Asociación Alba

O obxectivo da Asociación Alba é mellorar a calidade de vida das persoas con trastorno mental severo e persistente e a das súas familias.

Persoas destinatarias

Está dirixida a persoas con trastorno mental severo e persistente da provincia de Pontevedra.

Actuacións

  • Un centro de rehabilitación psicosocial e laboral
  • Oito pisos protexidos
  • Atención domiciliaria
  • Información e asesoramento

Datos de contacto

Avenida Montecelo, 16, 36164 Pontevedra