#TRANSPARENCIA

Infraestruturas, Equipamentos Públicos e Mobilidade

Comisión informativa

Presidente efectivo: María Isabel Couselo Torres

Suplente: Rafael Domínguez Artime