#TRANSPARENCIA

Xunta de Voceiras/os

Voceiras e voceiros de cada grupo político representado na Deputación

A Xunta de Voceiros está integrada polas voceiras e voceiros de cada grupo político representado na Deputación. Cada grupo designa unha voceira ou voceiro que o representa e que é a persoa interlocutora. A presidencia correspóndelle á ou ao voceiro do grupo provincial do Partido Popular. • Partido Popular
  • Voceiro: Jorge Cubela López
  • Vicevoceira: María Pilar Ramallo Vázquez

 • Partido Socialista de Galicia-PSOE
  • Voceira: Ana Laura Iglesioas Gónzalez
  • Vicevoceira: Digan Rosa Rivas Gómez

 • Bloque Nacionalista Galego
  • Voceiro: Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
  • Vicevoceira: María de los Remedios Ortega Iñarrea

A presidencia correspóndelle o voceiro do grupo provincial do Partido Popular.