#TRANSPARENCIA

Entidades dependentes

Recogemos aquí aquellas organizaciones o entidades, con personalidad jurídica propia, creadas bajo la dependencia o vinculación de la Diputación para cumplir con funciones concretas de servicio público o intervención administrativa.


A Deputación de Pontevedra non paga retribucións polo exercicio dos seus cargos, nin pola asistencia a plenos, comisións ou dietas ás persoas responsables das entidades dependentes recollidas nesta páxina.