#TRANSPARENCIA

Persoal eventual de libre designación

Os cargos de libre designación non reciben importes devindicados por asistencia a plenos ou comisións


POSTO RETRIBUCIÓN ANUAL APELIDOS, NOME CURRÍCULO
GABINETE DE PRESIDENCIA 
Coordinador/a de réxime interno  65.386,05 € Montserrat María Otero Oitavén
Director/a da área de coordinación intermunicipal  61.305,00 € Javier Bas Corugeira
Director/a de comunicación  56.280,00 € Mario Nespereira Vale
Xefe/a de gabinete  40.702,50 € Patricia Agulla Carrera
Coordinador/a de proxectos  39.898,50 € Concepción Isolina Somoza Calviño
Coordinador/a de estratexia 39.898,50 €    
Administrativo/a delegado/a 39.190,00 €    
Asesor/a 34.170,00 €    
Asesor/a de prensa  32.160,00 € Sara Lorenzo Piñeiro
Asesor/a de prensa  32.160,00 € Manuel Eugenio Pousada Otero
Fotógrafo/a 34.170,00 €    
Asesor/a de protocolo 34.170,00 € Ana María Garrido Ruso
VICEPRESIDENCIAS 
Xefe/a de Gabinete   54.270,00 € Juan Manuel Martínez Bouzón
Xefe/a de prensa Vicepresidente  45.225,00 € Elena María Pérez Rodríguez - Somoza
Asesor/a de prensa  45.225,00 €    
Administrativo/a 35.175,00 €    
Xefe/a de prensa Vicepresidente  45.225,00 € Álvaro Rodiño Tomé
Administrativo/a  30.150,00 € Paula Losada Treviño
GRUPO PP 
Coordinador/a de comunicación  40.702,50 € Daniel Fernández Maïssa  
Asesor/a de comunicación  36.180,00 € Ana María Lijó Carballeda  
Administrativo/a delegado/a  38.190,00 € Andrés Iglesias Rodríguez  
GRUPO PSOE 
Administrativo/a (PSOE)  31.155,00 € María de los Milagros Lores Torres  
Asesor/a (PSOE)  36.180,00 € Ana Isabel Guantes Cristobal  
GRUPO BNG 
Administrativo/a (BNG)  31.155,00 € Ana Belén Peralba Lorenzo  
Asesor/a (BNG)  36.180,00 € María José Núñez Iglesias  
Actualización anual