#TRANSPARENCIA

Aplicacións móbiles

A Deputación dispón de aplicacións móbiles enfocadas ao turismo, transporte, tráfico, medio ambiente, formación, recursos humanos, fondos bibliotecarios e/ou á axenda cultural e de actividades da provincia de Pontevedra


Pagamento dos tributos municipais