#TRANSPARENCIA

Postos de traballo e retribucións

2024

Relación de postos de traballo coas correspondentes retribucións do persoal: funcionario, laboral, de confianza e directivo de alto rango, así como dos órganos descentralizados.


 • Personal funcionario CSV | PDF
 • Personal funcionario del Plan de Estabilización de Empleo Temporal  2021 CSV | PDF
 • Personal laboral fijo CSV | PDF
 • Personal laboral fijo del Plan de Estabilización de Empleo Temporal CSV | PDF
 • Personal de confianza
  • Personal eventual CSV | PDF
  • Persoal directivo con rango de alto cargo CSV | PDF
 • Organismos descentralizados
  • Escuela de Enfermería CSV | PDF
  • Consorcio Provincial de Pontevedra para la Prestación del Servicio Contraincendios y Salvamento CSV | PDF
  • Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento de las Comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes CSV | PDF
Actualización anual