Asociación de Colaboración e Promoción do Xordo

ACOPROS
ACOPROS

RUEPSS: E-27

Obxecto da entidade

Representar e defender os dereitos e intereses globais das persoas xordas e das súas familias ante a sociedade e as administracións, sensibilizar a cidadanía e promover a prevención da xordeira, o diagnóstico precoz, e a intervención sanitaria e educativa temperá.

Persoas destinatarias

Persoas con discapacidade auditiva e as súas familias.

Principais proxectos:

  • Servizo de Atención e Apoio ás Familias (SAAF)
  • Servizo de Rehabilitación Logopédica (RILO)
  • Saúde auditiva
  • Emprego 
  • Accesibilidade

Horario de atención:

  • De 8 a 17 horas

Dirección:

  • Rúa García Barbón 22, 1.ª andar