#TRANSPARENCIA

Modificación dos contratos formalizados


Obxeto Empresa Modificación prazo Modificación importe Información adicional Data
Servizo de formación no marco do proxecto “Labora" 2020, 2.ª convocatoria, dentro da convocatoria de axudas do Fondo Social Europeo destinadas a entidades locais para a inserción das persoas máis vulnerables, cofinanciado nun 80 % polo FSE G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. L. (B-36 993 509) y UTE EDUCATIC GAP-G12 GRUPO EMPRESARIAL (U-05 341 698) 3 meses 0   01/04/2022
Contratación da subministración, soporte e mantemento dun sistema de vídeo vixilancia integral da Deputación de Pontevedra SEGURIDAD DI-SEYS, S. L. (B-32 149 361) 24 meses 0   05/04/2022
Alleamento, mediante adxudicación directa, do leite cru producido na gandería da Finca Mouriscade LACTALIS, COMPRAS E SUMINISTROS, S. L. U. (B-27 310 234) 0 Máis 0,11 €/l   29/04/2022
Plan Móvese. Mobilidade e velocidade segura. Fase III (lote 2) CONSTRUCCIONES FECHI, S. L. (B-36 258 861) 2 meses 0   22/04/2022
Mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP-3001 desde o p. q. 1+290 ata o p. q. 1+445 en Rebordáns (concello de Tui) EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S. L. (B-36 239 861) 2 meses 0   03/05/2022
Servizo de reproducción de fotografía e vídeo para o Museo de Pontevedra ROMINA LAURA DOCE BLANCO (77 420 503-L) 12 meses 0   10/05/2022
Humanización da interconexión das rúas San Bieito e Emigrante coas estradas de Peitieiros e Chaín-Morgadáns (Gondomar) CONSTRUCCIONES ENRIQUE C. CASAS, S. L. (B-36 147 429) 1 mes 0   06/05/2022
Subministración de gasóleo para uso agrícola (clase B) e de calefacción (clase C) para a maquinaria e os centros da Deputación de Pontevedra ESERGUI DISTESER, S. L. (B-95 799 664)  12 meses 0   13/05/2022
Servizo de mantemento e asistencia das aplicacións informáticas de software Etensis: inventario de bens e dereitos e Escola de Cantería ETENSIS IT CONSULTING, S. L.(B-86 762 721) 12 meses 0   18/05/2022
Plan Móvese. Mobilidade e velocidade segura. Fase III (lote 3) CONSTRUCCIONES RAFER, S. L. (B-36 052 702) 1 mes 0   06/05/2022
Mellora da seguridade viaria e senda peonil na EP-9212 entre Noalla e a praia da Lanzada, desde o p. q. 0+000 ata o p. q. 1+224 (Sanxenxo) ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S. L. (B-88 586 920) 2 meses 0   06/05/2022
Mellora da mobilidade peonil na EP-3303 Tabagón-Goián, desde o p. q. 0+000 ata o p. q. 1+795, treito I (O Rosal) EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S. L. (B-36 239 861) 2 meses 0   06/05/2022
Actuacións nos depósitos de auga do Centro Vacacional da Lanzada ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S. L. (B-88 586 920) 1 mes 0   20/05/2022
Arrendamento dun almacén para mobiliario e aveños da Deputación de Pontevedra INMUEBLES FERMA, S. L. (B-36 297 984) 12 meses 0   07/05/2022
Servizo de conservación da rede viaria da Deputación de Pontevedra UTE NARÓN-AUDECA (U-27 858 661) / UTE CIVIS GLOBAL-ACEINSA (U-27 858 653) / MISTURAS OBRAS E PROXECTOS (A-32 118 705) 12 meses 0   27/05/2022
Servizo de limpeza dos centros e servizos da Deputación de Pontevedra LIMPIEZAS CIES, S. L. (B-36 631 935) E EULEN, S. A. (A-28 517 308)  12 meses 0   27/05/2022
Contratación do servizo de soporte e mantemento dos equipos UCS da Deputación de Pontevedra ECONOCOM SERVICIOS, S. A. (A-28 816 379) 12 meses 0   13/05/2022
Plan Móvese. Mobilidade e velocidade segura. Fase III (lote 3) CONSTRUCCIONES RAFER, S. L.(B-36 052 702) 1 mes e 10 días 0   03/06/2022
Contrato de servizo de promoción en redes sociais para a Deputación de Pontevedra  PINGOTA COMUNICACIÓN, S. COOP. GALEGA (F-70 467 097)  12 meses 0   16/06/2022
Servizo de asesoría de calidade para o mantemento do sistema de calidade na Estación Fitopatolóxica Areeiro NOVOTEC CONSULTORES, S. A.  U. (A-78 068 202) 12 meses 0   16/06/2022
Subministración de vestiario para o persoal da Unidade de Control e Vixilancia da Deputación de Pontevedra COMERCIAL INTEGRAL ESPECIALISTAS EN SUMINISTROS (C. I. E. S.)  0 2.128,08   22/06/2022
Servizo de producción e catering da Gala de Turismo para a promoción do Destino Rias Baixas GLOBAL SETUP, S. L. (B-94 119 104) 12 meses 0   10/06/2022
Servizo de seguridade e vixilancia nos centros da Deputación de Pontevedra (lote 5) SERVICIO SPR VILANOVA, S. L. (B-36 597 276) 0 -5.255,88   10/06/2022
Servizo de seguridade e vixilancia nos centros da Deputación de Pontevedra  SERVICIO SPR VILANOVA, S. L. (B-36 597 276), EULEN SEGURIDAD, S. A. (A-28-369-395) E SALZILLO SEGURIDAD, S. A. (A-73 100 638) 12 meses 0   17/06/2022
Prestación do servizo na Escola Infantil de 0 a 3 anos do Centro Príncipe Felipe FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES, FESAN (G-15 597 669) 12 meses 0   23/06/2022
Servizo de xestión integral do centro CastroDeza: GastroDeza, lendas, castros e gastronomía, ubicado en Lalín, comprendendo as actividades relacionadas coa xestión integral e mantemento das súas instalacións ESPIRAL XESTIÓN CULTURAL, S. L. (B-94 054 954) 24 meses 0   23/06/2022
Contratación do servizo de soporte e mantemento para a infraestrutura de almacenamento formada polas cabinas NETAPP da Deputación de Pontevedra EDNON S.L (B36938009) 24 meses 0 Prórroga 28/01/2022
Servizo de actualización de licenzas dos programas CIVIDAS e ONTIMIZE e mantemento do CIVIDAS IMATIA INNOVATION, S.L.(B36499960) 12 meses 0 Prórroga 10/02/2022
Alleamento, mediante adxudicación directa, do leite cru producido na gandería da Finca Mouriscade Lactalis, Compras y Suministros, S.L.U.(B27310234) 0 Más 0,29 €/l Módificación de importe 25/02/2022
Contrato derivado da FEMP: subministración de gas natural en distintos centros da Deputación de Pontevedra (contrato baseado no Acordo marco para a subministración de gas natural da central de contratación da FEMP) Lactalis, Compras y Suministros, S.L.U.(B27310234) 12 meses 0 Prórroga 18/02/2022
Servizo de talla do arboredo no dominio público das marxes en estradas de titularidade da Deputación de Pontevedra para o ano 2021 MARDERDEZA FORESTAL Y SERVICIOS SL (B94190899); MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A (A32118705); OCISAT,S.L (B15480403) 12 meses 0 Prórroga 25/02/2022
AM Subministración de vehículos sen condutor en réxime de alugamento para os centros e servizos da Deputación de Pontevedra (lote 1) EMPRESA MONFORTE SA (A15019243) 0 Más 16.949,68 € Módificación de importe 11/03/2022
Mantemento das alfombras antiesvaradías para os distintos centros da Deputación de Pontevedra OFICINA DE TRATAMIENTO DE PLAGAS SL (B36628287) 12 meses 0 Prórroga 21/03/2022
Mellora da seguridade viaria no treito antigo de Leirado, entre a PO-402 e a EP-4006 (Concello de Salvaterra de Miño) ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SL (B88586920) 1 mes 0 Ampliación de prazo 21/03/2022
Plan Móvese. Mobilidade e velocidade segura, fase III (lote 2) Construcciones Fechi, S.L.U. (B36258861) 0 Más 119.135,75 € Módificación de importe 18/03/2022
Servizo de tratamento, impresión, pregado e colocación en sobres de cartas ordinarias e notificacións xeradas na xestión e recadación de tributos pola Deputación de Pontevedra-ORAL, así como a súa posterior entrega ao operador postal (SARA) Consorcio de manipulado y servicios postales, S.L. (MANIPULAE) (B92621762) 12 meses 0 Prórroga 25/03/2022
Acordo marco para a contratación do servizo de seguridade e saúde nas obras da Deputación de Pontevedra TYPSA (A-28 171 288), Ingeniería y Prevención de Riesgos, S. L. (B-81 470 841), Atenea, Seguridad y Medio Ambiente, S. A. (A-82 876 905), e Aquática Ingeniería Civil, S. L. (B-36 962 314) 12 meses 0 Prórroga 23/12/2021
Servizo de desenvolvemento evolutivo, mantemento correctivo e soporte especializado da solución de catalogación e difusión da que dispón a Deputación de Pontevedra para a explotación do patrimonio arquivístico e bibliográfico Xercode Media Software, S. L. (B-70 220 124) 12 meses 0 Prórroga 23/12/2021
Contratación do servizo de implantación, formación, soporte e mantemento dunha solución de administración electrónica para entidades locais da provincia de Pontevedra esPublico Servicios para la Administración, S. A. (A-50 878 842) 12 meses 0 Prórroga 23/12/2021
Acordo marco para a subministración de vehículos sen condutor, en réxime de aluguer, para os centros e servizos da Deputación de Pontevedra Empresa Monforte, S. A. U. (A-15 019 243) 12 meses 0 Prórroga 23/12/2021
Servizo de retirada de vehículos ao final da súa vida útil ou fóra da súa vida útil ou fóra de uso nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación inferior a 50.000 habitantes Vigoto Uno, S. L. (B-36 944 510) 12 meses 0 Prórroga 22/12/2021
Subministración, en réxime de aluguer sen condutor, de varios vehículos para os Servizos de Infraestruturas e Vías Provinciais e Asistencia Intermunicipal da Deputación de Pontevedra Andacar 2000, S. A. (A-12 363 529) 6 meses 0 Prórroga 22/12/2021
Servizo de auditoría externa para controladora de primeiro nivel e seguimento financieiro como auditor externo dos proxectos europeos Visit Rio Minho, Smart Minho e Estratexia Sostible Transfronteriza para a xestión dos RAEE Ernst & Young, S. L. (B-78 970 506) 12 meses 0 Prórroga 27/12/2021
Acordo marco para a prestación do servizo de teleasistencia domiciliaria na provincia de Pontevedra para os concellos de menos de 20.000 habitantes Quavitae Servicios Asistenciales, S. A. (A-80 106 842) 12 meses 0 Prórroga 17/12/2021
Subministración de vestiario para o persoal de Deputación de Pontevedra (lotes 3, 4, 5 e 6) Peycar Pontevedra, S. L. (B-36 112 043), e Suministros Punto Fijo, S. L. (B-27 815 539) 12 meses 0 Prórroga 17/12/2021
Vixilancia da saúde cun servizo de prevención alleo para a Deputación de Pontevedra Quirón Prevención, S. L. U. (B-64 076 482) 12 meses 0 Prórroga 17/12/2021
Contratación do servizo de xestión integral da campaña anual de comunicación e promoción turística do Destino Rías Baixas 2021 Avante Evolución de Medios, S. L. (B-70 509 971) 12 meses 0 Prórroga 17/12/2021
Acordo marco que rexera a prestación do servizo de asistencia técnica de redacción de proxectos do Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais na rede de estradas provinciais de Pontevedra Proyestegal, S. L. (B-27 159 730),  Estudio Técnico Gallego, S. A. (A-15 093 081), e Ingeniería del Noroeste, S. L. (B-15 128 838) 12 meses 0 Prórroga 03/12/2021
Acordo marco para a contratación do servizo de asistencia, asesoramento, defensa letrada e representación en xuízo da Deputación de Pontevedra no eido de recursos humanos, emprego público e patrimonio J & A Garrigues, S. L. P. (B-81 709 081) 12 meses 0 Prórroga 03/12/2021
Servizo de visitas caracterizadas para o castelo de Soutomaior da Deputación de Pontevedra Águias de Vigo, S. L. (B-27 814 359) 12 meses 0 Prórroga 10/12/2021
Servizo de visitas teatralizadas para o castelo de Soutomaior da Deputación de Pontevedra Troula Animación, S. L. (B-36 940 690) 12 meses 0 Prórroga 10/12/2021
Melloras das instalacións do parque comarcal de Gondomar Construcciones, Obras y Viales, S. A. (A-36 008 886) 1,5 meses 0 Ampliación prazo de execución 09/12/2021
Servizo de retirada de vehículos ao final da súa vida útil ou fóra da súa vida útil ou fóra de uso nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación inferior a 50.000 habitantes Vigoto Uno, S. L. (B-36 944 510) 0 1.386 € Modificación 08/06/2021
Subministración de vestiario para o persoal da Unidade de Control e Vixilancia da Deputación de Pontevedra (período do 31 de decembro de 2021 ao 31 de decembro de 2022) Comercial Integral Especialistas en Suministros (C. I. E. S.) (B-36 916 377) 12 meses 0 Prórroga 03/12/2021
Contratación dos seguros da Deputación de Pontevedra e da Escola Universitaria de Enfermería (exercicios 2018-2020), lote 1 Zurich (W0072130H) 3 meses 0 Prórroga 26/11/2021
Recuperación do espazo público e mellora da mobilidade peonil entre o p. q. 1+200 e o p. q. 1+780 da EP-1104 Moaña-Coiro (Moaña) Obras, Reformas y Saneamientos, S. L. (B-36 494 185) 3 meses 0 Prórroga 19/11/2021
Servizo de limpeza dos centros e servizos da Deputación de Pontevedra LIMPIEZAS CIES SL (B36631935) 0 -10398,92 Modificado (reducción centros e importes) 09/07/2021
Obras necesarias para a posta en servizo das instalacións térmicas da Pousada de Meaño VEOLIA SERVICIOS NORTE, SAU (A15208408) 15 días 0 Ampliación prazo 16/07/2021
Proxecto de empoderamento das nenas e mulleres da provincia de Pontevedra no ámbito musical "DESCUBRE-AS" REGALA MUSICA SL (B27836923) 2 MES 0 Prórroga 26/07/2021
Obras de conservacion de firmes das vias provinciais da Deputacion de Pontevedra para o ano 2020 - ZONA C FRANCISCO GOMEZ Y CIA SL (B15009533) 6 meses 0 Modificación dalgunhas unidades de obra e aumento de prazo para a súa execución 30/07/2021
Arrendamento dun espazo no Centro de Negocios   de Pontevedra para o equipo técnico encargado da xestión dos proxectos europeos 0256SMARTMINO1 e 0044VISITRIOMINHO1P CENEPO CONSULT SLU (B36442895) 2 meses 0 Prórroga 15/10/2021
Ensanche e mellora da seguridade viaria na E.P. 2906 Os Valos-Guizán, dende o P.Q. 2+180 ata o P.Q. 2+920 (Redondela) EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA SL (B36239861) 2 meses 34.865,07 Modificación 30/07/2021
Subministración de materiais e maquinaria na rede viaria da Deputación de Pontevedra. ARIDOS DE CURRO, S.L. (B36010205)
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA (A36008886)
12 meses 0 Prórroga 06/08/2021
Subministración enerxía eléctrica en media e baixa tensión para os centros, edificios e instalacións da Deputación de Pontevedra Aura Energia (B65552432) 12 meses 0 Prórroga 06/08/2021
Acordo Marco para a execucion do control de calidade das obras contratadas pola Deputacion Provincial de Pontevedra (varios lotes) CYE CONTROL Y ESTUDIOS, S.L. (B15393689)
Eptisa servicios de Ingeniería, SL (B85097962)
ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA, S.A. (A27812627) 
12 meses 0 Prórroga 20/09/2021
Servizo de produccion e catering da Gala de Turismo para a promoción do destino Rias Baixas GLOBAL SETUP (B94119104) 12 meses 0 Prórroga 08/10/2021
Contratación dos servizos de copia de seguridade (backup) en modo cloud para a Deputación de Pontevedra EDNON S.L (B36938009) 12 meses 0 Prórroga 22/10/2021
Contratación dos seguros da Deputación de Pontevedra e Escola Universitaria de Enfermería  (Exercicios 2018-2020) > Lotes 2, 3, 4 y 5 SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (V48083521) BILBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
(A48001648) XL INSURANCE COMPANY SE, SUCURSAL ESPAÑA (W0065403H)
12 meses 0 Prórroga 12/11/2021
Proxecto de empoderamento das nenas e mulleres da provincia de pontevedra no ámbito musical "DESCUBRE-AS" REGALA MUSICA SL (B27836923) 1 MES 0 Prórroga 12/06/2021
Servizo de seguridade e vixilancia nos centros da Deputación de Pontevedra EULEN SEGURIDAD SA (A28369395); SERVICIOS SPR VILANOVA, SL (B36597276); Salzillo Seguridade, S.A. (A73100638) 1 año 0 Prórroga 25/06/2021
Subministracion de varios vehiculos para o Servizo de Infraestruturas ANDACAR 2000 SA (A12363529) 1 año 0 Prórroga 06/07/2021
Implantación e desenvolvemento do sistema integral de calidade turística española en destino (SICTED) na provincia de Pontevedra AUREN CONSULTORES SP SLP (B87352340) 1 año 0 Prórroga 22/01/2021
Servizo de seguimento, análise de medios informativos e confección de dossier para a Deputación de Pontevedra KANTAR MEDIA, SAU (A78040235) 1 año 0 Prórroga 13/07/2021
Servizo de tratamento, impresión, pregado e ensobrado de cartas ordinarias e notificacións xeradas na xestión e recaudación de tributos pola Deputación de Pontevedra-ORAL, sí como a súa posterior entrega ó operador postal.(SARA) Consorcio de manipulado y servicios postales, S.L. (MANIPULAE) (B92621762) 1 año 0 Prórroga 23/04/2021
Servizo de limpeza da Escola Universitaria de Enfermería dependente da Deputación de Pontevedra Eulen, S.A. (A28517308) 3 años 0 Prórroga 11/02/2021
Conservación da cuberta e fachada do castelo de Soutomaior GROMA OBRAS, S. L. (B70484 811) 21 días 0 Paraliazación de unidades de obras e prórroga para a execución das non paralizadas 13/01/2021
Servizo de evolución, mantemento e soporte especializado do sistema de tradución automatizada da Deputación de Pontevedra Factoría de Software e Multimedia, S. L. (B70001912) 1 ano 0 Prórroga 15/01/2021
Implantación e desenvolvemento do sistema integral de calidade turística española en destinos (SICTED) na provincia de Pontevedra AUREN CONSULTORES S. P., S. L. P. (B87352340) 1 ano 0 Prórroga 22/01/2021
Reforma dun local para as oficinas de atención ao público da sede central do ORAL OBRAS Y SERVICIOS GOMEZ CRESPO, S. L. (B32021487) 20 días 0 Ampliación prazo execución 15/02/2021
Contratación dun servizo de evolución e xestión da Rede SmartPeme de Pontevedra KPMG ASESORES, S. L. (B82498650) 1 ano 160.661,16 € Prórroga e modificación importe 05/02/2021
Servizo de seguridade e vixilancia nos centros da Deputación de Pontevedra (lote 3) EULEN SEGURIDAD, S. A. (A28369395) 4 meses 12.090,30 € Prórroga e modificación importe 12/02/2021
Servizo de limpeza dos centros e servizos da Deputación de Pontevedra (lote 1) LIMPIEZAS CÍES, S. L. (B36631935) 0 2.395,03 € Modificación 19/02/2021
Obras de substitución de caldeiras de gasóleo por biomasa FORESTACIÓN GALICIA, S. A. (A32226326) 1 mes 0 Prórroga 09/04/2021
Subministración de artigos de droguería, aseo persoal e limpeza para o Centro Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra, adxudicado á empresa Darlim, S. L. U. (B36612562) DARLIM, S. L. (B36612562) 1 ano 0 Prórroga 21/04/2021
Proxecto de empoderamento das nenas e mulleres da provincia de Pontevedra no ámbito musical "Descúbre-AS" REGALA MÚSICA, S. L. (B27836923) 2 meses 0 Prórroga 22/04/2021
Servizo de auditoría externa para controladora de primeiro nivel e seguimento financeiro dos proxectos europeos Visit Río Miño, Smart Miño e Estraee ERNST & YOUNG, S. L. (B78970506) 10 meses 0 Modificación plazo execución 28/04/2021
Prórroga do prazo de execución do contrato de servizo de auditoría externa para controladora de primeiro nivel e seguimento financeiro como auditor externo do proxecto europeo EAPA3832016 IN 4.0 "Adaptation of industry 4.0 model to the naval sector" Brain Storming Audit, S. L. (B87164547) 8 meses 0 Modificación plazo execución 29/04/2021
Aprobando s 2.ª prórroga coa empresa Industrias de Panificación Campelos do Coto, S. L., do contrato para a subministración de produtos de alimentación para a cafetería do Centro Príncipe Felipe correspondente ao lote 2, produtos de panadería INDUSTRIAS DE PANIFICACIÓN CAMPELOS DO COTO, S. L. (B36438083) 1 ano 0 Prórroga 30/04/2021
Subministración de produtos de despensa para a cafetería do Centro Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra CASA PEPE VIGO, S. L. (B36743714) 1 ano 0 Prórroga 06/05/2021
Servizo de soporte técnico para a posta en marcha e execución do proxecto IN 4.0 "Adaptation of industry 4.0 model to the naval sector" (EAPA_383/2016), cofinanciado polo FEDER (75 %) dentro da convocatoria de axudas do programa de cooperación territorial Interreg Espazo Atlántico 2014-2020 ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN, S. A., EOSA, (A36196418)   14116,63 € Modificación 30/04/2021
Reparación das patoloxías nas fachadas do CEE de Pontevedra e do CIX Agarimo no Centro Príncipe Felipe OBRAS Y SERVICIOS GOMEZ CRESPO SL (B32021487) 0 114315,34 € Modificado 28/08/2020
Servizo de soporte técnico para a posta en marcha e execución do proxecto In 4.0 "Adaptation of industry 4.0 model to the naval sector" (EAPA_383/2016), COFINANCIADO POLO feder (75%) dentro da convocatoria de axudas do programa de Cooperación Territorial Interreg Espazo Atlántico 2014-2020 Estrategia y organizacion SA (EOSA) (A36196418) 70 días 0 Prórroga 07/08/2020
Prórroga do contrato Obras de conservación e mantemento na Pousada de Ribadumia MECANO OBRAS Y REFORMAS S.L. (B70374376) 15 días 0 Prórroga 23/07/2020
Prorroga na execución do contrato de obras "Reparación da cuberta e fachada do auditorio do Centro Príncipe Felipe" COVISAM NORTE, S.L. ( B70416011) 1 mes 0 Prórroga 17/07/2020
Reposicion de firme e mellora da seguridade viaria na EP-5003 A Cañiza-Arbo (Concellos da Cañiza e Arbo) CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA (A36008886) 0 95622,81 € Modificado 26/06/2020
Servizo de auditoría externa para controladora de primeiro nivel e seguimento financieiro como auditor externo dos proxectos europeos cofinanciados polo FEDER ao 75% no marco do Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal 2014-2020 (Interreg V A POCTEP), Visit río Miño (0044_VISIT_RIO_MINHO_1_P);SmartMiño (0256_SMART_MINO_1_E) e Estratexia Sostible Transfronteriza para a xestión dos RAEE (0264_ESTRAEE_1_E)" ERNST & YOUNG, SL (B78970506) 12 meses 0 Prórroga 19/06/2020
Actuacións no centro de acollida e protección de animais (CAAN) de Meis PRACE, SERVICIOS Y OBRAS SA (A70319678) 0 43985,81 € Modificado 19/06/2020
Contrato derivado do acordo marco para obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación Provincial de Pontevedra. Zona B5 OBRAS,CAMINOS Y ASFALTOS SA (A32212375) CONSTRUCCIONES FECHI S.L.U.(B36258861) 0 0 Cesión de contrato 29/05/2020
Mellora de mobilidade peonil na E.P. 4004 Acceso Igrexa de Guláns dende o P.Q. 0+000 ó P.Q. 0+490 (Ponteareas) OBRAS REFORMAS Y SANEAMIENTOS S.L.(B36494185) 1 mes 0 Prórroga 29/05/2020
Servicio de soporte para la plataforma de equipos informáticos de la Diputación de Pontevedra CONSULTORES INFORMATICOS DE PONTEVEDRA SL (B36100337) 4 meses 12100 Prórroga 15/05/2020
Servizo de vixilancia da saude e recoñecementos médicos dos traballadores da Deputación de Pontevedra QUIRON PREVENCION S.L.U. (B64076482) 4 meses 45000 Prórroga 15/05/2020
Contratación do servizo de soporte e mantemento para os equipos Cisco UCS da Deputación de Pontevedra ECONOCOM OSIATIS, SA (A28816379) 12 meses 0 Prórroga 14/05/2020
Mellora da mobilidade peonil E.P. 0601 Portosanto-Campelo-C-550 correspondente co P.Q. 0+000 ata o entorno da baixada cara o Porto de Campelo no P.Q. 1+730 (Poio) UTE Arines - Mov. Aridos (U94185717) 4 meses 198407,73 Modificado 08/05/2020
Contratación dun servizo de mantemento e soporte para o equipamento SAI (Sistema de Alimentación Ininterrompido) da Deputación de Pontevedra INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L. (B62758602) 4 meses 9993,48 Prórroga 08/05/2020
Contratación dun servizo de evolución, e xestión da Rede SmartPeme de Pontevedra KPMG ASESORES SL (B82498650) 0 161640 Modificado 08/05/2020
Subministración de produtos de alimentación para a cafetería do –Centro Príncipe Felipe correspondente ao lote 2.-Produtos de panaderia INDUSTRIAS DE PANIFICACION CAMPELOS DO COTO, S.L. (B36438083) 12 meses 0 Prórroga 06/05/2020
Servizo corporativo de telecomunicacións e a creación da rede multiservizo da Deputación de Pontevedra e centros dependentes TELEFONICA DE ESPAÑA SA (A82018474) 0 2122,01 Ampliación lote 1 04/05/2020
Servizo de formación no marco do proxecto Labora 2020 VARIAS EMPRESAS 6 meses 0 Ampliación de prazo  04/05/2020
Mellora da mobilidade peonil E.P. 0601 Portosanto-Campelo-C-550 correspondente co P.Q. 0+000 ata o entorno da baixada cara o Porto de Campelo no P.Q. 1+730 (Poio) UTE Arines - Mov. Aridos (U94185717) 2,5 meses 0 Prórroga 04/05/2020
Conexión dos sendeiros peonís, litoral e fluvial, e rexeración do entorno da praia do Muiño, situados no esteiro do rio Miño. (Proxecto 0044_VISIT_RIO_MINHO_1_P)2 MOV.ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA SL (B36533537) 2 meses 0 Ampliación plazo 29/04/2020
Servizo de tratamento, imporesión, pregado e ensobrado de cartas ordinarias e notificacións xeradas na xestión e recaudación de tributos pola Deputación de Pontevedra-ORAL, sí como a súa posterior entrega ó operador postal.(SARA) Consorcio de manipulado y servicios postales, S.L. (MANIPULAE) (B92621762) 12 meses 0 Prórroga 24/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións de protección contra incendios, en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (lote 1) SEGURLEM S.L. (B36262053)   12 meses 0 Prórroga 23/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións de protección contra incendios, en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (lote 2) SOCIEDAD TÉCNICA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS GALICIA, S.L.(CIF B-32.501.298) 12 meses 0 Prórroga 23/04/2020
Servizo de mantemento dos aparatos elevadores (ascendores) de diversos edificios da Deputación de Pontevedra (lote 1) SCHINDLER SA  (A50001726) 12 meses 0 Prórroga 21/04/2020
Servizo de mantemento dos aparatos elevadores (ascendores) de diversos edificios da Deputación de Pontevedra (lote 2) ORONA S, COOP. LTDA (F20025318)   12 meses 0 Prórroga 21/04/2020
Servizo de mantemento, asistencia e apoio á explotación de datos do sistema integral de xestión tributaria e catastral do ORAL-Deputación de Pontevedra (GTT) GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SA (A81957367) 9 meses máx 0 Prórroga 14/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións térmicas (climatización) en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (Lote 1) VEOLIA SERVICIOS NORTE SA UNIPERSONAL (A15208408)  12 meses 0 Prórroga 02/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións térmicas (climatización) en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (Lote 2) INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL LEREZ SL (B36400240) 12 meses 0 Prórroga 02/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións térmicas (climatización) en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (Lote 1) VEOLIA SERVICIOS NORTE SA UNIPERSONAL (A15208408)  0 1378,16 Aumento importe por nueva oficina 01/04/2020
Corrección de defectos nas instalacións eléctricas de Baixa Tensión no Centro Príncipe Felipe TECNOSERVICIO ORENSANO SL (B32162984) 32 días 0   10/02/2020
PLAN MOVESE. Mobilidade e velocidade segura. Fase II (Lote 1) CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L. (B36052876) 41 días 0   31/01/2020
Servizo de aspirado, limpeza e xestion de residuos orgánicos xerados polos cans acollidos no centro de acollida de animais abandonados de Armenteira da Deputación de Pontevedra OYS FERNANDEZ SLU (B36124212) 24 meses 0 Prórroga 14/02/2020
Contrato derivado do acordo marco para obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación Provincial de Pontevedra. Zona B-4 CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. (B36258861) 2 meses 0 Prórroga 21/02/2020
Mantemento e soporte da infraestrutura de almacenamento de cabinas VNX da Deputación de Pontevedra INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L. (B62758602) 12 meses 69487,27 Prórroga 28/02/2020
Actuacións no centro de acollida e protección de animais (CAAN) de Meis PRACE, SERVICIOS Y OBRAS SA (A70319678) 2 meses 0 Prórroga 25/03/2020
Servizo de Limpeza en diversos centros da Deputación de Pontevedra (Lote 1) LIMPIEZAS CIES SL (B36631935) 9 meses máx 0 Prórroga por emerxencia COVID-19 24/03/2020
Servizo de Limpeza en diversos centros da Deputación de Pontevedra (Lote 2) CLARO SOL CLEANING, S.L (B87087847) 9 meses máx 0 Prórroga por emerxencia COVID-19 24/03/2020
Servizo de "Xestión, desenvolvemento e execución do Plan Depotermal 2018" VIAJES HALCON, SA (A10005510) 0 0 Substitución dun dos  hoteis ofertados sen cambio de condicións da licitación  26/03/2018
Servizo de seguridade e vixilancia nos Centros da Deputación de Pontevedra EULEN SEGURIDAD SA (A28369395) 0 5408,70 € Ampliación de centros e horas 22/06/2018
Acordo Marco para a subministración de vehículos sen condutor, en réxime de aluguer, para os centros e servizos da Deputación de Pontevedra (Lote 2) EMPRESA MONFORTE SA (A15019243) 0 16190,20 € Ampliaicón vehículos 31/08/2018