#TRANSPARENCIA

Emprego e Promoción Económica

Comisión informativa

Presidente efectivo: Raquel Giráldez Armas

Suplente: Iria Lamas Salgueiro