#TRANSPARENCIA

Promoción Económica, Impulso e Formación para o Emprego

Comisión informativa

Presidente efectivo: Rafael Domínguez Artime

Suplente: Marcos Guisasola Padín