Deputación de Pontevedra

Xestión para os concellos

 • Fase III Plan Revitaliza
 • Taller Gestión Cultural con Perspectiva de Género
 • Plan DepoRemse

  Plan DepoRemse

  Asistencia económica aos concellos de conformidade coas necesidades municipais solicitadas en materia de infraestruturas viarias

 • Plan Camiña á Escola!

  Plan Camiña á Escola!

  O departamento de Mobilidade está a impulsar o Plan Camiña á Escola! para redactar proxectos e plans de dinamización de ámbitos escolares seguros na rede de estradas provinciais da provincia

 • Ayudas básicas de emergencia

  Axudas básicas de emerxencia

  Co obxectivo de proporcionar aos concellos de menos de 20.000 habitantes apoio económico, atendendo as demandas da poboación que se atopa en situación ou risco de exclusión social

 • Plan Agrupado de Formación Continua

  Plan agrupado de formación continua

  Accións formativas para persoal da Deputación e os concellos da provincia de Pontevedra

 • Musigal

  Musigal

  Programa para favorecer a programación artística por parte dos concellos dirixido especificamente aos grupos e artistas profesionais de música

 • Depotermal

  Este plan ten por finalidade fomentar o envellecemento activo e mellorar a calidade de vida das persoas

 • Plan Activamos

  Convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e ABANCA para facilitar o acceso ao crédito

 • Programa de mantenimiento de los campos de fútbol

  Programa de mantemento dos campos de fútbol

  Co obxectivo de recuperar para o conxunto da cidadanía estes espazos de deporte e lecer, no ano 2017 a Deputación impulsa un programa de colaboración cos concellos