Arela

Arela

A Asociación Arela ten como misión o desenvolvemento integral da infancia e da mocidade de Galicia en risco de exclusión, en situación de desprotección ou en conflito social mediante o fomento de iniciativas de intervención e prevención nestas situacións, de calidade e normalizadoras, cun compromiso continuo pola xustiza social, e da implicación das persoas que a constitúen.

Actuacións

Na actualidade, a entidade desenvolve os seguintes servizos:

Arela asume o compromiso coa infancia e coa mocidade desprotexidas ou en conflito social a través dos seguintes valores:

  • Fomento de iniciativas que se adapten ás novas necesidades detectadas.
  • Intervención individualizada baseada na flexibilidade e na ausencia de prexuízos.
  • Respecto e confianza permanente nas posibilidades e potencialidades das nenas e nenos, adolescentes e mozas e mozos cos que traballamos.
  • Profesionalidade cun estilo de intervención baseado no traballo en equipo, na colaboración en rede, na formación continua e na eficiencia.
  • Calidade, transparencia e mellora continua na xestión da entidade.
  • Implicación e participación dos membros da entidade na toma de decisións.
  • Concienciación entre a sociedade da situación da infancia e da mocidade desprotexidas ou en conflito social a través da presenza e do impacto social de Arela.

Datos de contacto

Enderezo: Ernesto Lecuona 11, baixo, 36205 Vigo