#TRANSPARENCIA

Réxime Interior, Economía, Facenda e Axenda Dixital

Comisión informativa

Presidente efectivo: Carlos López Font

Suplente: Santos Héctor Rodríguez Díaz