#TRANSPARENCIA

Delegación de atribucións do presidente