#TRANSPARENCIA

Persoal directivo

A Deputación de Pontevedra co fin de dar a máxima transparencia a toda a súa actividade  publica as retribucións percibidas anualmente polos altos cargos, postos de libre designación e persoal directivo profesional e persoal eventual similar e máximos responsables da entidade. Igualmente, faranse públicas as indemnizacións percibidas, no seu caso, con ocasión do abandono do cargo.


POSTO APELIDOS, NOME CONTRATO NÓMINA
DIRECTOR/A XERENTE DO CENTRO PRÍNCIPE FELIPE      
DIRECTOR/A DE COORDINACIÓN E XESTIÓN DE CULTURA E DEPORTES      
DIRECTOR/A DO MUSEO PROVINCIAL      
DIRECTOR DE INFRAESTRUTURAS E VÍAS PROVINCIAIS      
DIRECTORA DE PROXECTOS EUROPEOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, SUSANA 2021 2024
2023
2022
Actualización anual