Entidades dependentes

Entidades dependentes

Escola de Enfermería

Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento

Consorcio Contra Incendios Deza e Tabeirós - Terra de Montes

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: luns, 04 novembro 2019