Subvencións

#TRANSPARENCIA

Subvencións


BOPPO NOME CATEGORÍA MÁIS INFORMACIÓN
10/05/2024 Subvencións para a organización de campionatos, eventos e actividades deportivas Deportes  
09/05/2024 Subvencións ás confrarías de pescadoras e pescadores, á federación de confrarías e ás agrupacións de mariscadoras da provincia de Pontevedra Medio Natural  
02/05/2024 Programa "O teu espazo xuvenil" Servizo de Xuventude e Reto Demográfico  
26/04/2024 Programa "Pontevedra, Provincia +Inclusiva" Cohesión Social  
26/04/2024 Subvencións dirixidas aos concellos para as actividades de dinamización da lingua galega Lingua  
25/04/2024 Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para as actividades de dinamización da lingua galega Lingua  
24/04/2024 Subvencións para apoiar o desenvolvemento de festivais musicais e de artes escénicas Cultura  
10/04/2024 Subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais na provincia de Pontevedra Cultura  
05/04/2024 Axudas económicas destinadas a crear, manter e reforzar os servizos de normalización lingüística dos concellos e doutras entidades locais da provincia   Lingua  
04/04/2024 Subvencións dirixidas a centros educativos e ANPA situados en concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Pontevedra para a organización e desenvolvemento do programa medioambiental “Vive o rural”  Servizo de Xuventude e Reto Demográfico   
29/02/2024 Subvencións dirixidas a entidades sen ánimo de lucro para a recuperación e posta en valor do patrimonio marítimo fluvial na provincia de Pontevedra Patrimonio Documental e Bibliográfico  
28/02/2024 Subvencións para a dotación de persoal á rede de oficinas de Turismo Rías Baixas Turismo  
26/02/2024 Subvencións para ediciones del servicio de Patrimonio Documental y Bibliográfico Patrimonio Documental y Bibliográfico  
20/02/2024 Subvencións a concellos da provincia de pontevedra de menos de 20.000 habitantes para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero Igualdade  
16/02/2024 Subvencións de cooperación ao desenvolvemento dirixidas a ONGD Cooperación  
15/02/2024 Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social Cohesión Social  
08/02/2024 Subvencións dirixidas ás entidades de iniciativa social sen fins de lucro para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero Igualdade  
31/01/2024 Programa "+Xuntas" Igualdade  
22/01/2024 Axudas Básicas de Emerxencia nos servizos sociais comunitarios Cohesión Social  
22/01/2024 Adhesión ao plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais Cohesión Social  
03/01/2024 Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal- Plan Máis Provincia - Liña 3 Cooperación  
03/01/2024 Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal- Plan Máis Provincia - Liña 1 Cooperación  
22/12/2023 Plan extraordinario de infraestruturas deportivas Cooperación  
20/12/2023 Subvencións do programa de axudas a comunidades de usuarios de augas Programa +Aqua Cooperación Memoria explicativa
20/12/2023 Subvencións do programa de acción comunitaria Plan Provincia comunitaria Cooperación Memoria explicativa
03/11/2023 Subvencións para actuacións e actividades de carácter turístico Turismo  
02/10/2023 Subvencións para o financiamento dos custos de persoal das unidades de apoio á actividade dos centros especiais de emprego sen ánimo de lucro para o 2023 Emprego  
26/09/2023 Axudas para impulsar a formación de mulleres en postos de técnicas e adestradoras, xuízas e árbitras no ámbito deportivo na provincia de Pontevedra  Deportes  
21/08/2023 Subvención para escolas de música dependentes de asociacións sen ánimo de lucro Cultura  
22/05/2023 Alianza polo turismo deportivo sostible na provincia de Pontevedra Deportes  
03/04/2023 Subvencións a entidades locais de Pontevedra con poboación inferior a 50.000 habitantes para o financiamento dos gastos de proxectos do plan de recuperación, transformación e e resiliencia no ámbito do turismo deportivo sostible Cooperación   
16/03/2023 Subvencións a clubs deportivos que participan en competicións federadas de ámbito náutico nas modalidades de remo, vela e piragüismo Deportes  
20/03/2023 Subvencións para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra Patrimonio Documental e Bibliográfico  
10/03/2023 Premios #Mulleres que Opinan Igualdade  
07/03/2023 Subvencións para reparación dos danos causados polas inundacións acontecidas nos concellos da provincia Cooperación  
01/03/2023 Subvencións para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a estatal Deportes  
10/02/2023 Subvencións ás cooperativas agrogandeiras legalmente constituídas da provincia de Pontevedra Medio Natural  
03/02/2023 Subvencións a clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións de ámbito estatal Deportes  
02/02/2023 Subvencións para os servizos de normalización lingüística dirixidas a concellos e entidades locais Lingua  
01/02/2023 Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para as actividades culturais Cultura  
28/11/2022 Premios anuais de emprendemento da provincia de Pontevedra SmartPeme  
24/10/2022 Selección de xacementos arqueolóxicos da provincia de Pontevedra Turismo  
12/09/2022 Axudas económicas a entidades locais da provincia de Pontevedra para realizar actuacións de emerxencia que garantan o abastecemento de auga potable domiciliaria ante a situación de seca Cooperación  
02/09/2022 I Convocatoria de residencias artísticas #DEPOCREA Cultura Máis información
24/08/2022 Convocatoria pola que se rexen as solicitudes de participación no Programa de apoio ao empredemento, crecemento empresarial e innovación, na I Edición dos premios ao Emprendemento Smartpeme, que se outorgan en colaboración coa Fundación Roberto Rivas  SmartPeme  Máis información
18/08/2022 Implantación de agrocompostaxe en sinerxía cos biorresiduos municipais Revitaliza  
20/05/2022 Subvencións para a redacción de proxectos de recuperación de espazos públicos para as persoas e a creación de sendas peonís e/ou ciclables no ámbito municipal dos concellos adheridos á Rede Ágora Infraestruturas e mobilidade  
08/04/2022 Doazón de especies vexetais para a súa plantación en xardíns públicos da provincia de Pontevedra Medio Natural Máis info
08/04/2022 Premios #Mulleres no Foco Igualdade  
28/03/2022 Subvencións a entidades locais para o financiamento dos gastos derivados da presentación de candidaturas de proxectos subvencionables ao abeiro da convocatoria do PIREP local Cooperación  
20/10/2021 Subvencións para a elaboración de estudos técnicos relativos á xestión e prevención de residuos municipais Medio Natural  
29/09/2021 Subvencións para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra Cultura Máis info
04/08/2021 Bolsas para as e os deportistas da provincia participantes nos Xogos Olímpicos e Paralímpicos de Tokio 2020 Deportes  
26/04/2021 Obtención da Categoría de Deportista de Alto Nivel (DEPO_DAN) e Deportista Promesa (DEPO_PROMESA) Deportes  
20/07/2022 Concesión de bolsas para os deportistas de alto nivel (DEPO_DAN) e deportistas promesa (DEPO_PROMESA) Deportes  
23/06/2020 Axudas extraordinarias dirixidas aos concellos de menos de 50.000 habitantes para a prestación de actividades de apoio ás familias para facerlle fronte ao impacto da COVID-19 durante o ano 2020, desde a estratexia local para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes Igualdade  
Actualización continua