#TRANSPARENCIA

Mesas de contratación

A continuación recóllense as convocatorias das reunións e as actas das mesas de contratación agrupadas por anos. A Mesa de Contratación é o órgano que lles presta asistencia técnica especializada aos órganos de contratación da Deputación.


CONVOCATORIAS

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

ACTAS

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016