#TRANSPARENCIA

Concesións administrativas


A continuación recóllense as concesións administrativas realizadas entre a Deputación e as entidades privadas ou persoas particulares polas que se cede a xestión dun servizo público ou un uso privativo dunha pertenza de dominio público baixo certas condicións e durante un período de tempo establecido para que se explote.

As concesións administrativas poden ser de concesión de servizo público, de obra pública ou de concesión demanial.

Obxecto Empresa concesionaria Acordo de concesión Vixencia
Concesión demanial da Residencia de Soutomaior para dedícalo a establecemento de hostelería RAMYSAN RESTAURACIÓN, S.L. (B-27 721 968) XG 18/03/2009 De 18/03/2009 a 15/04/2024
Concesión da xestión e promoción do proxecto "Pousadas do Salnés" da Deputación de Pontevedra ARLEA HOTELS, S. L. (B-64 562 770) Pleno 30/4/2018 De 12/2/2016 a 11/6/2028
Concesión demanial e explotación da cafetería e do restaurante do Museo de Pontevedra Pepe Vieira, S. L. (B-36 457 224) R.P. 10/03/2020 De 06/04/2015 a 05/04/2025