#TRANSPARENCIA

Transparencia, Réxime Interno e Facenda

Comisión informativa

Presidente efectivo: Jesús Vázquez Almuíña

Suplente: : María Isabel Couselo Torres