Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer

AGADEA
Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer

Obxecto da entidade

A Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer (AGADEA) é unha entidade sen ánimo de lucro formada por persoas usuarias, familiares, profesionais e voluntarias que traballan por mellorar a calidade de vida das persoas afectadas (enfermas e coidadoras) pola enfermidade de Alzheimer e por outras demencias. Para iso, ofrece cursos, servizos e actividades que cobren as necesidades que van xurdindo nas diferentes etapas.

Na Estrada conta co Centro de Día de Persoas Maiores e co Servizo de Estimulación Terapéutica da Estrada, ademais de centros en Santiago de Compostela, Ribeira, Vedra, Teo e Trazo.

Persoas destinatarias

 • Persoas maiores sen deterioración cognitiva
 • Persoas con deterioración cognitiva
 • Persoas con demencias neurodexenerativas (enfermidade de Alzheimer, frontotemporal, corpos de Lewy etc.)
 • Familias e persoas coidadoras
 • Profesionais
 • Medios de comunicación e poboación en xeral

Actuacións

 • Prevención: a través dos programas “Activa-T”, “Envellecemento activo” e “Cultiva o corpo”
 • Estimulación terapéutica: a través de terapias non farmacolóxicas
 • Coidados nos centros de día con servizos coma fisioterapia ou transporte adaptado, entre outros
 • Apoio ás familias: a través de Escola de Familias, de charlas, do servizo de atención psicolóxica e de grupos de apoio
 • Formación: cursos para persoas profesionais e coidadoras
 • Información e asesoramento xurídico
 • Voluntariado e prácticas para estudantes
 • Sensibilización para o público en xeral

Datos de contacto

Agadea A Estrada: Edificio do Novo Mercado, primeiro andar, 36680 A Estrada