Plan concellos

#PLANCONCELLOS

Plan concellos

Plan de obras e servizos

O Plan Concellos é a grande aposta da Deputación de Pontevedra dentro do seu compromiso cos municipios, especialmente cos máis pequenos, que son os que máis necesitan poder salvagardar os servizos e as actividades da súa competencia


O Goberno provincial, por medio del, asegura mediante criterios obxectivos a sustentabilidade financeira dos concellos de ata 50.000 habitantes da provincia de Pontevedra, á vez que reforza os principios de solidariedade e equilibrio intermunicipal para impulsar a xestión municipal e promover o desenvolvemento económico e a creación de emprego, dúas bases fundamentais para o crecemento das vilas. A través deste Plan a Deputación garante os recursos suficientes para que os concellos poidan ofrecerlle á súa veciñanza unha prestación axeitada e íntegra dos servizos de competencia municipal cunha maior eficacia, eficiencia e coordinación. Isto lévao a cabo baseándose no principio de autonomía local, concedendo unha ampla liberdade de decisión para que sexan os gobernos municipais os que decidan, en función das súas necesidades reais, os investimentos aos que se destinan as achegas, que serán concedidas en réxime de concorrencia competitiva.

Plan Concellos en Moraña

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 291.065,00 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 74.466,18 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 111.378,00 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 374.851,78 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 34.105,92 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 108.002,06 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 812.054,27 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 37.629,57 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 107.901,33 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 333.864,32 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 33.727,98 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 7 persoas contratadas, 106.781,55 €

Plan Concellos en Vila de Cruces

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 477.174,44 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 64.033,19 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 151.924,92 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 477.496,04 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 46.935,19 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 15 persoas contratadas, 148.306,50 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 471.313,21 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 43.519,03 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 148.146,80 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 461.653,26 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 46.410,84 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 144.690,30 €

Plan Concellos en Agolada

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 373.483,90 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 50.212,46 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 119.254,59 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS:373.483,90 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 36.736,12 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 14 persoas contratadas, 116.331,05 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 323.719,07 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 18.000,00 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 16 persoas contratadas, 156.685,50 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 369.937,89 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 26.733,15 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 14 persoas contratadas, 115.228,89 €

Plan Concellos en Lalín

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 1.083.662,82 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 131.761,77 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 26 persoas contratadas, 312.948,44 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 1.083.662,82 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 104.056,44 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 31 persoas contratadas, 337.534,32 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 1.020.618,24 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 146.326,28 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 28 persoas contratadas, 338.269,49 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 1.056.061,54 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 106.688,38 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 35 persoas contratadas, 312.498,79 €

Plan Concellos en Valga

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 586.039,99 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 568.873,63 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 557.556,82 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 553.535,78 €

Plan Concellos na Estrada

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 1.106.163,68 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 134.387,33 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 19 persoas contratadas, 311.674,35 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 1.240.862,02 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 108.805,08 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 20 persoas contratadas, 209.872,38 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 1.259.426,77 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 38.168,02 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 20 persoas contratadas, 240.783,68 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 950.639,88 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 393.725,36 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 20 persoas contratadas, 195.542,86 €

Plan Concellos en Arbo

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 343.598,52 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 10.428,97 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 99.873,00 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 343.176,10 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 96.174,00 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 336.247,82 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 96.174,00 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 300.703,21 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 30.377,83 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 96.174,00 €

Plan Concellos en Baiona

 • li style="list-style:none">INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 664.243,85 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 87.338,45 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 16 persoas contratadas, 207.354,10 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 659.565,61 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 65.335,46 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 17 persoas contratadas, 206.895,62 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 653.449,60 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 64.377,59 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 19 persoas contratadas, 211.014,55 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 665.958,33 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 65.507,98 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 19 persoas contratadas, 97.431,83 €

Plan Concellos en Barro

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 318.494,91 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 39.518,60 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 100.868,23 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 315.670,05 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 31.048,90 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 98.331,93 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 310.680,10 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 28.611,12 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 98.081,38 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 305.406,14 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 29.995,90 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 97.431,83 €

Plan Concellos en Bueu

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 662.330,26 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 62.626,02 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 8 persoas contratadas, 111.641,26 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 748.147,51 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 58.169,33 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 589.983,63 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 119.798,03 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 681.463,99 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 58.488,01 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 82.664,00 €

Plan Concellos en Caldas de Reis

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 585.874,28 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 169.308,13 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 1.378.676,72 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 15 persoas contratadas, 162.943,26 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 525.913,52 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 11 persoas contratadas, 191.660,23 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 561.293,28 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 162.571,70 €

Plan Concellos en Cambados

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 680.780,80 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 88.954,35 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 20 persoas contratadas, 211.266,59 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 924.205,87 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 66.963,03 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 21 persoas contratadas, 192.812,70 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 677.705,76 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 76.459,67 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 21 persoas contratadas, 166.382,58 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 705.032,52 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 67.317,81 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 26 persoas contratadas, 174.453,44 €

Plan Concellos en Campo Lameiro

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 307.327,53 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 86.553,18 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 297.528,43 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 84.373,73 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 293.000,21 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 84.975,99 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 287.002,91 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 7 persoas contratadas, 83.371,21 €

Plan Concellos en Cangas

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 799.359,84 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 96.900,11 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 23 persoas contratadas, 230.137,75 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 799.359,85 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 78.625,56 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 26 persoas contratadas, 248.980,93 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 632.953,19 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 72.419,38 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 23 persoas contratadas, 247.922,22 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 604.122,95 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 230.538,46 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 26 persoas contratadas, 242.469,00 €

Plan Concellos en Catoira

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 287.797,59 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 50.289,52 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 97.198,35 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 299.751,45 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 29.486,53 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 14.279,03 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 28.847,28 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 1 persoa contratada, 8.379,82 €

Plan Concellos na Cañiza

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 408.257,03 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 128.151,88 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 422.302,44 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 18.145,16 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 124.903,05 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 395.114,28 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 125.027,11 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 431.475,23 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 116.659,50 €

Plan Concellos en Cerdedo-Cotobade

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 362.096,95 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 229.097,51 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 20 persoas contratadas, 169.651,63 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 526.229,07 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 51.913,50 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 20 persoas contratadas, 164.392,74 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 475.485,78 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 206.545,04 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 26 persoas contratadas, 287.772,06 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 667.543,86 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 36.108,09 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 24 persoas contratadas, 208.613,88 €

Plan Concellos en Covelo

 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 331.346,59 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 45.063,89 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 14 persoas contratadas, 107.026,73 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 331.494,60 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 32.571,51 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 14 persoas contratadas, 103.252,41 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 328.283,28 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 30.238,77 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 16 persoas contratadas, 103.919,44 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 319.390,90 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 32.188,74 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 16 persoas contratadas, 102.152,45 €

Plan Concellos en Crecente

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 292.217,01 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 38.588,28 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 11 persoas contratadas, 86.597,04 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 265.330,79 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 38.588,28 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 68.122,74 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 286.411,12 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 26.239,91 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 8 persoas contratadas, 87.093,89 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 276.844,59 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 27.942,30 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 88.203,08 €

Plan Concellos en Cuntis

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 398.801,91 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 53.724,72 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 127.545,39 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 398.431,55 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 39.237,32 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 123.524,10 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 398.431,55 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 29.430,00 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 14 persoas contratadas, 124.078,25 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 379.555,09 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 38.766,32 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 18 persoas contratadas, 122.732,75 €

Plan Concellos en Dozón

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 301.829,86 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 22.916,67 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 4 persoas contratadas, 57.758,43 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 305.802,53 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 20.946,88 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 5 persoas contratadas, 43.924,44 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 228.683,34 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 102.225,27 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 5 persoas contratadas, 36.134,85 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 302.223,86 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 24.809,47 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 15 persoas contratadas, 25.437,96 €

Plan Concellos en Forcarei

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 403.557,09 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 129.082,17 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 443.320,08 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 125.629,26 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 427.050,59 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 125.301,54 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 394.595,81 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 46.293,55 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 114.944,85 €

Plan Concellos en Fornelos de Montes

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 244.089,50 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 37.847,19 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 11 persoas contratadas, 89.887,09 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 243.840,67 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 27.627,22 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 87.486,21 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 197.098,62 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 22.773,13 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 127.279,56 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 230.967,35 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 27.347,04 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 86.579,72 €

Plan Concellos en Gondomar

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 598.230,54 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 11 persoas contratadas, 185.417,45 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 848.366,44 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 37.537,12 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 105.568,26 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 799.220,92 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 25.525,68 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 158.069,48 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 828.452,98 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 38.184,86 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 103.488,45 €

Plan Concellos en O Grove

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 340.193,82 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 75.611,21 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 19 persoas contratadas, 179.576,63 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 579.858,35 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 46.600,00 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 19 persoas contratadas, 177.803,96 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 486.970,00 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 51.567,90 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 27 persoas contratadas, 268.619,37 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 588.316,31 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 27.462,10 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 19 persoas contratadas, 179.090,85 €

Plan Concellos na Guarda

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 600.767,67 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 30.013,09 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 14 persoas contratadas, 157.817,92 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 614.316,01 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 31.000,00 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 14 persoas contratadas, 130.917,22 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 485.271,27 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 28.053,17 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 152.227,90 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 591.842,71 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 55.629,76 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 14 persoas contratadas, 134.943,27 €

Plan Concellos na Illa de Arousa

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 221.481,49 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 131.657,60 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 98.816,73 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 342.174,54 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 96.525,96 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 307.678,63 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 28.053,17 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 91.636,80 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 328.871,53 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 11 persoas contratadas, 95.533,60 €

Plan Concellos na Lama

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 366.570,73 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 35.760,11 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 11 persoas contratadas, 93.439,14 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 358.017,04 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 34.060,31 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 96.120,36 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 385.655,82 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 14.000,00 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 11 persoas contratadas, 84.195,56 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 368.345,05 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 12.305,00 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 91.345,32 €

Plan Concellos en Marín

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 824.280,92 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 75.000,00 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 14 persoas contratadas, 133.955,76 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 840.749,06 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 72.096,12 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 119.902,86 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 895.268,01 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 113.288,50 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 824.976,26 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 113.288,50 €

Plan Concellos en Meaño

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 383.186,19 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 38.628,85 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 15 persoas contratadas, 118.691,89 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 388.414,10 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 20.000,00 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 14 persoas contratadas, 115.818,92 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 361.423,45 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 16 persoas contratadas, 148.500,00 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 392.020,79 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 14 persoas contratadas, 113.877,77 €

Plan Concellos en Meis

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 320.318,03 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 47.865,07 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 113.679,55 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 341.386,63 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 33.575,80 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 11 persoas contratadas, 106.106,22 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 355.346,60 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 25.752,41 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 109.968,48 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 359.311,49 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 17.588,21 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 106.909,60 €

Plan Concellos en Moaña

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 651.893,70 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 95.049,05 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 22 persoas contratadas, 225.741,50 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 718.241,34 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 70.646,69 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 24 persoas contratadas, 223.714,51 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 513.608,88 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 70.175,34 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 33 persoas contratadas, 374.199,98 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 697.036,25 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 70.416,71 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 30 persoas contratadas, 222.936,72 €

Plan Concellos en Mondariz

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 300.953,10 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 118.927,90 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 379.662,81 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 36.822,47 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 111.283,42 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 359.779,24 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 46.970,66 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 116.448,54 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 340.244,28 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 59.488,28 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 113.673,41 €

Plan Concellos en Mondariz-Balneario

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 40.919,42 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 72.124,74 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 59.928,96 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 229.174,72 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 18.628,48 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 8 persoas contratadas, 51.766,14 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 187.114,90 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 17.979,49 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 59.253,04 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 190.568,86 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 8.813,50 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 57.861,72 €

Plan Concellos en Mos

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 1.004.157,20 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 858.922,97 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 11 persoas contratadas, 120.000,00 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 725.112,34 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 96.277,48 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 16 persoas contratadas, 177.486,72 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 676.039,84 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 68.295,59 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 20 persoas contratadas, 216.221,33 €

Plan Concellos nas Neves

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 225.938,96 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 70.145,08 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 125.398,98 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 544.766,16 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 38.626,22 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 120.250,02 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 371.065,70 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 35.830,48 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 122.662,91 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 347.303,59 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 38.311,79 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 153.228,30 €

Plan Concellos en Nigrán

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 113.311,51 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 95.743,83 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 18 persoas contratadas, 227.391,61 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 723.030,30 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 71.117,73 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 24 persoas contratadas, 225.206,17 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 702.800,00 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 121.972,72 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 20 persoas contratadas, 226.021,08 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 702.742,48 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 71.004,59 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 22 persoas contratadas, 224.795,72 €

Plan Concellos en Oia

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 236.350,86 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 140.082,35 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 8 persoas contratadas, 107.070,58 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 332.163,46 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 32.591,89 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 11 persoas contratadas, 102.395,04 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 229.763,81 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 125.023,26 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 8 persoas contratadas, 102.838,82 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 282.712,14 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 65.700,30 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 8 persoas contratadas, 99.836,79 €

Plan Concellos en Pazos de Borbén

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 296.912,88 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 39.982,48 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 92.601,36 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 299.893,93 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 29.204,55 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 89.360,64 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 292.191,60 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 27.066,31 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 92.651,58 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 285.110,27 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 28.802,70 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 90.286,56 €

Plan Concellos en Poio

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 424.171,21 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 98.520,31 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 23 persoas contratadas, 233.985,75 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 1.074.609,68 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 73.709,84 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 25 persoas contratadas, 184.084,77 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 742.955,15 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 239.990,56 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 28 persoas contratadas, 235.262,16 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 729.188,69 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 62.994,74 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 32 persoas contratadas, 232.018,39 €

Plan Concellos en Ponte Caldelas

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 55.898,44 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 129.793,79 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 831.061,65 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 40.771,37 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 127.065,60 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 409.976,13 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 37.451,40 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 123.115,88 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 392.976,02 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 122.263,49 €

Plan Concellos en Ponteareas

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 245.637,34 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 100.222,36 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 25 persoas contratadas, 238.028,11 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 1.256.798,69 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 81.063,00 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 29 persoas contratadas, 256.699,67 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 683.744,23 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 142.824,94 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 31 persoas contratadas, 309.158,24 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 691.571,15 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 116.245,37 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 39 persoas contratadas, 322.283,63 €

Plan Concellos en Pontecesures

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 265.941,18 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 35.685,25 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 5 persoas contratadas, 84.752,46 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 266.235,60 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 26.158,15 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 11 persoas contratadas, 82.539,72 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 143.828,18 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 47.825,30 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 8 persoas contratadas, 82.002,63 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 251.080,90 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 25.679,91 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 81.301,67 €

Plan Concellos no Porriño

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 726.892,70 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 88.499,74 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 21 persoas contratadas, 210.186,89 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 726.753,58 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 71.503,67 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 43 persoas contratadas, 226.428,29 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 787.395,47 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 45.381,48 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 27 persoas contratadas, 249.366,85 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 833.970,10 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 18.663,28 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 24 persoas contratadas, 247.680,80 €

Plan Concellos en Portas

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 277.647,23 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 37.101,68 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 6 persoas contratadas, 88.116,48 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 277.647,23 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 27.309,56 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 86.480,29 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 181.398,98 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 73.920,20 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 129.773,66 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 268.379,82 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 27.112,54 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 7 persoas contratadas, 85.837,31 €

Plan Concellos en Redondela

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 765.880,87 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 100.339,06 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 15 persoas contratadas, 237.359,40 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 826.970,23 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 81.341,33 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 18 persoas contratadas, 257.580,89 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 813.098,13 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 75.211,58 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 18 persoas contratadas, 249.893,24 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 711.235,93 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 215.203,72 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 213.145,71 €

Plan Concellos en Ribadumia

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 248.132,34 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 146.938,14 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 8 persoas contratadas, 111.478,08 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 348.122,34 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 34.242,53 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 108.434,66 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 369.627,50 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 11 persoas contratadas, 107.138,40 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 365.970,37 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 106.310,40 €

Plan Concellos en Rodeiro

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 426.249,73 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 120.154,08 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 429.843,12 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 16 persoas contratadas, 96.381,05 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 408.500,91 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 15 persoas contratadas, 116.617,26 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 400.537,42 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 18 persoas contratadas, 116.108,63 €

Plan Concellos no Rosal

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 319.548,31 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 158.293,63 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 133.711,12 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 420.463,95 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 41.283,22 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 14 persoas contratadas, 129.978,96 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 402.098,95 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 42.793,95 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 126.478,21 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 404.329,41 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 40.504,20 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 124.845,92 €

Plan Concellos en Salceda de Caselas

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 486.139,13 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 67.176,24 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 146.147,47 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 523.018,24 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 48.877,41 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 15 persoas contratadas, 139.126,46 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 517.258,57 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 44.756,22 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 117.887,75 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 473.638,07 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 84.477,16 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 117.156,81 €

Plan Concellos en Salvaterra de Miño

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 657.787,86 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 19 persoas contratadas, 229.308,64 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 613.732,68 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 20 persoas contratadas, 172.552,68 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 588.792,40 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 17 persoas contratadas, 170.228,09 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 533.142,08 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 56.399,86 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 15 persoas contratadas, 165.796,43 €

Plan Concellos en Sanxenxo

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 938.371,16 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 34 persoas contratadas, 257.773,95 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 911.206,95 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 42 persoas contratadas, 258.272,45 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 898.172,74 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 39 persoas contratadas, 260.088,82 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 887.498,79 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 36 persoas contratadas, 257.773,95 €

Plan Concellos en Silleda

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 579.903,82 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 78.122,71 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 185.541,45 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 668.228,90 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 57.039,72 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 92.300,70 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 605.308,53 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 52.020,96 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 9 persoas contratadas, 135.170,00 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 593.046,60 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 55.651,90 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 13 persoas contratadas, 134.028,62 €

Plan Concellos en Soutomaior

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 399.619,20 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 40.501,90 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 18 persoas contratadas, 131.605,96 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 438.449,02 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 40.483,14 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 18 persoas contratadas, 128.196,59 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 400.043,06 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 40.462,02 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 18 persoas contratadas, 125.881,16 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 379.615,00 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 50.323,49 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 18 persoas contratadas, 122.931,72 €

Plan Concellos en Tomiño

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 619.742,95 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 380.721,48 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 23 persoas contratadas, 273.403,74 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 972.430,40 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 30 persoas contratadas, 275.763,84 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 954.821,36 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 23 persoas contratadas, 276.736,29 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 948.202,47 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 15 persoas contratadas, 275.442,83 €

Plan Concellos en Tui

 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 752.724,73 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 99.341,00 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 17 persoas contratadas, 232.707,72 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 818.182,97 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 17.908,00 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 17 persoas contratadas, 224.984,03 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 797.793,09 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 15 persoas contratadas, 231.223,64 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 833.795,44 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 18 persoas contratadas, 193.906,07 €

Plan Concellos en Vilaboa

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 432.147,59 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 7 persoas contratadas, 112.536,90 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 410.070,24 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 6.484,00 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 12 persoas contratadas, 111.699,36 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 404.587,41 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 11.658,33 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 6 persoas contratadas, 86.145,80 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 367.969,21 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 36.354,96 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 7 persoas contratadas, 106.909,60 €

Plan Concellos en Vilagarcía de Arousa

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 992.773,10 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 120.362,00 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 30 persoas contratadas, 285.948,56 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 992.773,10 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 97.649,81 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 36 persoas contratadas, 309.224,41 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 985.705,25 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 133.998,78 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 38 persoas contratadas, 311.816,91 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 1.034.569,09 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 34.681,00 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 40 persoas contratadas, 311.465,09 €

Plan Concellos en Vilanova de Arousa

 • INVESTIMENTO NO 2023:
  • LIÑA 1. OBRAS: 507.727,24 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 72.491,45 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 172.167,20 €
 • INVESTIMENTO NO 2022:
  • LIÑA 1. OBRAS: 504.925,85 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 52.027,25 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 17 persoas contratadas, 164.752,96 €
 • INVESTIMENTO NO 2021:
  • LIÑA 1. OBRAS: 490.984,02 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 78.351,34 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 11 persoas contratadas, 164.950,13 €
 • INVESTIMENTO NO 2020:
  • LIÑA 1. OBRAS: 515.954,55 €
  • LIÑA 2. SUBMINISTRACIÓN: 52.123,28 €
  • LIÑA 3. EMPREGO: 10 persoas contratadas, 165.020,42 €

Investimento/obras por concello

Pasa por encima para unha información rápida Fai clic para unha información detallada
 

Convocatorias

Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2023 para as liñas 2 e 3
Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2022-2023
Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2021
Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2020
Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019

Documentación e tramitación