#TRANSPARENCIA

Postos de traballo e retribucións

Relación de postos de traballo coas correspondentes retribucións do persoal: funcionario, laboral, de confianza e directivo de alto rango, así como dos órganos descentralizados.


 • Modificación da relación de postos de traballo do persoal funcionario do ano 2022  PDF
 • Cadro de persoal funcionario  PDF
 • Persoal funcionario  PDF 
 • Persoal funcionario do Plan de Estabilización de Emprego Temporal  PDF
 • Persoal laboral fixo  PDF 
 • Persoal laboral fixo do Plan de Estabilización de Emprego Temporal  PDF 
 • Persoal de confianza
 • Persoal directivo con rango de alto cargo
  • Persoal directivo con rango de alto cargo PDF
 • Organismos descentralizados
  • Escola de Enfermería
  • Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo Contraincendios e Salvamento PDF
  • Consorcio para o Servizo Contra Incendios e Salvamento das Comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes  PDF