Deputación de Pontevedra

Xestión para os concellos

Xestión para os concellos

 • Depotermal

  Este plan ten por finalidade fomentar o envellecemento activo e mellorar a calidade de vida das persoas

 • Musigal

  Musigal 2020

  Programa para favorecer a programación artística por parte dos concellos dirixido especificamente aos grupos e artistas profesionais de música

 • Pontegal 2019

  Pontegal

  Impulsamos e fomentamos a cultura popular en lingua galega nas diferentes expresións artísticas e en colaboración con concellos, agrupacións, entidades e asociacións culturais

 • DEPORTE escolas

  DEPOrte Escolas 2019-2020

  Atletismo, baloncesto, balonmán, fútbol, judo, loita, patinaxe, piragüismo, rugby e taekwondo son as actividades que se ofertan para os nenos e nenas de toda a provincia

 • Exposición "d'PEDRA"

  Mostra "d'PEDRA"

  A Deputación de Pontevedra pon a disposición de todos os concellos da provincia esta exposición, composta por pezas de diversa temática

 • Tecendo lazos

  Tecendo lazos

  O programa "Tecendo lazos" ten por finalidade desenvolver obradoiros entre distintas xeracións no eido do lecer para facilitar o intercambio de aprendizaxes e valores.

 • Desfibriladores

  Subvencións a entidades locais da provincia para entrega de desfibriladores

  Convocatoria de subvencións a entidades locais da provincia con poboación inferior a 20.000 habitantes para entrega de desfibriladores durante o exercicio 2019

 • Plan de aforos

  Plan de aforos

  Análise da intensidade media diaria (IMD) por parte de vehículos lixeiros e pesados, así como a súa velocidade nas estradas provinciais

 • Plan Agrupado de Formación Continua

  Plan agrupado de formación continua

  Accións formativas para persoal da Deputación e os concellos da provincia de Pontevedra

 • Ayudas básicas de emergencia

  Axudas básicas de emerxencia

  Co obxectivo de proporcionar aos concellos de menos de 20.000 habitantes apoio económico, atendendo as demandas da poboación que se atopa en situación ou risco de exclusión social