#TRANSPARENCIA

Persoal directivo

A Deputación de Pontevedra co fin de dar a máxima transparencia a toda a súa actividade  publica as retribucións percibidas anualmente polos altos cargos, postos de libre designación e persoal directivo profesional e persoal eventual similar e máximos responsables da entidade. Igualmente, faranse públicas as indemnizacións percibidas, no seu caso, con ocasión do abandono do cargo.


POSTO APELIDOS, NOME DECLARACIÓN DE BENS DECLARACIÓN DA RENDA NÓMINA
DIRECTOR XERENTE DO CENTRO PRÍNCIPE FELIPE GARCÍA CENDÓN, MANUEL 2021 2019 2023
2022
2021
DIRECTORA DE CULTURA CABALEIRO COMESAÑA, PAULA 2022
2021
2021
2020
2023
2022
2021
DIRECTOR DO MUSEO PROVINCIAL REY GARCÍA, JOSÉ MANUEL 2021 2019
2017
2023
2022
2021
DIRECTOR DE INFRAESTRUTURAS E VÍAS PROVINCIAIS ROMAY DÍAZ, DANIEL 2021 2021
2020
2019
2023
2022
2021
DIRECTORA DE XESTIÓN DOS SERVIZOS DO ORAL VIÑA CARREGAL, MARÍA INMACULADA  2022
2021
2021
2020
2019
2023
2022
2021
DIRECTORA DE PROXECTOS EUROPEOS FERNÁNDEZ LÓPEZ, SUSANA 2021 2020 2023 2022

Non se perciben indemnizacións por abandono do cargo.

Actualización anual