XESTIÓN

Para os concellos
  • Este plan ten por finalidade fomentar o envellecemento activo e mellorar a calidade de vida das persoas

  • Programa para favorecer a programación artística por parte dos concellos dirixido especificamente aos grupos e artistas profesionais de música

    Musigal
  • Impulsamos e fomentamos a cultura popular en lingua galega nas diferentes expresións artísticas e en colaboración con concellos, agrupacións, entidades e asociacións culturais

    Pontegal 2019
  • Atletismo, baloncesto, balonmán, fútbol, judo, loita, patinaxe, piragüismo, rugby e taekwondo son as actividades que se ofertan para os nenos e nenas de toda a provincia

    DEPORTE escolas