#TRANSPARENCIA

Organigrama

No seguinte documento pódese consultar a estrutura orgánica da Deputación de Pontevedra e dos seus servizos.