Deputación de Pontevedra

Xestión para os concellos

 • Servizos sociais comunitarios

  Servizos sociais comunitarios

  Ten como obxectivo proporcionarlles asistencia económica aos concellos de menos de 20.000 habitantes nas súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios básicos

 • Depotermal

  Este plan ten por finalidade fomentar o envellecemento activo e mellorar a calidade de vida das persoas

 • Plan de Práctica Laboral en Concellos e na Deputación

  Plan de Práctica Laboral en Concellos e na Deputación 2018

  Dirixido a persoas tituladas universitarias e de formación profesional, sen experiencia laboral previa no ámbito da súa formación, para completala e facilitar a incorporación ao mercado de traballo

 • DEPOcomparte

  DEPOcomparte

  Depocomparte é un novo programa destinado a concellos e clubs deportivos para o préstamo de material para eventos deportivos totalmente gratuíto

 • Préstamos sen xuros

  Préstamos sen xuros

  Préstamos a longo prazo, sen xuros, destinados a financiar os investimentos dos concellos e, excepcionalmente, a concesión de préstamos a curto prazo con destino ó financiamento de operacións de tesou...

 • Plan Concellos 2018-2019

  Destinado a todos os concellos da provincia, excepto os de Vigo e Pontevedra

 • Pontegal 2018

  Pontegal 2018

  Impulsamos e fomentamos a cultura popular en lingua galega nas diferentes expresións artísticas e en colaboración con concellos, agrupacións, entidades e asociacións culturais

 • ESTRAEE

  ESTRAEE

  Estratexia Sostible Transfronteiriza para a Xestión dos Residuos de Aparatos Eléctricos e Electrónicos

 • Parques forestais

  Subvencións dirixidas á elaboración de proxectos de parques forestais e a súa execución

  Subvencións dirixidas á elaboración de proxectos de parques forestais e a súa execución na provincia de Pontevedra

 • Fase II. Adhesión e subvencións

  Fase II. Adhesión e subvencións

  Nova fase para facilitarlles aos municipios a súa implantación como sistema global de tratamento do lixo