#TRANSPARENCIA

Resolucións xudiciais

Recollemos aquí a información de relevancia xurídica da normativa básica en materia de transparencia e, a maiores, incorpórase tamén a Ordenanza de transparencia da Deputación.


Tipo de resolución Órgano xudicial Data Servizo afectado  Procedemento Materia Fallo Contía
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 1ª Ano 2020 Recursos humanos Ditada nos autos de Recurso de Apelación 545/19, dimanante do procedemento abreviado 282/18 Persoal Favorable Imposición de custas
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 1ª Ano 2020 Recursos humanos Ditada nos autos de Recurso de Apelación 47/20, dimanante do procedemento abreviado 374/18 Persoal Favorable Sen imposición de custas
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 1ª Ano 2020 Recursos humanos Ditada nos autos de Recurso de Apelación 542/19, dimanante do procedemento abreviado 283/18 Persoal Favorable Sen imposición de custas
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 1ª Ano 2020 Recursos humanos Ditada nos autos de Recurso de Apelación 526/19, dimanante do procedemento abreviado 374/18 Persoal Favorable Sen imposición de custas
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 1ª Ano 2020 Recursos humanos Ditada nos autos de Recurso de Apelación 86/20, dimanante do procedemento abreviado 385/18 Persoal Favorable Sen imposición de custas
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 1ª Ano 2020 Recursos humanos Ditada nos autos de Recurso de Apelación 66/20, dimanante do procedemento abreviado 284/18 Persoal Favorable Sen imposición de custas
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 1ª Ano 2020 Recursos humanos Ditada nos autos de Recurso de Apelación 48/20, dimanante do procedemento abreviado 276/18 Persoal Favorable Sen imposición de custas
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 3ª Ano 2020 Contratación Ditada nos autos de Recurso de Apelación 7021/20, dimanante do procedemento ordinario 172/18 Incautación garantía Favorable 51.836,4 € con imposición de custas.
Sentenza Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra Ano 2020 Cooperación Procedemento ordinario núm. 400/18 Subvencións Favorable Imposición de custas
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 2ª Ano 2020 Mobilidade Autos no procedemento ordinario núm. 4124/18 Promovido por particular contra EP-3102 Tomiño-Sabarís y PO-344 ao seu paso polo núcleo de Seixo (Tomiño), que estima parcialmente dito recurso e anulando o Acordo do Consello da Xunta de Galicia de 1 de febreiro de 2018 polo que se aprobou o Proxecto de Trazado para a mellora da conexión o acordo, na que se exculpa de toda responsabilidade a esta Deputación Provincial, correspondendolle a súa execución a Xunta de Galicia Favorable Sen imposición de custas
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 3º Ano 2020 Consorcio provincial de Pontevedra para a prestación do servizo contra incendios e salvamento Ditada nos autos de Recurso de Apelación 7061/20, dimanante do procedemento ordinario 293/17 Fixación de servizos mínimos pola folga de traballadores Favorable Imposición de custas
Sentenza Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra Ano 2020   Procedemento abreviado núm. 278/19 Responsabilidade patrimonial   1.926,61€ sen imposición de custas
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 2ª Ano 2020   Ditada nos autos de Recurso de Apelación 4175/18, dimanante do procedemento ordinario 289/16 Responsabilidade patrimonial   191.417,24€ sen imposición de custas
Sentenza Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra Ano 2020   Ditada no procedemento abreviado núm. 206/19 Responsabilidade patrimonial   415,16€ sen imposición de custas
Sentenza Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra Ano 2020   Ditada no procedemento abreviado núm. 428/18 Responsabilidade patrimonial   2.138,88€ sen imposición de custas
Sentenza Xulgado do Social nº 2 de Pontevedra Ano 2020   Procedemento ordinario núm. 172/20 Dereitos fundamentais    
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala Contencioso-Administrativo sección 1ª Ano 2020 Cooperación Ditada nos autos de Recurso de Apelación  406/19 , que ratifica a ditada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº1 de Pontevedra no ordinario 407/18  Retrotraer ó procedemento ao momento anterior ó acordo desestimatorio, conservando tódolos trámites e actos restantes Parcialmente desfavorable Imposición de custas
Auto Xulgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra Ano 2020   Ditado no procedemento abreviado núm.  272/19 en relación coa sentenza favorable do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 1º, ditada nos autos de Recurso de Apelación 86/20 favorable a esta Deputación Recursos Humanos, persoal Favorable  
Auto Xulgado Contencioso-Administrativo nº2 de Pontevedra Ano 2020   Procedemento ordinario núm. 324/19 Responsabilidade patrimonial. Inadmisión a trámite do recurso contencioso-administrativo por extemporaneidade Favorable  
Auto  Tribunal Superior de Xustiza  de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 2ª Ano 2020   Procedemento ordinario núm. 4014/2001 Execución  definitiva de sentenza Favorable  
Sentenza Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra Ano 2020 Recursos humanos Procedemento abreviado núm. 66/19 Persoal Favorable con imposición de custas  
Sentenza Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra Ano 2020 Recursos humanos Procedemento abreviado núm. 159/19 Persoal Favorable con imposición de custas  
Sentenza Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra Ano 2020 Recursos humanos Autos de procedemento abreviado  65/19 Persoal Favorable con imposición de custas  
Sentenza Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra Ano 2020 Recursos humanos Autos de procedemento abreviado  56/19 Persoal Favorable  
Sentenza Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra Ano 2020 Recursos humanos Procedemento abreviado núm. 58/19 Persoal Favorable  
Sentenza Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra Ano 2020 Recursos humanos Procedemento abreviado núm. 152/19 Persoal Favorable  
Sentenza Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra Ano 2020 Recursos humanos Procedemento abreviado núm. 59/19 Persoal Favorable  
Sentenza Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra Ano 2020 Recursos humanos Procedemento abreviado núm. 283/18 Persoal Favorable  
Sentenza Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra Ano 2020 Recursos humanos Procedemento abreviado núm. 181/19 Persoal Favorable  
Sentenza Xulgado do Contencioso-Administrativo nº1 de Pontevedra Ano 2020 Contratación Procedemento ordinario núm. 71/19 Desestimación presunta da reclamación Favorable 71.245,46 €
Sentenza Xulgado Contencioso-Administrativo nº2 de Pontevedra Ano 2020 Contratación  Procedemento ordinario 436/18 Desestimación da presunta reclamación contra o acordo de resolución do contrato Favorable 102.186,20 € con imposición de custas.
Sentenza Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra Ano 2020 Contratación  Procedemento ordinario 50/2019 Reclamación de danos e prexuizos en relación á execución de contrato da estación depuradora de augas residuais no Polígono Barro-Meis Favorable 345.676,65 €, con imposición de custas.
Sentenza Xulgado do Contencioso-Administrativo nº2 de Pontevedra Ano 2020 Cooperación Procedemento ordinario núm.412/18 Desestimación de solicitude de subvención do Plan DepoRemse Favorable  
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 2ª Ano 2020 Cooperación Autos de Recurso de Apelación 4035/19, dimanante do procedemento ordinario 17/18 Subvencións Favorable 1.363.530,58 € con imposición de custas.
Sentenza Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 2ª Ano 2020 Cooperación Autos de Recurso de Apelación 4203/19, dimanante do procedemento ordinario 113/18 Subvencións Favorable 849.022,49  € con imposición de custas
Sentenza Xulgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra Ano 2020 Consorcio provincial de Pontevedra para a prestación do servizo contra incendios e salvamento Procedemento ordinario núm. 293/17 Fixación de servizos mínimos pola folga de traballadores Favorable  
Sentenza Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra Ano 2020   Procedemento abreviado núm. 17/19 Responsabilidade Patrimonial Parcialmente favorable 3.452,13 € sin imposición de custas
Auto Xulgado do Social nº 2 de Pontevedra Ano 2020   Procedemento ordinario núm. 172/20 0001 Dereitos fundamentais. Medidas cautelares en relación á tutela dos Dereitos Fundamentais Favorable  
Auto Xulgado do Social nº 2 de Pontevedra Ano 2020   Procedemento ordinario núm. 172/20 Dereitos fundamentais. Recurso de reposición en relación a sinalización da data para a celebración do xuízo Favorable  
Auto Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra Ano 2020 Recursos humanos Procedemento ordinario núm. 270/19 Admisión de práctica de proba Favorable con imposición de custas  
Auto Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra Ano 2020 Recursos humanos Procedemento abreviado 394/2019 Desestimación a solicitude de adopción de medidas cautelares contra as Bases do Programa "O teu Primeiro Emprego" Favorable Coantía indeterminada.
Auto Xulgado de Instrución nº 3 de Pontevedra Ano 2020   Procedemento Dilixencias Previas-Proc. Abreviado 1399/2018 Penal, denuncia contra unhas declaracións efectuadas contra a presidencia desta Deputación    
Execución definitiva de sentenza Tribunal Superior de Xustiza  de Galicia Sala Contencioso-Administrativo sección 2ª Ano 2020   Procedemento ordinario núm. 4014/2001 Execución  definitiva de sentenza Favorable  
Comunicación da Valedora do Pobo   Ano 2020     Conclusión do expediente C.8.Q/4518/19, respecto das actuacións previstas por esta Deputación para cumprimento da normativa de residuos en relación coas obrigas comunitarias recollidas na Directiva Europea 2008/98/CE Favorable  
Resolución da Condeferación Hidrográfica do Miño-Sil   Ano 2020   Expediente S/36/0066/14 Estimación dun recurso de reposición da Deputación Provincial de Pontevedra Favorable