#TRANSPARENCIA

Retribucións da Corporación

A acción política da presidencia da Deputación de Pontevedra e das deputadas e deputados debe sempre estar rexida polo servizo aos intereses xerais pois son as e os responsables de xestionar os recursos públicos e de velar polo seu bo uso de maneira exemplar.


A cidadanía ten dereito a coñecer de xeito claro e conciso as retribucións que perciben as súas e os seus representantes. Por iso, o Goberno da Deputación de Pontevedra quere responder a este compromiso con absoluta transparencia. A institución pon á disposición da veciñanza neste apartado as retribucións íntegras detalladas por diferentes conceptos das deputadas e deputados, desde as nóminas ata a asistencia a plenos e demais órganos colexiados.

Corporación 2023-2027

O presidente, as deputadas e os deputados con dedicación exclusiva ou parcial non perciben indemnización por órganos colexiados.

Ligazóns de interese

Actualización mensual