#TRANSPARENCIA

Operacións coas empresas proveedoras


A continuación detállanse as operacións realizadas pola Deputación coas empresas provedoras ordenadas alfabeticamente e clasificadas por anos, e indícase o número de contratos adxudicados e o seu importe total.