#TRANSPARENCIA

Deportes, Xuventude e Vida Saudable

Comisión informativa

Presidente efectivo: Marta Fernández-Tapias Núñez

Suplente: María Sandra Bastos Míguez