#TRANSPARENCIA

Infraestruturas Viarias e Mobilidade

Comisión informativa

Presidente efectivo: Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo

Suplente: Gregorio Agis Gómez