#IGUALDADE

Cambiemos o Conto

Concurso de relatos

Cando pensamos en cambiar o mundo, unha das ferramentas indispensables é a educación, outra é a cultura. Ambas adoitan ir da man e ser motor unha da outra, complementándose. De aí a importancia de darlle acubillo nas aulas a unha expresión cultural e artística que non só alimente a felicidade e o espírito creador, senón que sirva para denunciar e modificar todo aquilo que non está a funcionar coma debe.

Co obxectivo de incentivar na mocidade este pensamento crítico e de sensibilizala na igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e contra a violencia de xénero ao tempo que se fomenta a súa creatividade, desde a Deputación de Pontevedra ponse en marcha o concurso de relatos Cambiemos o Conto.


A convocatoria está dirixida a todo o alumnado de educación secundaria (ESO, Bacharelato e FP Básica ou de Grao Medio) dos centros de ensino da provincia de Pontevedra, que poderá participar elaborando relatos de entre 3.500 e 7.000 caracteres.

Cada persoa deberá escoller unha estrofa ou verso dunha canción que se escoite na súa entorna, que teña moitas persoas seareiras e escribir un relato no que se denuncie o carácter machista da mesma, contrastándoo con como queremos construír o mundo e as relacións desde o feminismo.

COMO PARTICIPAR

A participación será a título individual e cada concursante poderá presentar unha única proposta. Unha persoa responsable do centro educativo, unha mestra ou un mestre ou a Dirección do centro, presentará cada un dos relatos, identificados co nome da persoa participante, co curso e co nome do centro.

Aqueles traballos que non estean claramente identificados poderán ser descualificados.

Os relatos deberán ser orixinais e inéditos.

ONDE SE PRESENTA

Os relatos enviaranse, en formato PDF, ao correo electrónico participa.igualdade@depo.gal

PREMIOS

Dúas categorías:

ESO

 • 1.º PREMIO:
  • Para o centro gañador: unha actuación musical ou un encontro cunha escritora galega
  • Para a moza ou o mozo gañador: un ordenador portátil
 • 2.º PREMIO:
  • Para o centro gañador: un encontro cunha escritora galega
  • Para a moza ou o mozo gañador: unha tableta
 • 3.º PREMIO:
  • Para o centro gañador: realización do obradoiro Mudando Letras
  • Para a moza ou o mozo gañador: un agasallo didáctico

Bacharelato, FP Básica o de Grao Medio

 • 1.º PREMIO:
  • Para o centro gañador: unha actuación musical ou un encontro cunha escritora galega
  • Para a moza ou o mozo gañador: un ordenador portátil
 • 2.º PREMIO:
  • Para o centro gañador: un encontro cunha escritora galega
  • Para a moza ou o mozo gañador: unha tableta
 • 3.º PREMIO:
  • Para o centro gañador: realización do obradoiro Mudando Letras
  • Para a moza ou o mozo gañador: un agasallo didáctico

Prazo de presentación dos traballos 

Ata o 30 de xaneiro de 2023