#TRANSPARENCIA

Normativa

consolidada

A continuación relaciónase a normativa aplicable á Deputación de Pontevedra


REGULAMENTOS
 • Regulamento para a prestación do servizo de venta de embrións bovinos pola Finca Mouriscade e outras prestacións de carácter accesorio (BOPPO 11/12/2023)
 • Regulamento de funcionamento interno do Comité de Seguridade e Saúde da Deputación - (BOPPO 14/02/2023)
 • Texto refundido do regulamento orgánico da Deputación - (BOPPO 10/02/2022)
 • Regulamento do teletraballo para o persoal da Deputación - (BOPPO 04/11/2021)
 • Regulamento de organización e funcionamento da Escola Infantil 0-3 anos Príncipe Felipe - (BOPPO 19/04/2024)
 • Regulamento de utilización das instalacións e espazos da nova sede da Deputación de Pontevedra en Vigo - (BOPPO 30/11/2020)
 • Regulamento de Organización e Funcionamento Institucional do Centro Príncipe Felipe - (BOPPO 13/03/2018)
 • Regulamento para un uso inclusivo das linguaxes na Deputación - (BOPPO 29/11/2017)
 • Regulamento da Administración Electrónica da Deputación - (BPPO 09/01/2015)
 • Regulamento de prestación do servizo de colaboración no procedemento sancionador en materia de tráfico. ORAL - (BOPPO 30/01/2020)
ORDENANZAS
 • Ordenanza reguladora das relacións interadministrativas consecuencia da delegación de competencias ou encomenda de funcións na Deputación Provincial de Pontevedra para o seu exercicio polo ORAL - (BOPPO 14/06/2023)
 • Ordenanza reguladora del uso de la marca “Rías Baixas Fest Pontevedra Provincia” - (BOPPO 17/02/2023)
 • Ordenanza reguladora do funcionamento da rede provincial de oficinas de turismo “Info Ríasbaixas” - (BOPPO 18/04/2022)
 • Ordenanza reguladora do uso, funcionamento e organización do Castelo de Sobroso - (BOPPO 28/12/2021)
 • Ordenanza de transparencia e acceso á información pública - (BOPPO 18/03/2019)
 • Modificación da ordenanza reguladora da compostaxe local para os biorresiduos municipais do Plan Revitaliza - (BOPPO 04/06/2021)
 • Ordenanza reguladora do funcionamento, uso e organización do Castelo de Soutomaior - (BOPPO 13/11/2018)
 • Ordenanza reguladora do funcionamento do Centro Provincial de Xestión do Coñecemento Arqueolóxico (CXCA) - (BOPPO 10/05/2018)
 • Ordenanza xeral de subvencións da Deputación - (BOPPO 30/12/2016)
 • Ordenanza reguladora do servizo económico provincial dos viveiros de empresas de Barro-Meis e Lalín - (BOPPO 25/02/2016)
 • Ordenanza de seguridade viaria - (BOPPO 23/05/2013)
 • Ordenanza reguladora do Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra - (BOPPO 23/06/2010)
 • Ordenanza de normalización lingüística - (BOPPO 21/06/1989)
ORDENANZAS FISCAIS
Actualización continua