Asociación para a Protección de Anciáns de Lalín e da súa Comarca-Residencia As Dores

A Asociación para a Protección de Anciáns de Lalín e da súa Comarca (APALC) creouse en abril de 1982. Esta entidade privada sen ánimo de lucro rexenta a Residencia e o Centro de Día As Dores de Lalín.

Traballa día a día para ser un centro de referencia en servizos asistenciais, e obtivo o certificado de calidade ISO 9001 en 2011 e a norma UNE 158101 en 2015. Conta cun equipo tecnicamente especializado e integrado e favorece a participación doutras persoas e entidades para garantir o benestar das nosas e dos nosos maiores.

Ten plan de voluntariado logo de inscribirse como entidade de Acción Voluntaria de Galicia, coa que desenvolve distintos proxectos que lles facilitan ás persoas voluntarias a súa proxección persoal e profesional e cos que melloran a calidade de vida das persoas maiores.

Actuacións

A residencia é un servizo de atención residencial de longa estancia para persoas maiores que conta con 94 prazas (49 concertadas coa Xunta de Galicia e 45 privadas), mentres que o centro de día trátase dun servizo de atención diúrna para este colectivo que conta con 40 prazas privadas.

Ambos os centros ofrécenlles os seguintes servizos ás e aos usuarios:

 • Atención médica e de enfermería
 • Fisioterapia e rehabilitación
 • Atención social
 • Servizo de animación (programas terapéuticos e de ocio e tempo libre)
 • Servizo de restauración
 • Servizo relixioso
 • Servizo farmacéutico
 • Transporte adaptado
 • Lavandería
 • Salón de peiteado
 • Etiquetaxe de roupa
 • Acompañamento a consultas externas
 • Podoloxía
 • Outros programas (asesoramento, préstamo de axudas técnicas, convenios de colaboración con outras entidades etc.)

Datos de contacto

Rúa Antonia Ferrín Moreiras, 17, 36500 Lalín