#TRANSPARENCIA

Convocatorias

dos Plenos

As sesións ordinarias do Pleno terán lugar o último venres de cada mes, ás 12 horas. Se a data prevista coincide cun día festivo será a Xunta de Voceiros a que estableza o día de realización.


2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Actualización mensual