#TRANSPARENCIA

Subvencións


BOPPO NOME CATEGORÍA MÁIS INFORMACIÓN
12/09/2022 Axudas económicas a entidades locais da provincia de Pontevedra para realizar actuacións de emerxencia que garantan o abastecemento de auga potable domiciliaria ante a situación de seca  Cooperación  
02/09/2022 I Convocatoria de residencias artísticas #DEPOCREA  Cultura  Máis información
24/08/2022 Convocatoria pola que se rexen as solicitudes de participación no Programa de apoio ao empredemento, crecemento empresarial e innovación, na I Edición dos premios ao Emprendemento Smartpeme, que se outorgan en colaboración coa Fundación Roberto Rivas  SmartPeme  Máis información
18/08/2022 Axudas para impulsar a formación de mulleres en postos de técnicas e adestradoras no ámbito deportivo na provincia de Pontevedra  Deportes   
18/08/2022 Implantación de agrocompostaxe en sinerxía cos biorresiduos municipais Revitaliza  
20/05/2022 Subvencións para a redacción de proxectos de recuperación de espazos públicos para as persoas e a creación de sendas peonís e/ou ciclables no ámbito municipal dos concellos adheridos á Rede Ágora Infraestruturas e mobilidade  
11/04/2022 Subvencións ás cooperativas agrogandeiras legalmente constituídas da provincia de Pontevedra Medio Natural  
08/04/2022 Doazón de especies vexetais para a súa plantación en xardíns públicos da provincia de Pontevedra Medio Natural Máis info 
08/04/2022 Subvencións ás confrarías de pescadoras e pescadores, á federación de confrarías e ás agrupacións de mariscadoras da provincia de Pontevedra Medio Natural  
08/04/2022 Premios #Mulleres no Foco Igualdade  
31/03/2022 Subvencións para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a estatal Deportes  
31/03/2022 Subvencións dirixidas a entidades sen ánimo de lucro para a recuperación e posta en valor do patrimonio marítimo fluvial na provincia de Pontevedra Patrimonio Documental e Bibliográfico  
31/03/2022 Subvencións a clubs deportivos que participan en competicións federadas de ámtibo náutico nas modalidades de remo, vela e piragüismo Deportes  
31/03/2022 Subvencións para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra Patrimonio Documental e Bibliográfico  
28/03/2022 Subvencións a entidades locais para o financiamento dos gastos derivados da presentación de candidaturas de proxectos subvencionables ao abeiro da convocatoria do PIREP local Cooperación  
28/03/2022 Subvencións para a dotación de persoal á rede de oficinas de Turismo Rías Baixas Turismo  
24/03/2022 Subvencións dirixidas aos concellos para as actividades de dinamización da lingua galega Lingua  
24/03/2022 Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para as actividades de dinamización da lingua galega Lingua  
22/03/2022 Subvencións para ediciones del servicio de Patrimonio Documental y Bibliográfico Patrimonio Documental y Bibliográfico  
18/03/2022 Subvencións para a organización de campionatos, eventos e actividades deportivas Deportes  
17/03/2022 Subvencións dirixidas ás entidades de iniciativa social sen fins de lucro para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero Igualdade  
11/03/2022 Subvencións para apoiar o desenvolvemento de festivais musicais e de artes escénicas Cultura  
11/03/2022 Subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais na provincia de Pontevedra Cultura  
09/03/2022 Subvencións a concellos da provincia de pontevedra de menos de 20.000 habitantes para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero Igualdade  
01/03/2022 Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para as actividades culturais Cultura  
01/03/2022 Subvencións a clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións de ámbito estatal Deportes  
28/02/2022 Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social Cohesión Social  
21/02/2022 Axudas económicas destinadas a crear, manter e reforzar os servizos de normalización lingüística dos concellos e doutras entidades locais da provincia   Lingua  
20/10/2021 Subvencións para a elaboración de estudos técnicos relativos á xestión e prevención de residuos municipais Medio Natural  
24/01/2022 Adhesión ao plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais Cohesión Social  
24/02/2022 Axudas Básicas de Emerxencia nos servizos sociais comunitarios Cohesión Social  
29/09/2021 Subvencións para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra Cultura Máis info
04/08/2021 Bolsas para as e os deportistas da provincia participantes nos Xogos Olímpicos e Paralímpicos de Tokio 2020 Deportes  
26/04/2021 Obtención da Categoría de Deportista de Alto Nivel (DEPO_DAN) e Deportista Promesa (DEPO_PROMESA) Deportes  
20/07/2022 Concesión de bolsas para os deportistas de alto nivel (DEPO_DAN) e deportistas promesa (DEPO_PROMESA) Deportes  
20/07/2022 Subvención para escolas de música dependentes de asociacións sen ánimo de lucro Cultura  
23/06/2020 Axudas extraordinarias dirixidas aos concellos de menos de 50.000 habitantes para a prestación de actividades de apoio ás familias para facerlle fronte ao impacto da COVID-19 durante o ano 2020, desde a estratexia local para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes Igualdade  
23/02/2021 Subvencións para os servizos de normalización lingüística dirixidas a concellos e entidades locais Lingua  
07/03/2022 Subvencións para actuacións e actividades de carácter turístico Turismo  
Diaria
12-09-2022