Asociación Diversidades Acolle

Asociación Diversidades Acolle

A Asociación Diversidades Acolle transforma a vida das persoas, contribúe a unha sociedade máis xusta, igualitaria e equitativa baseada no respecto á diversidade, coma motor do cambio, do progreso humano e do desenvolvemento social, mediante a concienciación cidadá, a influencia nas decisións políticas e a calidade da súa  intervención social.

Pretende ser un referente de Galicia no campo das migracións e no asilo, coma un axente transformador e independente en favor da xustiza social. Quere ofrecerlles oportunidades ás e aos adolescentes e mozos migrantes para poder desenvolver os seus propios proxectos de vida na nosa sociedade. As súas accións dirixen ao desenvolvemento integral das persoas migrantes e asiladas, das súas oportunidades e da súa participación na sociedade. Ten presente a perspectiva de xénero, porque a vulnerabilidade social se acentúa máis nas mulleres migrantes e asiladas, e emprega un enfoque comunitario para apostar por modelos inclusivos.

Persoas destinatarias

Destinatarias principais

 • Persoas migrantes
 • Solicitantes de protección internacional
 • Emigrantes retornadas
 • Mulleres vítimas do tráfico de brancas
 • Segundas xeracións de persoas migrantes
 • Outras persoas con perfil migrante

Outras persoas destinatarias

 • Xente nova en situación de abandono educativo temperán
 • Apoio a persoas en risco de exclusión en procesos formativos e laborais

Actuacións

 • Migracións e inclusión
  • Acollida
   • “Benvidas!”: proxecto de acollida
   • Mediación intercultural
  • Inclusión:
   • “”: mediación e inclusión sociolaboral
   • “Bros”: itinerarios de inclusión para adolescentes e mozas e mozos inmigrantes
  • Educación
   • “Bros”: escola de segunda oportunidade
   • “B-Team”: socialización, adquisición de competencias, reforzo educativo e tempo libre
  • Igualdade:
   • “Donas da Cidade”
 • Protección Internacional
  • Programa de acollida
  • Programa de emprego
  • Programa de persoas vulnerables

Datos de contacto

Rúa García Barbón 36, oficinas 1 e 2, 36201 Vigo