XESTIÓN

Para os concellos
 • Martes 23 de abril de 2019, ás 9:00 h, no salón de plenos do Pazo provincial

  Xornada "Novidades na tributación local"
 • Accións formativas para persoal da Deputación e os concellos da provincia de Pontevedra

  Plan Agrupado de Formación Continua
 • Co obxectivo de proporcionar aos concellos de menos de 20.000 habitantes apoio económico, atendendo as demandas da poboación que se atopa en situación ou risco de exclusión social

  Ayudas básicas de emergencia
 • Convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e ABANCA para facilitar o acceso ao crédito

 • Este plan ten por finalidade fomentar o envellecemento activo e mellorar a calidade de vida das persoas