#PontevedraProvincia

Concello: Guarda, A

Comarca: O Baixo Miño

  • Praza do Reló - 36780

  • alcaldia@aguarda.es

  • 986 610 000

  • 986 610 283

  • Roberto Álvarez Carrero (PP)

  • 9.998 (IGE) a 01-01-2024

  • 20,50 (IDEPO) km2

Parroquias

  • Camposancos (Santa Isabel)
  • Guarda, A (Santa María)
  • Salcidos (San Lourenzo)

CONVENIOS

TITULO FIRMA VIXENCIA ENTIDADES E ACHEGAS DOCUMENTO
Actuacións recollidas no proxecto IDAE núm. FEDER-EELL-2020-004561 “Iluminación exterior sostible VI: renovación das instalacións de iluminación exterior dos municipios da Guarda, Cambados, Crecente, Forcarei e O Grove”, que conta co financiamento do 80 % do FEDER 20/07/2021 30/09/2023 Deputación de Pontevedra 4.754,73 € e Concello da Guarda 4.754,73 € Descargar PDF
Actuacións recollidas no proxecto "Substitución e instalación de caldeiras de biomasa" (FEDER-EELL-2019-000-559), que conta co financiamento do 80 % do FEDER 24/06/2019 31/12/2021 Deputación de Pontevedra 7.252,06 € e Concello da Guarda 7.252,06 € Descargar PDF
Encomenda de xestión do Servizo de Vixilancia e Inspección en materia de residuos 29/11/2022 6 anos contados a partir da súa publicación no BOPPO prorrogable por outro período de 4 anos Deputación de Pontevedra e Concello da Guarda que aboará a cantidade anual de 3 € por habitante Descargar PDF
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” 16/02/2024 Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 Deputación de Pontevedra e Concello da Guarda Descargar PDF
Convenio. Proxecto básico e de execución de reforma integral. Edificios Sinde, bloque 1, no concello da Guarda (programa PON2030) 21/12/2023 30/09/2025 Deputación de Pontevedra 709.738,81 € e o Concello da Guarda 328.355,33 € Descargar PDF
Desenvolvemento das actuacións destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais incluídas nas liñas estratéxicas da orde ter/836/2022, compoñente 11, investimento 3, enmarcado no Plan de recuperación, transformación e resiliencia 18/10/2023 18/10/2023 ao 18/10/2027 Deputación de Pontevedra e Concello de A Guarda Descargar PDF
Mellora da sinalización existente mediante paneis informativos e a colocación de novas balizas de guiado no anel verde (rede de sendas) do Río Miño Transfronteirizo 23/06/2023 30/06/2023 Deputación de Pontevedra, 24.800 €, e concellos de Arbo, Crecente, O Rosal e A Guarda Descargar PDF
Segunda addenda ao convenio para a implantación, formación, soporte e mantemento dunha solución de Administración electrónica 28/02/2023 10/03/2023 ao 10/03/2024 Deputación de Pontevedra, 10.500 € e Concello de A Guarda, 3.500 € Descargar PDF
Execución de reforma e ampliación do pavillón polideportivo da Sangriña 05/03/2022 30/09/2023 Deputación de Pontevedra 609.672,74€; Concello da Guarda 1.260.994,79€ Descargar PDF
I addenda convenio Admiministración Electronica Concello de A Guarda 25/03/2022 10/03/2023 Deputación de Pontevedra Concello de A Guarda Descargar PDF
Padrón de habitantes Concello de A Guarda 15/02/2022 Dous anos Deputación de Pontevedra Concello de A Guarda Descargar PDF
Impresión e dixitalización do Concello da Guarda 06/06/2022 05/06/2024 Deputación de Pontevedra e Concello da Guarda Descargar PDF