#TRANSPARENCIA

Período medio de pagamento

calculado segundo o previsto no R. d. 635/2014


DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

ESCOLA DE ENFERMERÍA

Consorcio Provincial contra Incendios

Consorcio contra Incendios Deza e Tabeirós-Terra de Montes

Mensual