XESTIÓN

Para os concellos
 • Ten como obxectivo proporcionarlles asistencia económica aos concellos de menos de 20.000 habitantes nas súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios básicos

  Servizos sociais comunitarios
 • Co obxectivo de proporcionar aos concellos de menos de 20.000 habitantes apoio económico, atendendo as demandas da poboación que se atopa en situación ou risco de exclusión social

  Ayudas básicas de emergencia
 • Plan provincial de cooperación coas obras e servizos de competencia municipal

  Plan Concellos 2021
 • Atletismo, baloncesto, balonmán, judo, loita, patinaxe, piragüismo, rugby e taekwondo son as actividades que se ofertan para os nenos e nenas de toda a provincia

  DEPORTE escolas
 • Programa para favorecer a programación artística por parte dos concellos dirixido especificamente aos grupos e artistas profesionais de música

  Musigal