XESTIÓN Para os concellos
 • Préstamos a longo prazo, sen xuros, destinados a financiar os investimentos dos concellos e, excepcionalmente, a concesión de préstamos a curto prazo con destino ó financiamento de operacións de tesou...

  Préstamos sen xuros
 • Programa para favorecer a programación artística por parte dos concellos dirixido especificamente aos grupos e artistas profesionais de música

  Musigal
 • Impulsamos e fomentamos a cultura popular en lingua galega nas diferentes expresións artísticas e en colaboración con concellos, agrupacións, entidades e asociacións culturais

  Pontegal 2019
 • Convocatoria de subvencións para a dinamización lingüística, dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra

  Ano Castelao
 • Convocatoria de subvencións para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural, dirixidas aos concellos para o ano 2019

  Patrimonio Histórico Cultural