#TRANSPARENCIA

Xuventude e Deportes

Comisión informativa

Presidente efectivo: Gorka Gómez Díaz

Suplente: Ana Laura Iglesias González