#TRANSPARENCIA

Subvencións concedidas

A continuación móstrase a relación das subvencións concedidas pola Deputación, para dar así cumprimento á obriga do artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e do artigo 12 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de Pontevedra.


Publícanse as subvencións concedidas agrupadas trimestralmente e por servizos, con información acerca da persoa beneficiaria, o programa na que se recolle, a súa finalidade e o importe concedido.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Actualización continua