 3 coidadores/as Laboral temporal
19/07/2017 Meaño Monitor/a de actividades físicas Laboral temporal
19/07/2017 Meaño 7 limpiadores/as Laboral temporal
19/07/2017 Meaño Mestre/a de educación infantíl Laboral temporal
18/07/2017 Deputación de Pontevedra Mestras ou mestres canteiros Bolsa de práctica laboral
11/07/2017 Lalín Auxiliar administrativo Bolsa de emprego
11/07/2017 Lalín Monitor/a deportivo Bolsa de emprego
11/07/2017 Lalín Axente aparcadoiro Bolsa de emprego
11/07/2017 Lalín Condutor – operario Bolsa de emprego
11/07/2017 Lalín Aux.protección civil Bolsa de emprego
11/07/2017 Lalín Condutor/a Bolsa de emprego
11/07/2017 Lalín Administrativo/a Bolsa de emprego
11/07/2017 Lalín Aux.administrativo/a Bolsa de emprego
11/07/2017 Lalín Limpiador/a Bolsa de emprego
11/07/2017 Lalín Conserxe Bolsa de emprego
05/07/2017 Vigo Técnico medio de normalización lingüística Bolsa de emprego