#TRANSPARENCIA

Resolucións xudiciais

Recollemos aquí a información de relevancia xurídica da normativa básica en materia de transparencia e, a maiores, incorpórase tamén a Ordenanza de transparencia da Deputación.


 

Actualización anual