Entidades dependentes

Entidades dependentes da Deputación de Pontevedra

Escola de Enfermería

Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento

Consorcio Contra Incendios Deza e Tabeirós - Terra de Montes

Última modificación: xoves, 13 xuño 2019