#TRANSPARENCIA

Modificación dos contratos formalizados


Obxeto Empresa Modificación prazo Modificación importe Información adicional Data
Subministración de artigos e produtos de droguería, aseo persoal e limpeza, e produtos de lavado industrial para o Centro Príncipe Felipe Darlim, S. L. (B-36 612 562) 12 meses 0 Prórroga 18/03/2024
Servizo de lavandería no Centro Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra Elis Manomatic, S. A. (A-08 205 056) 12 meses 0 Prórroga 18/03/2024
Aluguer dun carro mesturador autopropulsado para a elaboración das racións nutricionais dos animais á Finca Mouriscade Aira, S. Coop. Galega (F-27 317 593) 12 meses 0 Prórroga 18/03/2024
Arrendamento dun inmoble en Pontevedra con destino a nave almacén do Museo de Pontevedra (concurso público) Obras, Proyectos y Actividades, S. L. (B-36 563 815) 12 meses 0 Prórroga 12/03/2024
Subministración de produtos de limpeza para a lavandería do Centro Príncipe Felipe Darlim, S. L. (B-36 612 562) 12 meses 0 Prórroga 12/03/2024
Actualización do software de xestión actual do parque de equipos de impresión e dixitalización da Deputación de Pontevedra Canon España, S. A. (A-28 122 125) 12 meses 0 Prórroga 08/03/2024
Mellora da mobilidade peonil na EP-3303 Tabagón-Goián, desde o p. q. 1+795 ata o p. q. 3+600. Treito II (O Rosal) Excavaciones y construcciones Manuel Pérez Portela, S. L. (B-36 239 861) 2 meses 0 Ampliación do prazo 08/03/2024
Servizo para a implantación e desenvolvemento do Sistema Integral de Calidade Turística Española en Destinos (SICTED) na provincia de Pontevedra Auren Consultores S. P., S. L. P. (B-87 352 340) 12 meses 0 Prórroga 08/03/2024
Servizo de limpeza dos centros e servizos da Deputación de Pontevedra Limpiezas Cíes, S. L. (B-36 631 935) 0 151.559,76 € Aumento de unidades e do importe 23/02/2024
Contratación do servizo de evolución e xestión da Rede SmartPeme de Pontevedra KPMG Asesores, S. L. (B-82 498 650) 3 meses 0 Ampliación do prazo 16/02/2024
Ampliación de obras de drenaxe na EP-8504 O Forno-As Cernadas no p. q. 0+530 e no p. q. 4+670 (Concello de Valga) Moncosa Ohs, S. A. (A-15 050 958) 45 días 0 Ampliación do prazo 16/02/2024
Mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP-2601 Mos-Puxeiros desde o p. q. 0+020 ata o p. q. 0+600 (Concello de Mos) Arines Obras y Proyectos, S. L. (B-15 411 705) 1,5 meses 0 Ampliación do prazo 16/02/2024
Contratación do servizo de xestión do castelo de Sobroso Espiral Xestión Cultural, S. L. (B-94 054 954) 12 meses 0 Prórroga 09/02/2024
Servizo de creatividade e lanzamento da campaña de comunicación e promoción turística do Destino Rías Baixas Esmerarte Industrias Creativas, S. L. (B-27 786 045) 12 meses 0 Prórroga 09/02/2024
Servizo de tala de arborado no dominio público das marxes en estradas de titularidade da Deputación de Pontevedra Maderdeza Forestal y Servicios, S. L. (B-94 190 899) / Misturas Obras e Proxectos, S. A. (A-32 118 705) 12 meses 0 Prórroga 09/02/2024
Contrato derivado da FEMP: Servizo de mediación de riscos e seguros Willis Iberia, Correduría de Seguros y Reaseguros, S. A. (A-28 961 639) 12 meses 0 Prórroga 06/02/2024
Mellora da seguridade viaria na EP-0101 Postemirón-Acuña, do p. q. 3+000 ao 3+900 e do p. q. 4+000 ao 4+400 (Concello de Vilaboa) Construcciones Fechi, S. L. (B-36 258 861) 2 meses 0 Ampliación do prazo 06/02/2024
Contratación do sistema de visitas virtuais 360° en resolución xigapixel e implementación en entorno web para o Museo de Pontevedra The Mad Pixel Factory, S. L. (B-82 521 519) 12 meses 0 Prórroga 30/01/2024
Mellora da seguridade viaria na EP-8004 Caldas-Vilanoviña, do p. q. 0+000 ao p. q. 8+213 (concellos de Caldas de Reis, Portas, Vilanova de Arousa e Meis) Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa, S. L. (B-36 533 537) 3 meses 0 Ampliación do prazo 30/01/2024
Contratación da actualización de licenzas para os programas Cividas e Ontimize Imatia Innovation, S. L. (B-36 499 960) 12 meses 0 Prórroga 23/01/2024
Mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP-0104 Ramal-Igrexa de Figueirido (Vilaboa) Excavaciones y construcciones Manuel Pérez Portela, S. L. (B-36 239 861) 2 Meses 0 Ampliación do prazo 19/01/2024
Contratación dos servizos de lavandería para a roupa de traballo do persoal de laboratorio e de campo da Estación Fitopatolóxica Areeiro Irene Limeres Padín (76 933 443-F) 12 meses 0 Prórroga 18/01/2024
Mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP-2601 Mos-Puxeiros, desde o p. q. 0+020 ata o p. q. 0+600 (Mos) ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S. L. (B15411705) 1,5 meses 0 Ampliación do prazo 22/12/2023
Acordo marco que rexerá a prestación do servizo de asistencia técnica de redacción de proxectos do Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais na rede de estradas provinciais de Pontevedra ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO, S. A. (A15093081) // PROYESTEGAL, S. L. (B27159730) // INGENIERÍA DEL NOROESTE, S. L. (B15128838) 12 meses 0 Prórroga 22/12/2023
Servizo de mantemento, asistencia e apoio á explotación de datos do sistema integral de xestión tributaria e catastral do ORAL-Deputación de Pontevedra (GTT) GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S. A. (A81957367) 24 meses 0 Prórroga 22/12/2023
Acordo marco para a contratación do servizo de seguridade e saúde nas obras da Deputación de Pontevedra ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S. A. (A82876905)  // TÉCNICA Y PROYECTOS, S. A. (A28171288) // INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S. L. (8B81470841) // AQUATICA INGENIERÍA CIVIL, S. L. (B36962314) 12 meses 0 Prórroga 15/12/2023
Mellora da mobilidade peonil na EP-2001 O Calvario-A Garrida, na contorna da casa da ELM de Bembrive, p. q. 3+430 (Vigo) NAROM, S. L. (B36163418) 60 días 0 Ampliación do prazo 14/12/2023
Mellora da mobilidade peonil na EP-4204 As Neves-Estación, desde o p. q. 0+000 ao p. q. 0+550 (As Neves) CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S. A. (A36008886) 33 días 0 Ampliación do prazo 14/12/2023
Contrato para a subministración de material de oficina para a Deputación de Pontevedra REDINOR, S. L. (B36127405) 12 meses 0 Prórroga 11/12/2023
Xestión, desenvolvemento e execución do programa "Depo en marcha" 2022 XESTIÓN CULTURAL ÁUREA, S. L. (B36394203) 12 meses 0 Prórroga 11/12/2023
Sistema dinámico de adquisición para contratar os servizos de impresión de diverso material, encadernación e distribución de libros para a Deputación de Pontevedra   12 meses 0 Prazo de vixencia 01/12/2023
Asistencia técnica para o desenvolvemento de obradoiros con actores do ámbito turístico para a promoción do destino Rías Baixas (xestión, planificación, coordinación e execución de dous obradoiros anuais en diferentes cidades da xeografía española) UTE ABRAMAR-EOSA 12 meses 0 Prórroga 01/12/2023
Servizo de xestión integral da campaña anual de comunicación e promoción turística do destino Rías Baixas Avante Evolución de Medios, S. L. U. (B70509971) 12 meses 0 Prórroga 01/12/2023
Mantemento das instalacións de protección contra incendios en diversos edificios da Deputación de Pontevedra SEGURLEM, S. L. (B36262053) 12 meses 0 Prórroga 24/11/2023
Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S. L. U. (B41632332) 12 meses 0 Prórroga 24/11/2023
Contratación do servizo de limpeza forestal, roza, poda e acondicionamento do contorno do castelo de Sobroso, xestionado pola Deputación de Pontevedra SERVITEC MEDIOAMBIENTE, S. L. (B09326000) 12 meses 0 Prórroga 24/11/2023
Contratación do servizo de recollida, transporte e tratamento dos residuos xerados na Finca Mouriscade SRCL CONSENUR, S. L. (B86208824) 12 meses 0 Prórroga 24/11/2023
Contratación do servizo de visitas teatralizadas no castelo de Soutomaior (Soutomaior, Pontevedra) da Deputación de Pontevedra TROULA ANIMACIÓN, S. L. (B36940690)  12 meses 0 Prórroga 24/11/2023
Mantemento e soporte para os equipos de electrónica de rede da Deputación de Pontevedra SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S. A. (A33117995) 12 meses 0 Prórroga 24/11/2023
Subministración de vestiario para o persoal da Unidade de Control e Vixilancia da Deputación de Pontevedra COMERCIAL INTEGRAL ESPECIALISTAS EN SUMINISTROS (CIES) (B36916377) 12 meses 0 Prórroga 16/11/2023
Ampliación de obras de drenaxe na EP-8504 Forno-Cernadas, no p. q. 0+530 e no p. q. 4+670 (Valga) MONCOSA OHS, S. A. (A15050958) 2 meses 0 Ampliación do prazo 10/11/2023
Servizo de mantemento do robot de muxido e os seus accesorios, da gandería da Finca Mouriscade TECNOR LALÍN MAQUINARIA, S. L. (B36477743) 12 meses 0 Prórroga 06/11/2023
Substitución das tubaxes de climatización da cuberta do Edificio Castelao do Museo de Pontevedra BELENUS-NATUR, S. L. U. (B70322011) 1 mes 0 Ampliación do prazo 03/11/2023
Servizo de asistencia técnico-educativa do programa "DepoAventura A Lanzada" 2022 GOLFIÑO XESTIÓN DE OCIO, S. L. (B700729059 12 meses 0 Prórroga 03/11/2023
Mellora do CEIP Daría González García CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S. L. (B36011005) 2 meses 0 Ampliación do prazo 03/11/2023
Mellora da mobilidade peonil na EP-2001 O Calvario-A Garrida, na contorna da casa da ELM de Bembrive, p. q. 3+430 (Vigo) NAROM, S. L. (B36163418) 45 días 0 Ampliación do prazo 27/10/2023
Servizo de limpeza dos centros e servizos da Deputación de Pontevedra LIMPIEZAS CÍES, S. L. (B36631935) 0 -20.401,36 € Modificación do contrato 27/10/2023
Servizo de desinsectación, desratización e desinfección e control da lexionelose (DDD), lote 1 e lote 2 TRAGAL, S. L. (B360282310) 0 Lote 1 -161,33 € Lote 2 -121 € Modificación do contrato 27/10/2023
Mantemento das instalacións de protección contra incendios en diversos edificios da Deputación de Pontevedra, lote 1 SEGURLEM, S. L. (B36262053) 0 -468,42 € Modificación do contrato 27/10/2023
Contratación de Rías Baixas Comunicación, S. A., para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2023 RÍAS BAIXAS COMUNICACIÓN, S. A. (A36643674) 0 371,90 € Modificación do contrato 20/10/2023
Contratación de Uniprex, S. A. U., para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2023 UNIPREX, S. A. U. (A28782936) 0 181,82 € Modificación do contrato 20/10/2023
Contratación de Radio Popular, S. A., para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2023 RADIO POPULAR, S. A., CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS (A28281368) 0 103,30 € Modificación do contrato 20/10/2023
Contratación de Editorial La Capital, S. L., para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2023 EDITORIAL LA CAPITAL, S. L. (B15162068) 0 144,63 € Modificación do contrato 20/10/2023
Contratación de Faro de Vigo, S. A. U., para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2023 FARO DE VIGO, S. A. U.(A36600815) 0 27.250 € Modificación do contrato 20/10/2023
Contratación de La Voz de Galicia, S. A., para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2023 LA VOZ DE GALICIA, S. A. (A15000649) 0 17.000 € Modificación do contrato 20/10/2023
Mellora da mobilidade peonil na EP-7203, desde o p. q. 0+000 ata o p. q. 0+380 (Soutelo de Montes, Forcarei) CONSTRUCCIONES CASTRO-FIGUEIRO, S. L. (B36816189) 1 mes 0 Ampliación do prazo 20/10/2023
Acordo marco para a contratación do servizo de asistencia, asesoramento, defensa letrada e representación en xuízo da Deputación de Pontevedra no eido de recursos humanos, emprego público e patrimonio J & A GARRIGUES, S. L. P. (B81709081) 12 meses 0 Prórroga 13/10/2023
Mellora das interseccións e acondicionamento no contorno da estrada do Vao, EP-2003 (Vigo) PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S. A. (A70319678) 1 mes 0 Ampliación do prazo 13/10/2023
Mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP-2601 Mos-Puxeiros, desde o p. q. 0+020 ata o p. q. 0+600 ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S. L. (B15411705) 2 meses 0 € Ampliación do prazo 13/10/2023
Deseño, subministración en réxime de alugueiro e instalación de elementos lumínicos ornamentais para a campaña de Nadal en diversos edificios da Deputación de Pontevedra GENO DECORACIONES Y MONTAJES, S. L. (B36820330) 12 meses 0 Prórroga 06/10/2023
Mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP-0104 Ramal-Igrexa de Figueirido (Vilaboa) EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S. L. (B36239861) 2 meses 0 Ampliación do prazo 06/10/2023
Mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP-6005 Prado-Bodaño, do p. q. 0+000 ao p. q. 0+573 (Lalín) NAROM, S. L. (B36163418) 1 mes 0 Ampliación do prazo 06/10/2023
Seguro de asistencia a persoas, accidentes e responsabilidade civil para o alumnado, docentes e persoal non docente que traballe en educación e formación profesional do proxecto Erasmus+ 2022 da Deputación de Pontevedra, cofinanciado polo programa Erasmus+ da UE (Convenio de subvención co SEPIE NÚM. 2022-1-ES01-KA121-VET-000064494) IRIS GLOBAL, S. A. (A-78 562 246) 9 meses 0 Ampliación de programa europeo 03/08/2023
Servizo de organización e xestión de mobilidades en diversos países do alumnado de FP seleccionado para participar no proxecto Erasmus+ 2022 da Deputación de Pontevedra, cofinanciado polo Programa Erasmus + da UE (Convenio de subvención co SEPIE núm. 2022-1-ES01-KA121-VET-000064494) RAMONA GHEZZA (X-80 501 12-C); YOUTH NEET SOLUTIONS NGO (G-94 170 925); CARLOS JAVIER ALCÁNTARA ALEJO (0-78 683 65-L) 9 meses 0 Ampliación de programa europeo 18/08/2023
Mellora das interseccións e acondicionamento no entorno da estrada do Vao, EP-2003 (concello de Vigo) PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S. A. (A-70 319 678) 1 mes 0 Ampliación do prazo 18/08/2023
SDA. Sistema dinámico de adquisición para a contratación da subministración de embrións bovinos de alto valor xenético para a gandería da Finca Mouriscade En prazo de admisión de licitadores 12 meses 0 Prórroga do prazo de adhesión aberto 29/08/2023
Contrato derivado do Acordo marco de cunetas de seguridade na rede viaria da Deputación de Pontevedra, ano 2022 (lote 1) EXPLOTACIONES GALLEGAS, S. L. (B-15 410 608) 3 meses 0 Ampliación do prazo 25/08/2023
Contrato derivado do Acordo marco de cunetas de seguridade na rede viaria da Deputación de Pontevedra, ano 2022 (lote 2) U. T. E. SEGURIDAD VIAL DIP. CENTRO. NAROM, S. L. Y AUDECA, S. L. U. UNIÓN (U-72 478 480) 3 meses 0 Ampliación do prazo 25/08/2023
Contrato derivado do Acordo marco de cunetas de seguridade na rede viaria da Deputación de Pontevedra, ano 2022 (lote 3) CONSTRUCCIONES FECHI, S. L. (B-36 258 861) 3 meses 0 Ampliación do prazo 25/08/2023
Subministración, montaxe e instalación de mobiliario  para o novo parque de maquinaria no polígono Outeda-Curro CRITERIO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES, S. L. (B-27 851 088) 0 491,38 € Cambio do importe  05/09/2023
Subministración de materiais e maquinaria na rede viaria da Deputación de Pontevedra. UTE, ARICUR-OTERO FORESTAL-NORTEMAR (U-01 846 948) // CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S. A. (A-36 008 886) 12 meses 0 Prórroga 01/09/2023
Mantemento de instalacións térmicas en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (Climatización) TECNOSERVICIO ORENSANO, S. L. (B-32 162 984) E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL LÉREZ, S. L. (B-36 400 240) 12 meses 0 Prórroga 21/09/2023
Mantemento dos aparatos elevadores en diversos edificios da Deputación de Pontevedra GENERAL ELEVADORES XX, S. L. (B-02 663 250) e ORONA, S. COOP. (F-20 025 318) 12 meses 0 Prórroga 21/09/2023
Execución do control de calidade das obras contratadas pola Deputacion Provincial de Pontevedra CYE, CONTROL Y ESTUDIOS, S. L. (B-15 393 689), ENMACOSA, CONSULTORÍA TÉCNICA, S. A. (A-27 812 627), EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S. L. (B-85 097 962) 4 meses 0 Prórroga extraordinaria 22/09/2023
Servizo de seguimento da compostaxe individual e mantemento da compostaxe comunitaria nos concellos da provincia de Pontevedra SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, S.L (B61461810) 12 meses 0 Prórroga 29/09/2023
Mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP-6005 Prado-Bodaño, do p. q. 0+000 ao p. q. 0+573 (Concello de Lalín) Narom, S. L. (B-36 163 418) 2 meses 0 Modificación en unidades obra no en importe 30/06/2023
Servizo de seguimento, análise de medios informativos e confección de dossier para a Deputación de Pontevedra na anualidade 2022/2023 Seguimedia, S. L. (B-64 291 107) 12 meses 0 Prórroga 20/06/2023
Acordo marco para a subministración de furgonetas sen condutor, en réxime de aluguer, para os centros e servizos da Deputación de Pontevedra (lote 1)  Empresa Monforte, S. A. (A-15 019 243)  0 27.826, 50 € Modificación  16/06/2023
Reforzo do firme na EP-7007 Couso-San Miguel de Barcala, desde o p. q. 5+683 ao p. k. 8+071 (Concello da Estrada) Excavaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela,  S. L. (B-36 239 861) 2 meses 0 Ampliación prazo 16/06/2023
Servizo de mantemento, atención a incidencias e vialidade invernal da rede viaria da Deputación de Pontevedra U. T. E. Pontenorte II (U-02 705 978) /Construcciones Taboada y Ramos, S. L. (B-36 052 876) /Construcciones Obras y Viales, S. A  (A-36 008 886) 12 meses 0 Prórroga 02/06/2023
Servizo de mantemento da aplicación RH-SP de xestión de RR. HH. e nómina da Deputación de Pontevedra Cegid Spain, S. A. (A80125065) 12 meses 0 Prórroga 01/06/2023
Subministración de vestiario para o persoal da Unidade de Control e Vixilancia da Deputación de Pontevedra Comercial Integral de Especialistas en Suministros (CIES) (B-36 916 377) 0 5.303,84 € Modificación 26/05/2023
Servicio de asistencia técnica en materia de producción y gestión de residuos de construcción y demolición Galaicontrol, S. L. (B-36 651 487) 12 meses 0 Prórroga 19/05/2023
Servizo de reprodución fotográfica e vídeo para o Museo de Pontevedra Romina Laura Doce Blanco 12 meses 0 Prórroga 15/05/2023
Servicio de Desinsectación, Desratización y Desinfección y control de la legionelosis (DDD) Tragal, S. L. (B-36 028 231) 12 meses 0 Prórroga 12/05/2023
Servicio corporativo de telecomunicaciones de la Diputacion de Pontevedra (lote 1) Teléfonica de España, S. A. U. (A-82 018 474) 12 meses 0 Prórroga 12/05/2023
Arrendamento dun inmoble destinado a oficinas do persoal vinculado á oficina técnica de residuos da Deputación de Pontevedra (Revitaliza) Ramón Fernández Pérez 24 meses 0 Prórroga 11/05/2023
Servizo de evolución, mantemento e soporte especializado do sistema de traducción automatizada da Deputación de Pontevedra (tradutor Opentrad) Factoría de Software e Multimedia, S. L. (B-70 001 912) 12 meses 0 Prórroga 11/05/2023
Mellora da seguridade viaria na EP-2403 Mosende-Morgadáns e na EP-2404 Acceso a Chenlo (concellos do Porriño e Gondomar) Construcciones Fechi, S. L. (B-36 258 861) 2 meses 0 Ampliación do prazo 28/04/2023
Mellora da mobilidade peonil na EP-0407 Borela-Ponte Caldelas, entre o p. q. 8+775 e o p. q. 9+000 (Concello de Ponte Caldelas) Construcciones y Obras Taboada Ramos, S. L. (B-94 181 807) 1 mes 0 Ampliación do prazo 28/04/2023
Aluguer dun carro mesturador autopropulsado para a elaboración das racións nutricionais dos animais á Finca Mouriscade Aira, S. Coop. Galega (F-27 3175 939) 12 meses 0 Prórroga 19/04/2023
Mantemento das alfombras anti-esvaradías para os distintos centros da Deputación de Pontevedra Oficina de tratamento de pragas (B-36 628 287) 12 meses 0 Prórroga 13/04/2023
Mantemento das alfombras anti-esvaradías para os distintos centros da Diputación de Pontevedra OFICINA DE TRATAMIENTO DE PLAGAS, S. L. (B-36 628 287) 0 726 € Incremento 21/03/2023
Mellora da mobilidade peonil na EP-9302 en Broullón (p. q. 0+780 ao p. q. 0+970) e Cobas (p. q. 2+400 ao p.q. 2+550), no Concello de Meaño ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S. L. (B-88 586 920) 1,5 meses 0 Ampliación prazo 10/03/2023
Servizo de creatividade e lanzamento da campaña de comunicación e promoción turística do Destino Rías Baixas ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS, S. L. (B-27 786 045) 12 meses 0 Prórroga 17/02/2023
Contratación do servizo de xestión do castelo de Sobroso ESPIRAL XESTIÓN CULTURAL, S. L. (B-94 054 954) 12 meses 0 Prórroga 17/02/2023
Servizo de mantemento, asistencia e apoio á explotación de datos do sistema integral de xestión tributaria e catastral do ORAL-Deputación de Pontevedra (GTT) GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S. A. (A-81 957 367) 12 meses 0 Prórroga 10/02/2023
Servizo de mantemento e soporte do sistema corporativo de impresión e dixitalización da Deputación de Pontevedra SOLITIUM, S. L. (B-50 570 571) 12 meses 0,00 Prórroga 10/02/2023
Servizo de  tala de arborado no dominio público das marxes en estradas de titularidade da Deputación de Pontevedra MISTURAS, OBRAS E PROYECTOS, S. A. (A-32 118 705) E MADERDEZA FORESTAL Y SERVICIOS, S. L. (B-94 190 899) 12 meses 0 Prórroga 10/02/2023
Contratación do sistema de visitas virtuais 360 en resolución xigapíxel e implementación en entorno web para o Museo de Pontevedra THE MAD PIXEL FACTORY, S. L. (B-82-521-519) 12 meses 0 Prórroga 03/02/2023
Urbanización e recuperación de espazos e mellora da mobilidade peonil na avenida Castelao. EP-9803 (concello da Illa de Arousa) CIVIS GLOBAL, S. L. (B-36 684 157) 2 meses 0 Ampliación do prazo 24/01/2023
Arrendamento dun local na rúa Ricardo Portela, número 17, Pontevedra, destinado a almacén do Servizo de Turismo Rías Baixas da Deputación de Pontevedra NURIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 24 meses 0 Prórroga 20/01/2023
Acordo marco para a contratación do servizo de seguridade e saúde nas obras da Deputación de Pontevedra ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S. A. (A-82 876 905)  // TÉCNICA Y PROYECTOS, S. A. (A-28 171 288) // INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S. L. (B-81 470 841) // AQUÁTICA INGENIERÍA CIVIL, S. L. (B-36 962 314) 12 meses 0 Prórroga 13/01/2023
Acordo marco que rexera a prestación do servizo de asistencia técnica de redacción de proxectos do Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais na rede de estradas provinciais de Pontevedra ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO, S. A. (A-15 093 081) // PROYESTEGAL, S. L. (B-27 159 730) // INGENIERÍA DEL NOROESTE, S. L. (B-15 128 838) 12 meses 0 Prórroga 13/01/2023
Contratación do servizo de evolución e xestión da Rede SmartPeme de Pontevedra KPMG ASESORES, S. L. (B-82-498-650)  12 meses 0 Prórroga 13/01/2023
Servizo corporativo de telecomunicacións da Deputacion de Pontevedra (lote 2) TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S. A. (A-78 923 125) 12 meses 0 Prórroga 13/01/2023
Mellora da seguranza viaria na EP-2502 Cerquido-Ribadelouro, desde o p. q. 1+950 ata o p. q. 2+150 (concello de Tui) CONSTRUCCIONES ENRIQUE C. CASAS, S. L. (B-36 147 429) 2 meses 0 Ampliación do prazo 13/01/2023
Contratación dos servizos de lavandería para a roupa de traballo do persoal de laboratorio e de campo da Estación Fitopatolóxica Areeiro Irene Limeres Padín (76933443F) 12 meses 0 Prórroga 29/12/2022
Mellora da seguridade viaria na EP8101 Portas-Romai (concello de Portas) CONSTRUCCIONES ENRIQUE C CASAS, S. L. (B36147429) 2 meses 0 Ampliación prazo 23/12/2022
Subministración de vestiario para o persoal condutor e subalterno e para o Centro Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra COSTA OESTE DEL ATLÁNTICO, S. L. (B36946002) 12 meses 0 Prórroga 23/12/2022
Acondicionamento interior de local pertencente á Deputación de Pontevedra situado na avda. Tourón 46, no concello de  Vilagarcía de Arousa SODEIN SOLUCIONES INTEGRALES, S. L. (B27808641) 20 días 0 Ampliación prazo 20/12/2022
Acordo marco para a contratación do servizo de asistencia, asesoramento, defensa letrada e representación en xuízo da Deputación de Pontevedra no eido de recursos humanos, emprego público e patrimonio J & A GARRIGUES, S. L. P. (B81709081) 12 meses 0 Prórroga 18/12/2022
Contratación do servizo de xestión integral da campaña anual de comunicación e promoción turística do destino Rías Baixas 2021 AVANTE EVOLUCIÓN DE MEDIOS, S. L. (B70509971) 12 meses 0 Prórroga 18/12/2022
Mellora da mobilidade urbana na EP1001 Cangas-Coiro-Madalena, do p. q. 0+000 ao p. q. 0+100 (Cangas) NAROM, S. L.  34 días 0 Ampliación prazo 16/12/2022
Contratación do servizo de ensilado, sementado, aplicación de herbicida, fertilización e roza das parcelas da Finca Mouriscade SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES BASCUAS, S. L. (B36408987) 12 meses 0 Prórroga 15/12/2022
Contratación de Radio Popular, S. A., para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2022 RADIO POPULAR, S. A., CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS (A28281368) 0 2000 Modificado 13/12/2022
Subministración de vestiario para o persoal da Deputación de Pontevedra. Lotes 3, 4, 5 e 6 PEYCAR PONTEVEDRA, S. L. (B36112043) e SUMINISTROS PUNTO FIJO, S. L. (B27815539) 12 meses 0 Prórroga 09/12/2022
Contratación do servizo de asistencia técnica para o desenvolvemento de obradoiros con actrices e actores do ámbito turístico para a promoción do destino Rías Baixas U. T. E. ABRAMAR-EOSA-2022 (U09866005) 12 meses 0 Prórroga 09/12/2022
Mellora da seguranza viaria na EP8402 Cuntis-Cequeril, rúa da Palma (concello de Cuntis) EXPLOTACIONES GALLEGAS, S. L. (B15410608) 2 meses 0 Ampliación prazo 09/12/2022
Implantación e mantemento da Plataforma de comercio intelixente de Pontevedra e das súas verticais, mediante procedemento aberto, dentro dos proxectos “Commerce Inside” e “Da túa man”, enmarcados no Plan de recuperación, transformación e resiliencia e financiados pola Unión Europea-Next Generation UTE PROXYA VODAFONE - COMERCIO INTELIGENTE DIPUTACIÓN PONTEVEDRA (U72621238) Ampliación prazos parciais (4 meses) 0 Prórroga proxecto 09/12/2022
Reparación de cuberta e fachada na zona de aulas da Escola de Cantería (concello de Poio) COVISAM NORTE, S. L. (B70416011) 1 mes 0 Ampliación prazo 02/12/2022
Servizo de asistencia técnico-educativa do programa "Depo Aventura A Lanzada" 2022 GOLFIÑO XESTIÓN DE OCIO, S. L. (B70072905) 12 meses 0 Prórroga 02/12/2022
Xestión, desenvolvemento e execución do programa "Depo en marcha" 2022 XESTIÓN CULTURAL, ÁUREA, S. L. (B36394203) 12 meses 0 Prórroga 02/12/2022
Contratación do servizo de organización e xestión de mobilidades do proxecto Erasmus+ Practicum Depo 2021 RAMONA GHEZZA (X8050112C), YOUTH NEET SOLUTIONS NGO (G94170925), AVADA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA (F05269196) E CARLOS JAVIER ALCÁNTARA ALEJO (07868365L) 9 meses 0 Prórroga proxecto 29/11/2022
Contratación do seguro de Practicum Depo (Erasmus+) 2022 IRIS GLOBAL SOLUCIONES DE PROTECCIÓN SEGUROS Y REASEGUROS (A78562246) 9 meses 0 Prórroga proxecto 28/11/2022
Contratación do servizo de implantación, formación, soporte e mantemento dunha solución de Administración electrónica para entidades locais da provincia de Pontevedra ESPÚBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S. A. (A50878842) 12 meses 0 Prórroga 24/11/2022
Contrato derivado AM 21/2020: subministración de combustibles en estacións de servizo mediante a Central de Contratación do Estado SOLRED, S. A. (A79707345) 12 meses 0 Prórroga 24/11/2022
Rehabilitación enerxética da escola unitaria da entidade local de Vilasobroso, recollida nas actuacións do proxecto IDAE NÚM. FEDER-EELL-2020-004126 “Envolvente térmica sostible I”, que conta con cofinanciamento do 80 % do FEDER a través da convocatoria de axudas do IDAE CONSTRUCCIONES Y OBRAS VAZAL, S. L. (B32221384) 1,5 meses 0 Ampliación prazo 24/11/2022
Deseño e lanzamento de campañas de comunicación en soportes dixitais do proxecto “Da túa man”, dentro da liña de axudas para o apoio a mercados, zonas urbanas comerciais, comercio non sedentario e canles cortas de comercialización, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-Next Generation EU ROI DIGITAL BUSINESS, S. L. (B27808666) 6 meses 0 Prórroga proxecto 18/11/2022
Servizo de colaboración coa Intervención provincial na realización da auditoría de contas do Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento e da Escola de Enfermería NETADIA EUROPA, S. L. P. (B91857870) 12 meses 0 Prórroga 17/11/2022
Contratación do servizo de mantemento da solución de ticketing e venda en liña para o castelo de Soutomaior (aplicación IACPOS) SICOMOROS SERVICIOS INTEGRALES, S. L. (B99020547) 12 meses 0 Prórroga 14/11/2022
Contratación do servizo de visitas caracterizadas no castelo de Soutomaior (Soutomaior, Pontevedra) da Deputación de Pontevedra AGUIAS DE VIGO, S. L. (B27814359) 12 meses 0 Prórroga 14/11/2022
Contratación do servizo de visitas teatralizadas no castelo de Soutomaior (Soutomaior, Pontevedra) da Deputación de Pontevedra TROULA ANIMACIÓN, S. L. (B36940690) 12 meses 0 Prórroga 14/11/2022
Subministración de vestiario para o persoal da Unidade de Control e Vixilancia da Deputación de Pontevedra COMERCIAL INTEGRAL ESPECIALISTAS EN SUMINISTROS (C. I. E. S.) (B36916377) 12 meses 0 Prórroga 14/11/2022
Subministración da alimentación do gando vacún da Finca Mouriscade. Lote 2 COFOCYL, S. L. (B47432794) 0 1985,5 Modificado 11/11/2022
Contratación de Faro de Vigo, S. A. U., para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2022 FARO DE VIGO, S. A. U. (A36600815) 0 27250 Modificado 04/11/2022
Contratación de Rías Baixas Comunicación, S. A., para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2022 RÍAS BAIXAS COMUNICACIÓN, S. A. (A36643674) 0 9000 Modificado 04/11/2022
Servizo de desenvolvemento evolutivo, mantemento correctivo e soporte especializado da solución de catalogación e difusión da que dispón a Deputación de Pontevedra para a explotación do patrimonio arquivístico e bibliográfico XERCODE MEDIA SOFTWARE, S. L.  (B70220124) 12 meses 0 Prórroga 04/11/2022
Contratación dos seguros da Deputación de Pontevedra e da Escola Universitaria de Enfermería  (exercicios 2018-2020) SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (V48083521), BILBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS (A48001648), XL INSURANCE COMPANY SE, SUCURSAL ESPAÑA (W0065403H) 12 meses 0 Prórroga 28/10/2022
AM Subministración de vehículos sen condutor en réxime de aluguer para os centros e os servizos da Deputación de Pontevedra (lote 1) EMPRESA MONFORTE, S. A. (A15019243) non 21012 Modificado 30/09/2022
Servizo de mantemento, atención a incidencias e vialidade invernal da rede viaria da Deputación de Pontevedra U. T. E. Pontenorte II (U-02 705 978), Construcciones Taboada y Ramos, S. L. (B-36 052 876) e U. T. E. Vialidade Invernal Lote 3 (Covsa-Probisa) (U-42 740 167) 8 meses 0   30/09/2022
Contratación dos servizos de copia de seguridade (backup) en modo nube (cloud) para a Deputación de Pontevedra Ednon, S. L. (B-36 938 009) 12 meses 0   30/09/2022
Mantemento de instalacións térmicas en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (climatización) Tecnoservicio Orensano, S. L. (B-32 162 984) e Investigación y Desarrollo del Lérez, S. L. (B-36 400 240)  12 meses 0   28/09/2022
Aluguer de botellas de gases para os laboratorios da Estación Fitopatolóxica Areeiro e do servizo de revisión técnica de instalación de gases Messer Ibérica de Gases, S. A. U. (A-08 255 317) 12 meses 0   28/09/2022
Mellora da seguridade viaria na EP-2403 Mosende-Morgadáns e na EP-2404 acceso a Chenlo (concellos do Porriño e Gondomar) Construcciones Fechi, S. L. (B-36 258 861) 0 66.745,02 €   16/09/2022
Contrato de servizos para a redacción de dous proxectos básicos e de execución para a rehabilitación e reforzo estrutural da casona e para a rehabilitación estrutural do acceso ao laboratorio de Fitopatoloxía na Estación Fitopatolóxica Areeiro Manuela Fernández Rodríguez (76 955 647-Q) 75 días 0   14/09/2022
Subministración de produtos de alimentación para o Centro Príncipe Felipe (6 lotes) Casa Pepe Vigo, S. L. (B-36 743 714), Miguel Ángel Ventín Portasany (35 300 222-Y), Elmar Frozen Food, S. L. U. (B-27 849 421), Frutas Jofesa, S. L. (B-32 446 981), Industrias de Panificación Campelos do Coto, S. L. (B-36 438 083) 12 meses 0   09/09/2022
Acordo marco para a execución do control de calidade das obras contratadas pola Deputación de Pontevedra (4 lotes) Cye Control y Estudios, S. L. (B-15 393 689), Enmacosa Consultoría Técnica, S. A. (A-27 812 627), Eptisa Servicios de Ingeniería, S. L. (B-85 097 962) 12 meses 0   09/09/2022
Mantemento dos aparatos elevadores en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (2 lotes) General Elevadores XXI, S. L. (B-02 663 250) e Orona, S. C. L. (F-20 025 318) 12 meses 0   02/09/2022
Mellora e dotación de servizos das rúas 2 e 3 na urbanización Santa Eulalia na contorna da Pousada (Ribadumia) Oresa Construcción y Servicios Globales, S. L. (B-36 494 185) 2 meses 0   31/08/2022
Aluguer dun local con destino á nova ubicación do arquivo xeral do ORAL da Deputación de Pontevedra Comunidade de Propietarios Alameda, 4, Pontevedra (E-36 041 564) 24 meses 0   22/08/2022
Mellora da seguridade peonil na EP-1005 Viso-O Hío (Cangas) Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa, S. L. (B-36 533 537) 2 meses 0   29/07/2022
Prestación do servizo na Escola Infantil de 0 a 3 anos do Centro Príncipe Felipe FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES, FESAN (G-15 597 669) 12 meses 0   23/06/2022
Servizo de xestión integral do centro CastroDeza: GastroDeza, lendas, castros e gastronomía, ubicado en Lalín, comprendendo as actividades relacionadas coa xestión integral e mantemento das súas instalacións ESPIRAL XESTIÓN CULTURAL, S. L. (B-94 054 954) 24 meses 0   23/06/2022
Subministración de vestiario para o persoal da Unidade de Control e Vixilancia da Deputación de Pontevedra COMERCIAL INTEGRAL ESPECIALISTAS EN SUMINISTROS (C. I. E. S.)  0 2.128,08   22/06/2022
Servizo de seguridade e vixilancia nos centros da Deputación de Pontevedra  SERVICIO SPR VILANOVA, S. L. (B-36 597 276), EULEN SEGURIDAD, S. A. (A-28-369-395) E SALZILLO SEGURIDAD, S. A. (A-73 100 638) 12 meses 0   17/06/2022
Contrato de servizo de promoción en redes sociais para a Deputación de Pontevedra  PINGOTA COMUNICACIÓN, S. COOP. GALEGA (F-70 467 097)  12 meses 0   16/06/2022
Servizo de asesoría de calidade para o mantemento do sistema de calidade na Estación Fitopatolóxica Areeiro NOVOTEC CONSULTORES, S. A.  U. (A-78 068 202) 12 meses 0   16/06/2022
Servizo de producción e catering da Gala de Turismo para a promoción do Destino Rias Baixas GLOBAL SETUP, S. L. (B-94 119 104) 12 meses 0   10/06/2022
Servizo de seguridade e vixilancia nos centros da Deputación de Pontevedra (lote 5) SERVICIO SPR VILANOVA, S. L. (B-36 597 276) 0 -5.255,88   10/06/2022
Plan Móvese. Mobilidade e velocidade segura. Fase III (lote 3) CONSTRUCCIONES RAFER, S. L.(B-36 052 702) 1 mes e 10 días 0   03/06/2022
Servizo de limpeza dos centros e servizos da Deputación de Pontevedra (5 lotes) Limpiezas Cíes, S. L.  (B-36 631 935) e Eulen, S. A. (A-28 517 308)  12 meses 0   27/05/2022
Servizo de conservación da rede viaria da Deputación de Pontevedra UTE NARÓN-AUDECA (U-27 858 661) / UTE CIVIS GLOBAL-ACEINSA (U-27 858 653) / MISTURAS OBRAS E PROXECTOS (A-32 118 705) 12 meses 0   27/05/2022
Servizo de limpeza dos centros e servizos da Deputación de Pontevedra LIMPIEZAS CIES, S. L. (B-36 631 935) E EULEN, S. A. (A-28 517 308)  12 meses 0   27/05/2022
Actuacións nos depósitos de auga do Centro Vacacional da Lanzada ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S. L. (B-88 586 920) 1 mes 0   20/05/2022
Servizo de mantemento e asistencia das aplicacións informáticas de software Etensis: inventario de bens e dereitos e Escola de Cantería ETENSIS IT CONSULTING, S. L.(B-86 762 721) 12 meses 0   18/05/2022
Subministración de gasóleo para uso agrícola (clase B) e de calefacción (clase C) para a maquinaria e os centros da Deputación de Pontevedra ESERGUI DISTESER, S. L. (B-95 799 664)  12 meses 0   13/05/2022
Contratación do servizo de soporte e mantemento dos equipos UCS da Deputación de Pontevedra ECONOCOM SERVICIOS, S. A. (A-28 816 379) 12 meses 0   13/05/2022
Servizo de reproducción de fotografía e vídeo para o Museo de Pontevedra ROMINA LAURA DOCE BLANCO (77 420 503-L) 12 meses 0   10/05/2022
Arrendamento dun almacén para mobiliario e aveños da Deputación de Pontevedra INMUEBLES FERMA, S. L. (B-36 297 984) 12 meses 0   07/05/2022
Humanización da interconexión das rúas San Bieito e Emigrante coas estradas de Peitieiros e Chaín-Morgadáns (Gondomar) CONSTRUCCIONES ENRIQUE C. CASAS, S. L. (B-36 147 429) 1 mes 0   06/05/2022
Plan Móvese. Mobilidade e velocidade segura. Fase III (lote 3) CONSTRUCCIONES RAFER, S. L. (B-36 052 702) 1 mes 0   06/05/2022
Mellora da seguridade viaria e senda peonil na EP-9212 entre Noalla e a praia da Lanzada, desde o p. q. 0+000 ata o p. q. 1+224 (Sanxenxo) ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S. L. (B-88 586 920) 2 meses 0   06/05/2022
Mellora da mobilidade peonil na EP-3303 Tabagón-Goián, desde o p. q. 0+000 ata o p. q. 1+795, treito I (O Rosal) EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S. L. (B-36 239 861) 2 meses 0   06/05/2022
Mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP-3001 desde o p. q. 1+290 ata o p. q. 1+445 en Rebordáns (concello de Tui) EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S. L. (B-36 239 861) 2 meses 0   03/05/2022
Alleamento, mediante adxudicación directa, do leite cru producido na gandería da Finca Mouriscade LACTALIS, COMPRAS E SUMINISTROS, S. L. U. (B-27 310 234) 0 Máis 0,11 €/l   29/04/2022
Plan Móvese. Mobilidade e velocidade segura. Fase III (lote 2) CONSTRUCCIONES FECHI, S. L. (B-36 258 861) 2 meses 0   22/04/2022
Contratación da subministración, soporte e mantemento dun sistema de vídeo vixilancia integral da Deputación de Pontevedra SEGURIDAD DI-SEYS, S. L. (B-32 149 361) 24 meses 0   05/04/2022
Servizo de formación no marco do proxecto “Labora" 2020, 2.ª convocatoria, dentro da convocatoria de axudas do Fondo Social Europeo destinadas a entidades locais para a inserción das persoas máis vulnerables, cofinanciado nun 80 % polo FSE G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. L. (B-36 993 509) y UTE EDUCATIC GAP-G12 GRUPO EMPRESARIAL (U-05 341 698) 3 meses 0   01/04/2022
Servizo de tratamento, impresión, pregado e colocación en sobres de cartas ordinarias e notificacións xeradas na xestión e recadación de tributos pola Deputación de Pontevedra-ORAL, así como a súa posterior entrega ao operador postal (SARA) Consorcio de manipulado y servicios postales, S.L. (MANIPULAE) (B92621762) 12 meses 0 Prórroga 25/03/2022
Mantemento das alfombras antiesvaradías para os distintos centros da Deputación de Pontevedra OFICINA DE TRATAMIENTO DE PLAGAS SL (B36628287) 12 meses 0 Prórroga 21/03/2022
Mellora da seguridade viaria no treito antigo de Leirado, entre a PO-402 e a EP-4006 (Concello de Salvaterra de Miño) ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SL (B88586920) 1 mes 0 Ampliación de prazo 21/03/2022
Plan Móvese. Mobilidade e velocidade segura, fase III (lote 2) Construcciones Fechi, S.L.U. (B36258861) 0 Más 119.135,75 € Módificación de importe 18/03/2022
AM Subministración de vehículos sen condutor en réxime de alugamento para os centros e servizos da Deputación de Pontevedra (lote 1) EMPRESA MONFORTE SA (A15019243) 0 Más 16.949,68 € Módificación de importe 11/03/2022
Alleamento, mediante adxudicación directa, do leite cru producido na gandería da Finca Mouriscade Lactalis, Compras y Suministros, S.L.U.(B27310234) 0 Más 0,29 €/l Módificación de importe 25/02/2022
Servizo de talla do arboredo no dominio público das marxes en estradas de titularidade da Deputación de Pontevedra para o ano 2021 MARDERDEZA FORESTAL Y SERVICIOS SL (B94190899); MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A (A32118705); OCISAT,S.L (B15480403) 12 meses 0 Prórroga 25/02/2022
Contrato derivado da FEMP: subministración de gas natural en distintos centros da Deputación de Pontevedra (contrato baseado no Acordo marco para a subministración de gas natural da central de contratación da FEMP) Lactalis, Compras y Suministros, S.L.U.(B27310234) 12 meses 0 Prórroga 18/02/2022
Servizo de actualización de licenzas dos programas CIVIDAS e ONTIMIZE e mantemento do CIVIDAS IMATIA INNOVATION, S.L.(B36499960) 12 meses 0 Prórroga 10/02/2022
Contratación do servizo de soporte e mantemento para a infraestrutura de almacenamento formada polas cabinas NETAPP da Deputación de Pontevedra EDNON S.L (B36938009) 24 meses 0 Prórroga 28/01/2022
Servizo de auditoría externa para controladora de primeiro nivel e seguimento financieiro como auditor externo dos proxectos europeos Visit Rio Minho, Smart Minho e Estratexia Sostible Transfronteriza para a xestión dos RAEE Ernst & Young, S. L. (B-78 970 506) 12 meses 0 Prórroga 27/12/2021
Acordo marco para a contratación do servizo de seguridade e saúde nas obras da Deputación de Pontevedra TYPSA (A-28 171 288), Ingeniería y Prevención de Riesgos, S. L. (B-81 470 841), Atenea, Seguridad y Medio Ambiente, S. A. (A-82 876 905), e Aquática Ingeniería Civil, S. L. (B-36 962 314) 12 meses 0 Prórroga 23/12/2021
Servizo de desenvolvemento evolutivo, mantemento correctivo e soporte especializado da solución de catalogación e difusión da que dispón a Deputación de Pontevedra para a explotación do patrimonio arquivístico e bibliográfico Xercode Media Software, S. L. (B-70 220 124) 12 meses 0 Prórroga 23/12/2021
Contratación do servizo de implantación, formación, soporte e mantemento dunha solución de administración electrónica para entidades locais da provincia de Pontevedra esPublico Servicios para la Administración, S. A. (A-50 878 842) 12 meses 0 Prórroga 23/12/2021
Acordo marco para a subministración de vehículos sen condutor, en réxime de aluguer, para os centros e servizos da Deputación de Pontevedra Empresa Monforte, S. A. U. (A-15 019 243) 12 meses 0 Prórroga 23/12/2021
Servizo de retirada de vehículos ao final da súa vida útil ou fóra da súa vida útil ou fóra de uso nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación inferior a 50.000 habitantes Vigoto Uno, S. L. (B-36 944 510) 12 meses 0 Prórroga 22/12/2021
Subministración, en réxime de aluguer sen condutor, de varios vehículos para os Servizos de Infraestruturas e Vías Provinciais e Asistencia Intermunicipal da Deputación de Pontevedra Andacar 2000, S. A. (A-12 363 529) 6 meses 0 Prórroga 22/12/2021
Acordo marco para a prestación do servizo de teleasistencia domiciliaria na provincia de Pontevedra para os concellos de menos de 20.000 habitantes Quavitae Servicios Asistenciales, S. A. (A-80 106 842) 12 meses 0 Prórroga 17/12/2021
Subministración de vestiario para o persoal de Deputación de Pontevedra (lotes 3, 4, 5 e 6) Peycar Pontevedra, S. L. (B-36 112 043), e Suministros Punto Fijo, S. L. (B-27 815 539) 12 meses 0 Prórroga 17/12/2021
Vixilancia da saúde cun servizo de prevención alleo para a Deputación de Pontevedra Quirón Prevención, S. L. U. (B-64 076 482) 12 meses 0 Prórroga 17/12/2021
Contratación do servizo de xestión integral da campaña anual de comunicación e promoción turística do Destino Rías Baixas 2021 Avante Evolución de Medios, S. L. (B-70 509 971) 12 meses 0 Prórroga 17/12/2021
Servizo de visitas caracterizadas para o castelo de Soutomaior da Deputación de Pontevedra Águias de Vigo, S. L. (B-27 814 359) 12 meses 0 Prórroga 10/12/2021
Servizo de visitas teatralizadas para o castelo de Soutomaior da Deputación de Pontevedra Troula Animación, S. L. (B-36 940 690) 12 meses 0 Prórroga 10/12/2021
Melloras das instalacións do parque comarcal de Gondomar Construcciones, Obras y Viales, S. A. (A-36 008 886) 1,5 meses 0 Ampliación prazo de execución 09/12/2021
Acordo marco que rexera a prestación do servizo de asistencia técnica de redacción de proxectos do Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais na rede de estradas provinciais de Pontevedra Proyestegal, S. L. (B-27 159 730),  Estudio Técnico Gallego, S. A. (A-15 093 081), e Ingeniería del Noroeste, S. L. (B-15 128 838) 12 meses 0 Prórroga 03/12/2021
Acordo marco para a contratación do servizo de asistencia, asesoramento, defensa letrada e representación en xuízo da Deputación de Pontevedra no eido de recursos humanos, emprego público e patrimonio J & A Garrigues, S. L. P. (B-81 709 081) 12 meses 0 Prórroga 03/12/2021
Subministración de vestiario para o persoal da Unidade de Control e Vixilancia da Deputación de Pontevedra (período do 31 de decembro de 2021 ao 31 de decembro de 2022) Comercial Integral Especialistas en Suministros (C. I. E. S.) (B-36 916 377) 12 meses 0 Prórroga 03/12/2021
Contratación dos seguros da Deputación de Pontevedra e da Escola Universitaria de Enfermería (exercicios 2018-2020), lote 1 Zurich (W0072130H) 3 meses 0 Prórroga 26/11/2021
Recuperación do espazo público e mellora da mobilidade peonil entre o p. q. 1+200 e o p. q. 1+780 da EP-1104 Moaña-Coiro (Moaña) Obras, Reformas y Saneamientos, S. L. (B-36 494 185) 3 meses 0 Prórroga 19/11/2021
Contratación dos seguros da Deputación de Pontevedra e Escola Universitaria de Enfermería  (Exercicios 2018-2020) > Lotes 2, 3, 4 y 5 SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (V48083521) BILBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
(A48001648) XL INSURANCE COMPANY SE, SUCURSAL ESPAÑA (W0065403H)
12 meses 0 Prórroga 12/11/2021
Contratación dos servizos de copia de seguridade (backup) en modo cloud para a Deputación de Pontevedra EDNON S.L (B36938009) 12 meses 0 Prórroga 22/10/2021
Arrendamento dun espazo no Centro de Negocios   de Pontevedra para o equipo técnico encargado da xestión dos proxectos europeos 0256SMARTMINO1 e 0044VISITRIOMINHO1P CENEPO CONSULT SLU (B36442895) 2 meses 0 Prórroga 15/10/2021
Servizo de produccion e catering da Gala de Turismo para a promoción do destino Rias Baixas GLOBAL SETUP (B94119104) 12 meses 0 Prórroga 08/10/2021
Acordo Marco para a execucion do control de calidade das obras contratadas pola Deputacion Provincial de Pontevedra (varios lotes) CYE CONTROL Y ESTUDIOS, S.L. (B15393689)
Eptisa servicios de Ingeniería, SL (B85097962)
ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA, S.A. (A27812627) 
12 meses 0 Prórroga 20/09/2021
Subministración de materiais e maquinaria na rede viaria da Deputación de Pontevedra. ARIDOS DE CURRO, S.L. (B36010205)
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA (A36008886)
12 meses 0 Prórroga 06/08/2021
Subministración enerxía eléctrica en media e baixa tensión para os centros, edificios e instalacións da Deputación de Pontevedra Aura Energia (B65552432) 12 meses 0 Prórroga 06/08/2021
Obras de conservacion de firmes das vias provinciais da Deputacion de Pontevedra para o ano 2020 - ZONA C FRANCISCO GOMEZ Y CIA SL (B15009533) 6 meses 0 Modificación dalgunhas unidades de obra e aumento de prazo para a súa execución 30/07/2021
Ensanche e mellora da seguridade viaria na E.P. 2906 Os Valos-Guizán, dende o P.Q. 2+180 ata o P.Q. 2+920 (Redondela) EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA SL (B36239861) 2 meses 34.865,07 Modificación 30/07/2021
Proxecto de empoderamento das nenas e mulleres da provincia de Pontevedra no ámbito musical "DESCUBRE-AS" REGALA MUSICA SL (B27836923) 2 MES 0 Prórroga 26/07/2021
Obras necesarias para a posta en servizo das instalacións térmicas da Pousada de Meaño VEOLIA SERVICIOS NORTE, SAU (A15208408) 15 días 0 Ampliación prazo 16/07/2021
Servizo de seguimento, análise de medios informativos e confección de dossier para a Deputación de Pontevedra KANTAR MEDIA, SAU (A78040235) 1 año 0 Prórroga 13/07/2021
Servizo de limpeza dos centros e servizos da Deputación de Pontevedra LIMPIEZAS CIES SL (B36631935) 0 -10398,92 Modificado (reducción centros e importes) 09/07/2021
Subministracion de varios vehiculos para o Servizo de Infraestruturas ANDACAR 2000 SA (A12363529) 1 año 0 Prórroga 06/07/2021
Servizo de seguridade e vixilancia nos centros da Deputación de Pontevedra EULEN SEGURIDAD SA (A28369395); SERVICIOS SPR VILANOVA, SL (B36597276); Salzillo Seguridade, S.A. (A73100638) 1 año 0 Prórroga 25/06/2021
Proxecto de empoderamento das nenas e mulleres da provincia de pontevedra no ámbito musical "DESCUBRE-AS" REGALA MUSICA SL (B27836923) 1 MES 0 Prórroga 12/06/2021
Servizo de retirada de vehículos ao final da súa vida útil ou fóra da súa vida útil ou fóra de uso nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación inferior a 50.000 habitantes Vigoto Uno, S. L. (B-36 944 510) 0 1.386 € Modificación 08/06/2021
Subministración de produtos de despensa para a cafetería do Centro Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra CASA PEPE VIGO, S. L. (B36743714) 1 ano 0 Prórroga 06/05/2021
Aprobando s 2.ª prórroga coa empresa Industrias de Panificación Campelos do Coto, S. L., do contrato para a subministración de produtos de alimentación para a cafetería do Centro Príncipe Felipe correspondente ao lote 2, produtos de panadería INDUSTRIAS DE PANIFICACIÓN CAMPELOS DO COTO, S. L. (B36438083) 1 ano 0 Prórroga 30/04/2021
Servizo de soporte técnico para a posta en marcha e execución do proxecto IN 4.0 "Adaptation of industry 4.0 model to the naval sector" (EAPA_383/2016), cofinanciado polo FEDER (75 %) dentro da convocatoria de axudas do programa de cooperación territorial Interreg Espazo Atlántico 2014-2020 ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN, S. A., EOSA, (A36196418)   14116,63 € Modificación 30/04/2021
Prórroga do prazo de execución do contrato de servizo de auditoría externa para controladora de primeiro nivel e seguimento financeiro como auditor externo do proxecto europeo EAPA3832016 IN 4.0 "Adaptation of industry 4.0 model to the naval sector" Brain Storming Audit, S. L. (B87164547) 8 meses 0 Modificación plazo execución 29/04/2021
Servizo de auditoría externa para controladora de primeiro nivel e seguimento financeiro dos proxectos europeos Visit Río Miño, Smart Miño e Estraee ERNST & YOUNG, S. L. (B78970506) 10 meses 0 Modificación plazo execución 28/04/2021
Servizo de tratamento, impresión, pregado e ensobrado de cartas ordinarias e notificacións xeradas na xestión e recaudación de tributos pola Deputación de Pontevedra-ORAL, sí como a súa posterior entrega ó operador postal.(SARA) Consorcio de manipulado y servicios postales, S.L. (MANIPULAE) (B92621762) 1 año 0 Prórroga 23/04/2021
Proxecto de empoderamento das nenas e mulleres da provincia de Pontevedra no ámbito musical "Descúbre-AS" REGALA MÚSICA, S. L. (B27836923) 2 meses 0 Prórroga 22/04/2021
Subministración de artigos de droguería, aseo persoal e limpeza para o Centro Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra, adxudicado á empresa Darlim, S. L. U. (B36612562) DARLIM, S. L. (B36612562) 1 ano 0 Prórroga 21/04/2021
Obras de substitución de caldeiras de gasóleo por biomasa FORESTACIÓN GALICIA, S. A. (A32226326) 1 mes 0 Prórroga 09/04/2021
Servizo de limpeza dos centros e servizos da Deputación de Pontevedra (lote 1) LIMPIEZAS CÍES, S. L. (B36631935) 0 2.395,03 € Modificación 19/02/2021
Reforma dun local para as oficinas de atención ao público da sede central do ORAL OBRAS Y SERVICIOS GOMEZ CRESPO, S. L. (B32021487) 20 días 0 Ampliación prazo execución 15/02/2021
Servizo de seguridade e vixilancia nos centros da Deputación de Pontevedra (lote 3) EULEN SEGURIDAD, S. A. (A28369395) 4 meses 12.090,30 € Prórroga e modificación importe 12/02/2021
Servizo de limpeza da Escola Universitaria de Enfermería dependente da Deputación de Pontevedra Eulen, S.A. (A28517308) 3 años 0 Prórroga 11/02/2021
Contratación dun servizo de evolución e xestión da Rede SmartPeme de Pontevedra KPMG ASESORES, S. L. (B82498650) 1 ano 160.661,16 € Prórroga e modificación importe 05/02/2021
Implantación e desenvolvemento do sistema integral de calidade turística española en destino (SICTED) na provincia de Pontevedra AUREN CONSULTORES SP SLP (B87352340) 1 año 0 Prórroga 22/01/2021
Implantación e desenvolvemento do sistema integral de calidade turística española en destinos (SICTED) na provincia de Pontevedra AUREN CONSULTORES S. P., S. L. P. (B87352340) 1 ano 0 Prórroga 22/01/2021
Servizo de evolución, mantemento e soporte especializado do sistema de tradución automatizada da Deputación de Pontevedra Factoría de Software e Multimedia, S. L. (B70001912) 1 ano 0 Prórroga 15/01/2021
Conservación da cuberta e fachada do castelo de Soutomaior GROMA OBRAS, S. L. (B70484 811) 21 días 0 Paraliazación de unidades de obras e prórroga para a execución das non paralizadas 13/01/2021
Reparación das patoloxías nas fachadas do CEE de Pontevedra e do CIX Agarimo no Centro Príncipe Felipe OBRAS Y SERVICIOS GOMEZ CRESPO SL (B32021487) 0 114315,34 € Modificado 28/08/2020
Servizo de soporte técnico para a posta en marcha e execución do proxecto In 4.0 "Adaptation of industry 4.0 model to the naval sector" (EAPA_383/2016), COFINANCIADO POLO feder (75%) dentro da convocatoria de axudas do programa de Cooperación Territorial Interreg Espazo Atlántico 2014-2020 Estrategia y organizacion SA (EOSA) (A36196418) 70 días 0 Prórroga 07/08/2020
Prórroga do contrato Obras de conservación e mantemento na Pousada de Ribadumia MECANO OBRAS Y REFORMAS S.L. (B70374376) 15 días 0 Prórroga 23/07/2020
Prorroga na execución do contrato de obras "Reparación da cuberta e fachada do auditorio do Centro Príncipe Felipe" COVISAM NORTE, S.L. ( B70416011) 1 mes 0 Prórroga 17/07/2020
Reposicion de firme e mellora da seguridade viaria na EP-5003 A Cañiza-Arbo (Concellos da Cañiza e Arbo) CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA (A36008886) 0 95622,81 € Modificado 26/06/2020
Servizo de auditoría externa para controladora de primeiro nivel e seguimento financieiro como auditor externo dos proxectos europeos cofinanciados polo FEDER ao 75% no marco do Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal 2014-2020 (Interreg V A POCTEP), Visit río Miño (0044_VISIT_RIO_MINHO_1_P);SmartMiño (0256_SMART_MINO_1_E) e Estratexia Sostible Transfronteriza para a xestión dos RAEE (0264_ESTRAEE_1_E)" ERNST & YOUNG, SL (B78970506) 12 meses 0 Prórroga 19/06/2020
Actuacións no centro de acollida e protección de animais (CAAN) de Meis PRACE, SERVICIOS Y OBRAS SA (A70319678) 0 43985,81 € Modificado 19/06/2020
Contrato derivado do acordo marco para obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación Provincial de Pontevedra. Zona B5 OBRAS,CAMINOS Y ASFALTOS SA (A32212375) CONSTRUCCIONES FECHI S.L.U.(B36258861) 0 0 Cesión de contrato 29/05/2020
Mellora de mobilidade peonil na E.P. 4004 Acceso Igrexa de Guláns dende o P.Q. 0+000 ó P.Q. 0+490 (Ponteareas) OBRAS REFORMAS Y SANEAMIENTOS S.L.(B36494185) 1 mes 0 Prórroga 29/05/2020
Servicio de soporte para la plataforma de equipos informáticos de la Diputación de Pontevedra CONSULTORES INFORMATICOS DE PONTEVEDRA SL (B36100337) 4 meses 12100 Prórroga 15/05/2020
Servizo de vixilancia da saude e recoñecementos médicos dos traballadores da Deputación de Pontevedra QUIRON PREVENCION S.L.U. (B64076482) 4 meses 45000 Prórroga 15/05/2020
Contratación do servizo de soporte e mantemento para os equipos Cisco UCS da Deputación de Pontevedra ECONOCOM OSIATIS, SA (A28816379) 12 meses 0 Prórroga 14/05/2020
Mellora da mobilidade peonil E.P. 0601 Portosanto-Campelo-C-550 correspondente co P.Q. 0+000 ata o entorno da baixada cara o Porto de Campelo no P.Q. 1+730 (Poio) UTE Arines - Mov. Aridos (U94185717) 4 meses 198407,73 Modificado 08/05/2020
Contratación dun servizo de mantemento e soporte para o equipamento SAI (Sistema de Alimentación Ininterrompido) da Deputación de Pontevedra INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L. (B62758602) 4 meses 9993,48 Prórroga 08/05/2020
Contratación dun servizo de evolución, e xestión da Rede SmartPeme de Pontevedra KPMG ASESORES SL (B82498650) 0 161640 Modificado 08/05/2020
Subministración de produtos de alimentación para a cafetería do –Centro Príncipe Felipe correspondente ao lote 2.-Produtos de panaderia INDUSTRIAS DE PANIFICACION CAMPELOS DO COTO, S.L. (B36438083) 12 meses 0 Prórroga 06/05/2020
Servizo corporativo de telecomunicacións e a creación da rede multiservizo da Deputación de Pontevedra e centros dependentes TELEFONICA DE ESPAÑA SA (A82018474) 0 2122,01 Ampliación lote 1 04/05/2020
Servizo de formación no marco do proxecto Labora 2020 VARIAS EMPRESAS 6 meses 0 Ampliación de prazo  04/05/2020
Mellora da mobilidade peonil E.P. 0601 Portosanto-Campelo-C-550 correspondente co P.Q. 0+000 ata o entorno da baixada cara o Porto de Campelo no P.Q. 1+730 (Poio) UTE Arines - Mov. Aridos (U94185717) 2,5 meses 0 Prórroga 04/05/2020
Conexión dos sendeiros peonís, litoral e fluvial, e rexeración do entorno da praia do Muiño, situados no esteiro do rio Miño. (Proxecto 0044_VISIT_RIO_MINHO_1_P)2 MOV.ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA SL (B36533537) 2 meses 0 Ampliación plazo 29/04/2020
Servizo de tratamento, imporesión, pregado e ensobrado de cartas ordinarias e notificacións xeradas na xestión e recaudación de tributos pola Deputación de Pontevedra-ORAL, sí como a súa posterior entrega ó operador postal.(SARA) Consorcio de manipulado y servicios postales, S.L. (MANIPULAE) (B92621762) 12 meses 0 Prórroga 24/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións de protección contra incendios, en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (lote 1) SEGURLEM S.L. (B36262053)   12 meses 0 Prórroga 23/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións de protección contra incendios, en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (lote 2) SOCIEDAD TÉCNICA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS GALICIA, S.L.(CIF B-32.501.298) 12 meses 0 Prórroga 23/04/2020
Servizo de mantemento dos aparatos elevadores (ascendores) de diversos edificios da Deputación de Pontevedra (lote 1) SCHINDLER SA  (A50001726) 12 meses 0 Prórroga 21/04/2020
Servizo de mantemento dos aparatos elevadores (ascendores) de diversos edificios da Deputación de Pontevedra (lote 2) ORONA S, COOP. LTDA (F20025318)   12 meses 0 Prórroga 21/04/2020
Servizo de mantemento, asistencia e apoio á explotación de datos do sistema integral de xestión tributaria e catastral do ORAL-Deputación de Pontevedra (GTT) GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SA (A81957367) 9 meses máx 0 Prórroga 14/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións térmicas (climatización) en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (Lote 1) VEOLIA SERVICIOS NORTE SA UNIPERSONAL (A15208408)  12 meses 0 Prórroga 02/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións térmicas (climatización) en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (Lote 2) INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL LEREZ SL (B36400240) 12 meses 0 Prórroga 02/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións térmicas (climatización) en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (Lote 1) VEOLIA SERVICIOS NORTE SA UNIPERSONAL (A15208408)  0 1378,16 Aumento importe por nueva oficina 01/04/2020
Actuacións no centro de acollida e protección de animais (CAAN) de Meis PRACE, SERVICIOS Y OBRAS SA (A70319678) 2 meses 0 Prórroga 25/03/2020
Servizo de Limpeza en diversos centros da Deputación de Pontevedra (Lote 1) LIMPIEZAS CIES SL (B36631935) 9 meses máx 0 Prórroga por emerxencia COVID-19 24/03/2020
Servizo de Limpeza en diversos centros da Deputación de Pontevedra (Lote 2) CLARO SOL CLEANING, S.L (B87087847) 9 meses máx 0 Prórroga por emerxencia COVID-19 24/03/2020
Mantemento e soporte da infraestrutura de almacenamento de cabinas VNX da Deputación de Pontevedra INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L. (B62758602) 12 meses 69487,27 Prórroga 28/02/2020
Contrato derivado do acordo marco para obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación Provincial de Pontevedra. Zona B-4 CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. (B36258861) 2 meses 0 Prórroga 21/02/2020
Servizo de aspirado, limpeza e xestion de residuos orgánicos xerados polos cans acollidos no centro de acollida de animais abandonados de Armenteira da Deputación de Pontevedra OYS FERNANDEZ SLU (B36124212) 24 meses 0 Prórroga 14/02/2020
Corrección de defectos nas instalacións eléctricas de Baixa Tensión no Centro Príncipe Felipe TECNOSERVICIO ORENSANO SL (B32162984) 32 días 0   10/02/2020
PLAN MOVESE. Mobilidade e velocidade segura. Fase II (Lote 1) CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L. (B36052876) 41 días 0   31/01/2020
Acordo Marco para a subministración de vehículos sen condutor, en réxime de aluguer, para os centros e servizos da Deputación de Pontevedra (Lote 2) EMPRESA MONFORTE SA (A15019243) 0 16190,20 € Ampliaicón vehículos 31/08/2018
Servizo de seguridade e vixilancia nos Centros da Deputación de Pontevedra EULEN SEGURIDAD SA (A28369395) 0 5408,70 € Ampliación de centros e horas 22/06/2018
Servizo de "Xestión, desenvolvemento e execución do Plan Depotermal 2018" VIAJES HALCON, SA (A10005510) 0 0 Substitución dun dos  hoteis ofertados sen cambio de condicións da licitación  26/03/2018
Actualización trimestral