Datos de la provincia

Emprego público da provincia de Pontevedra

DATA DE PUBLICACIÓN NO BOPPO ADMINISTRACIÓN POSTO TIPO
13/10/2020 Tui Técnico/a de Xestión Interinidad
13/10/2020 Redondela Técnico/a de Xestión e de Auxiliar de Arquivo Concurso-oposición libre
08/10/2020 Pontecesures Traballador/a social Concurso-libre
01/10/2020 A Cañiza Orientador/a Laboral Funcionario interino
30/09/2020 Meaño 2 mestree/as da escola municipal de música Bolsa de traballo
29/09/2020 Forcarei Auxiliar administrativo/a para bibliotecas e instalacións deportivas Lista de reserva
24/09/2020 A Estrada Traballadoras/es sociais Lista de reserva
23/09/2020 Vila de Cruces Operario/a de servizos múltiples Bolsa de emprego
23/09/2020 Soutomaior 1 praza de coordinadora deportiva Laboral temporal
23/09/2020 Mondariz Auxiliares de axuda a domicilio Bolsa de traballo
18/09/2020 Meaño Oferta de emprego público 2020 Funcionarias/os e Laboral fixo
18/09/2020 O Grove Técnica/o de orientación laboral Funcionario/a interino/a
10/09/2020 Pontevedra Varias prazas policía local Funcionarios/as
10/09/2020 Pontevedra Varias prazas Funcionarios/as
07/09/2020 Silleda 2 Operarios/as de limpeza de edificios municipais Interinidade e bolsa de emprego
07/09/2020 Vigo Auxiliar de laboratorio de enfermería Bolsa de emprego
07/09/2020 Vigo Diplomado en traballo socal Bolsa de emprego
02/09/2020 Ponteareas Técnico A2 no para o departamento de Edusi Funcionario/a interino/a
02/09/2020 Ponteareas Técnico/a medio de apoio no Edusi Funcionario/a interino/a
21/08/2020 O Rosal Técnico/a de administración xeral Funcionario/a interino/a
20/08/2020 Baiona Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais Laboral temporal
20/08/2020 Baiona Técnico/a superior en turismo Laboral temporal
11/08/2020 Baiona Técnico/a superior en turismo Laboral temporal
05/08/2020 Forcarei Auxiliar adminstrativo Laboral temporal
20/07/2020 O Porriño 3 Prazas auxiliar administrativa/o Interinidade
16/07/2020 O Porriño 6 Prazas de operarios Interinidade
16/07/2020 O Grove 2 Prazas de informador/a turístico/a Laboral temporal
15/07/2020 Baiona Técnica/o superior en turismo Laboral temporal
14/07/2020 Tui Técnico/a de xestión Interinidade
14/07/2020 A Lama Arquitecto/a Interinidade
10/07/2020 Vigo Técnica/o superior economista Bolsa de emprego
10/07/2020 Vigo Xefa/e do servizo de festas Comisión de servizos
23/06/2020 Cambados Operarias/os de servizos Lista de reserva
23/06/2020 Cambados Traballadoras/es de oficinas de turismo Laboral temporal
23/06/2020 Baiona Axente de aparcadoiro Laboral temporal
17/06/2020 Barro Operario/a de servizos múltiples Laboral temporal
16/06/2020 Baiona Traballador/a social Interinidade
15/06/2020 Oia 3 Condutores/as de camión motobomba Laboral temporal
15/06/2020 Baiona 8 Auxiliares de policía local Laboral temporal
10/06/2020 Meaño Técnica/o de turismo Laboral temporal
10/06/2020 Cangas Condutor/a de Grupo de Emerxencias Municipal Bolsa de contratación
04/06/2020 A Cañiza 5 peóns/oas de obras públicas Laboral temporal
04/06/2020 A Cañiza 2 peóns/oas forestais Laboral temporal
04/06/2020 A Cañiza 2 socorristas bañistas Laboral temporal
04/06/2020 A Cañiza 4 peóns/oas forestais Laboral temporal
03/06/2020 Tomiño Operario/a condutor/a Interinidade
01/06/2020 Oia Técnicas/os de Turismo Laboral temporal
25/05/2020 Pontevedra Policías locais Comisión de servizo
06/05/2020 Nigrán Técnica/o de Administración Xeral Comisión de servizo
06/05/2020 Moaña Varias prazas Funcionaria/o
15/04/2020 Silleda Arquitecta/o técnica/o Interinidade
15/04/2020 Moaña Técnica/o medio de intervención e contabilidade Laboral temporal
02/03/2020 Ponte Caldelas Arquitecto/a Bolsa de emprego
27/02/2020 Salvaterra de Miño Auxiliar administrativa/o Bolsa de traballo
25/02/2020 Soutomaior Técnico/a de xuventude, orientación laboral e responsable da OMIX Laboral fixo/a
21/02/2020 Pazos de Borbén Arquitecta/o técnica/o Bolsa de emprego
20/02/2020 Nigrán Auxiliar de Administración Xeral Bolsa de emprego
20/02/2020 Nigrán Peón/Peoa electricista Bolsa de emprego
20/02/2020 Nigrán Peón/Peoa condutor/a Bolsa de emprego
20/02/2020 Nigrán Peón/Peoa albanel Bolsa de emprego
20/02/2020 Nigrán Peón/Peoa operario/a Bolsa de emprego
17/02/2020 Moaña Oficial/a 1ª de albanelería Laboral fixo/a
17/02/2020 Moaña Oficial/a 1ª de carpintería Laboral fixo/a
14/02/2020 Mondariz-Balneario Substitucións no servizo de axuda no fogar Bolsa de emprego
13/02/2020 Vilaboa Limpiador/a Bolsa de emprego
13/02/2020 Cangas Profesor/a de música Bolsa de emprego
10/02/2020 Cuntis Técnica/o superior para prevención de condutas aditivas no eido local Laboral temporal
10/02/2020 Baiona Arquitecta/o Interinidade
06/02/2020 Bueu Técnica/o de Administración Xeral Interinidade
02/04/2020 Soutomaior Director/a psicólogo/a do CIM Funcionaria/o
29/01/2020 Pontevedra Subalterna/o Funcionaria/o
28/01/2020 Vilaboa Encargada/o de obra Bolsa de emprego
28/01/2020 Salvaterra de Miño Oficial/a fontaneiro/a Bolsa de traballo
28/01/2020 Salvaterra de Miño Peoa/peón Bolsa de traballo
28/01/2020 Salvaterra de Miño Conserxe Bolsa de traballo
27/01/2020 Gondomar Varias prazas de Técnico de Administración Xeral Lista de reserva
23/01/2020 Soutomaior Dúas prazas de Auxiliar Administrativa/o Funcionaria/o
23/01/2020 Pontevedra Técnica/o superior en Enxeñería Informática  Funcionaria/o
14/01/2020 Lalín Varias prazas persoas docentes Laboral temporal
30/12/2019 Nigrán Técnico/a de Deportes Laboral fixo
18/12/2019 Cangas Técnica/o de turismo Laboral temporal
17/12/2019 Baiona Profesor/a de Violín Laboral temporal
13/12/2019 Caldas de Reis Varias prazas Funcionarias/os e laborais fixas/os
09/12/2019 Marín Técnicos/As para a realización de accións de Orientación, Prospección Laboral e Accións de Sensibilización da Cultura Emprendedora Persoal funcionario interino
28/11/2019 O Rosal Oficial/a de servizos varios Laboral fixo
27/11/2019 Cangas Auxiliar de clínica Laboral temporal
25/11/2019 Salceda de Caselas Técnico/a de emprego e orientador laboral e prospector/a e orientador/a laboral Contratación temporal
25/11/2019 Ponteareas Profesor de Linguaxe Musical Lista de substitucións
11/11/2019 Vilaboa Administrativo/a Bolsa de emprego
30/10/2019 Marín Técnica/o informática/o Funcionaria/o
30/10/2019 Pontevedra Director/a xeral de protección cidadá Funcionaria/o
24/10/2019 O Porriño Oficial/a encargado/a Funcionaria/o
24/10/2019 O Rosal Auxiliar de axuda no fogar Bolsa de emprego
22/10/2019 Pontevedra Director/a xeral de Mobilidade Funcionario/a
22/10/2019 Pontevedra Director/a xeral de Recursos Humanos Funcionario/a
16/10/2019 Forcarei Auxiliar de axuda no fogar Bolsa de traballo
10/10/2019 Meaño Fisioterapeuta e monitor/a de actividades físico-deportivas Laboral temporal
03/10/2019 Redondela Arquitecta/o Bolsa de traballo
02/10/2019 Salceda de Caselas Técnica/o en orientación laboral Funcionaria/o
27/09/2019 Vigo Administrativas/os Bolsa de emprego
27/09/2019 Meaño Operaria/o Funcionaria/o
26/09/2019 Bueu Monitor/a deportivo Laboral temporal
25/09/2019 Vigo Mestras e mestres en distintas especialidades Bolsa de emprego
24/09/2019 Tui Prazas de administrativa/o Lista de reserva
19/09/2019 O Grove Diferentes postos Bolsa de emprego 
18/09/2019 Vila de Cruces Conxerxe Laboral interino
10/09/2019 Mondariz Orientador/a laboral Laboral temporal
06/09/2019 O Grove Técnica/o de orientación musical Funcionaria/o interina/o
06/09/2019 Meaño Profesores de música Laboral temporal
05/09/2019 Salceda de Caselas Auxiliar de Administración Xeral Bolsa de emprego
22/08/2019 O Grove Auxiliar administrativo/a Funcionario/a interino/a
21/08/2019 Moaña Persoa monitora para a ximnasia de persoas maiores Laboral temporal
21/08/2019 O Grove Informador/a para a Oficina de Turismo Laboral temporal
20/08/2019 Ponteareas Traballador/a Social Lista de substitución
20/08/2019 Baiona 1 xefe de brigada, 1 peón condutor e 3 peóns forestais Laboral temporal
16/08/2019 Marín Técnica/o de Xestión de Administración Xeral Funcionaria/o
29/07/2019 A Illa de Arousa Persoal de Oficios Bolsa de emprego
22/07/2019 Oia Técnico/a forestal Laboral temporal
18/07/2019 O Porriño 6 prazas de policía local Funcionaria/o
15/07/2019 Mondariz-Balnerario Encargada/o OMIX/Servizos culturais Funcionaria/o
12/07/2019 Meaño Coidador/a terceira idade centro social polivalente Bolsa de emprego
11/07/2019 Soutomaior Bibliotecaria/o Laboral temporal
10/07/2019 Mancomunidade de Concellos do Val Miñor Socorristas de espazos naturais Laboral temporal
09/07/2019 Ponteareas Dirección do Conservatorio Profesional de Música Municipal "Reveriano Soutullo" e Escola de Música Municipal "Vila do Corpus" de Ponteareas  
05/07/2019 Ponteareas Auxiliar de clínica Lista de contratación
05/07/2019 O Grove Técnico auxiliar deportivo Interinidade
05/07/2019 Baiona 2 Técnicos/as superiores en Turismo Laboral temporal
03/07/2019 Moaña Condutor/a de vehículo motobomba Lista de contratación
03/07/2019 O Grove 2 prazas de Informador/a de turismo Laboral temporal
02/07/2019 Autoridad Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra Responsable de operacións e servizos portuarios Laboral fixo
01/07/2019 Baiona Axente de aparcadoiro Laboral temporal
20/06/2019 Marín Varias prazas Laboral temporal
19/06/2019 O Grove Varias prazas Laboral temporal
11/06/2019 Pontevedra Policías locais Funcionaria/o
07/06/2019 Mancomunidade de Concellos do Val Miñor Socorristas de espazos naturais Laboral temporal
07/06/2019 Tui Persoal para piscinas municipais Laboral temporal
04/06/2019 A Lama Limpador/a Funcionaria/o
04/06/2019 A Lama 3 peóns Funcionaria/o
04/06/2019 A Lama Psicóloga/o Funcionaria/o
04/06/2019 A Lama Abogada/o Funcionaria/o
04/06/2019 O Grove 5 socorristas Laboral temporal
03/06/2019 Meaño Varias prazas Laboral temporal
27/05/2019 Pontevedra Inspector/a de urbanismo Funcionario
27/05/2019 Pontevedra 2 prazas de subalterna/o Funcionario
24/05/2019 Mondariz-Balneario Técnica/o en Turismo Laboral temporal
24/05/2019 Baiona Técnica/o Superior en Turismo Laboral temporal
23/05/2019 O Grove Encargado/a de almacén Laboral temporal
23/05/2019 O Grove Socorristas, sanitarios/as e patrón/a Laboral temporal
22/05/2019 Tui Inspector/a policía local Funcionaria/o
22/05/2019 Marín Garda de museo Bolsa de emprego
20/05/2019 Cambados 2 traballadores/as para as oficinas de turismo Laboral temporal
14/05/2019 Cangas Socorristas e patrón/a Laboral temporal
14/05/2019 Cangas Monitores/as e director/a de tempo libre Laboral temporal
10/05/2019 Tui Técnico-a de emprego Laboral temporal
06/05/2019 Meaño Auxiliar Administrativo/a Bolsa de emprego
12/04/2019 Vilaboa Arquitecta/o Bolsa de emprego
12/04/2019 Vigo Conservador/a Interinidade
11/04/2019 Pontevedra Traballador/a social Lista de reserva
11/04/2019 Pontevedra Técnica/o de Administración Xeral Lista de reserva
11/04/2019 Pontevedra Psicólogo/a asesor/a do centro de información á muller Lista de reserva
11/04/2019 Pontevedra Informática/o Lista de reserva
11/04/2019 Pontevedra Técnica/o de arquivos Lista de reserva
05/04/2019 Cangas Traballadoras/es de limpeza de praias Laboral temporal
04/04/2019 Tui Profesor/a de percusión Lista de reserva
29/03/2019 Oia Técnica/o forestal Laboral temporal
28/03/2019 Tui Técnica/o en turismo Laboral temporal
27/03/2019 A Lama Administrativa/o Interinidade
22/03/2019 Caldas de Reis 2 bolseiros de oficina de Turismo Bolsa de traballo e lista de reserva
22/03/2019 Gondomar Auxiliar Administrativo/a Bolsa de traballo
21/03/2019 Redondela Operario/a de limpeza Bolsa de traballo
21/03/2019 Mos 2 prazas de policía local Funcionario/a
18/03/2019 Mondariz-Balneario Técnica/o superior de educación infantil Bolsa de emprego
18/03/2019 O Grove Administrativa/o Interinidade
15/03/2019 Vigo Técnico/a de Administración Xeral Bolsa de emprego
07/03/2019 Entidad local menor de Camposancos Operarios/as de servizos varios Bolsa de emprego
05/03/2019 O Porriño Auxiliares Administrativos Interinidade
26/02/2019 Salceda de Caselas Auxiliar Administrativo Interinidade
20/02/2019 Poio Orientador/a laboral Bolsa de emprego
20/02/2019 Baiona Operario/a de servizos varios Laboral fixo
15/02/2019 A Estrada Operario/a de servizos varios Funcionario/a
15/02/2019 A Estrada Limpador/a Funcionario/a
28/01/2019 Moaña Auxiliares de policía Laboral temporal
28/01/2019 Pontevedra Policía local Funcionario/a
25/01/2019 Cerdedo-Cotobade Limpador/a Lista de reserva
23/01/2019 Cerdedo-Cotobade Oficial/a electricista Lista de reserva
16/01/2019 Vilanova de Arousa Técnico/a de Administración Xeral Interinidade
15/01/2019 Pontevedra Varias prazas Funcionario/a

 

Última modificación: martes, 13 octubre 2020