Asociación Parkinson de Vigo

Asociación Parkinson de Vigo

A Asociación Parkinson de Vigo naceu para tratar de darlles resposta ás persoas afectadas  pola enfermidade de Parkinson, ás súas familias e ás súas coidadoras e coidadores dentro da cidade de Vigo e da súa área metropolitana.

Obxectivo

O obxectivo principal da Asociación Parkinson de Vigo é atender, orientar e informar as persoas afectadas, as súas familias e as súas coidadoras e coidadores dos recursos, das terapias e dos servizos aos que poden acceder para lograr unha mellor calidade de vida e integración. A entidade tamén pretende ser unha vía de información dos avances, das actualizacións e das investigacións sobre o párkinson. Non existen terapias coñecidas que eliminen a enfermidade, pero co traballo da asociación, mediante terapias alternativas, trátase de paliar os seus efectos e de frear a evolución de moitos dos síntomas que aparecen co progreso do párkinson.

Datos de contacto

Rúa Pateira, 11 bajo, 96-98, 36214 Vigo

Redes sociales: