#TRANSPARENCIA

Canles en liña para atención á cidadanía

A Deputación de Pontevedra pon á súa disposición unha serie de servizos de atención á cidadanía para formular calquera tipo de consulta ante esta Administración, amais de orientar sobre o modo de obter un servizo público ou realizar trámites electrónicos e efectuar reclamacións e suxestións.