Logo partido politico

Carmela Silva (Vigo, 1960) é presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra desde 2015, converténdose na primeira muller en Galicia en ocupar este alto cargo institucional. A súa dilatada traxectoria política está marcada pola loita incansable a favor da igualdade, e nela destacan outros fitos de gran relevancia na conquista de espazos para as mulleres, tanto desde o marco simbólico, ao alcanzar postos historicamente reservados aos homes, coma na súa propia xestión á fronte da Deputación de Pontevedra.

Licenciada en Dereito Económico e diplomada en Maxisterio, habilitada como profesora de Educación Especial, Carmela Silva foi a primeira muller portavoz parlamentaria no Senado, cargo que ocupou, en representación do PSOE, entre 2008 e 2011. Ademais, foi deputada entre 2000 e 2004 e entre 2011 e 2015, período no que liderou a candidatura socialista por Pontevedra e foi designada secretaria segunda da Mesa do Congreso.

Así mesmo, a actual presidenta da Deputación de Pontevedra ocupou altos cargos orgánicos na executiva do PSOE desde 2008, e desde 2011 é primeira tenente de alcalde do Concello de Vigo. Nesta cidade asumiu o mando das concellerías de Economía, Facenda, Urbanismo, Patrimonio Municipal e Patrimonio Histórico, dirixidas tradicionalmente por homes.

A súa xestión á fronte da Deputación de Pontevedra ten na defensa e promoción das mulleres un dos seus eixes estratéxicos. Baixo o seu mandato creouse por primeira vez a área de Igualdade, que traballa de modo transversal aos demais departamentos do Goberno provincial, e púxose en marcha a Escola de Igualdade María Vinyals, primeira de Galicia no seu eido. Ademais, promoveu o programa "Violencia zero", de loita contra as violencias machistas a través de accións artísticas, e levou a cabo proxectos de visibilización das mulleres no sector do mar, agrario, cultural e empresarial.

A Deputación de Pontevedra conta tamén cun Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes, en vigor desde xaneiro de 2018, e financia a cátedra Feminismo 4.0 da Universidade de Vigo, pioneira en España. No ámbito educativo Carmela Silva é unha firme defensora da maior presenza de mulleres nas carreiras STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas) e no familiar puxo en marcha campañas de xogos non sexistas con relevancia nacional.

A presidenta da Deputación de Pontevedra ten como máxima fundamental promover que as mulleres ocupen espazos de poder. O seu equipo directivo confórmano maioritariamente mulleres. No Concello de Vigo nomeou dúas mulleres á fronte da Xerencia de Urbanismo, as primeiras na historia da cidade, e o seu persoal de confianza na Deputación Provincial está composto na súa inmensa maioría por mulleres.

Silva defende que as mulleres deben acadar, polo menos, unha representación do 52 % nas cúpulas e cargos intermedios do ámbito empresarial e institucional, equivalente ao peso demográfico feminino. Así mesmo, mantén con firmeza que a igualdade non é unha quimera e que "o século XXI será o das mulleres". 

No ámbito da transparencia, desde a Presidencia da Deputación de Pontevedra trabállase co compromiso de promover de forma continua os valores da transparencia, a rendición de contas e a participación cidadá como un eixo prioritario na xestión pública.

Por iso neste espazo facilítase información propia da presidenta como o seu curriculum, aspectos económicos como as nóminas, a declaración patrimonial e bens ou as últimas declaracións da renda.

Ademais, a presidenta non recibe ningún pago en especie nin beneficio social no exercicio do seu cargo. Os regalos que recibe a presidenta son simplemente representativos do cargo, como placas institucionais e, en todo caso, deposítanse no despacho da Presidencia que eventualmente ocupa na sede da Deputación Provincial de Pontevedra, en cumprimento do Código ético do PSOE.

Como información sobre as dotacións e achegas que a presidenta realiza ao seu partido inclúense os correspondentes certificados.

En canto ás indemnizacións percibidas con ocasión do abandono dos cargos, á vista dos antecedentes obrantes na Secretaría Xeral, está Deputación non ten establecida indemnización algunha polo abandono do cargo de deputada/o.

Os recursos públicos empregados pola presidenta para o desenvolvemento da súa actividade redúcense a un vehículo oficial con chofer para traslados, teléfono móbil corporativo e un iPad. Respecto aos contratos dos recursos utilizados para o desenvolvemento da actividade da presidenta, pódense consultar a través da Plataforma de Contratación del Sector Público.

A presidenta posúe diversas canles de comunicación online coa cidadanía, como son a presidenta responde e distintas redes sociais.

Anualmente, a presidenta rende contas en comparecencia pública sobre o máis destacado das actuacións do seu equipo de goberno, cumprindo así os compromisos adquiridos no seu programa de goberno.