#TRANSPARENCIA

Contratos menores

A continuación recóllense os contratos menores formalizados trimestralmente pola Deputación, que son aqueles cuxa contía é inferior a 40.000 euros no caso de contratos de obra e a 15.000 euros nos contratos de subministración e servizos.


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Actualización trimestral