#TRANSPARENCIA

Proxectos Europeos, Modernización Tecnolóxica, Administrativa e Axenda Dixital

Comisión informativa

Presidente efectivo: María Pilar Ramallo Vázquez

Suplente: Roberto José Álvarez Carrero