Asociación Parkinson Provincia Pontevedra

APROPARK
Asociación Parkinson Provincia Pontevedra

Entre os obxectivos da Asociación Parkinson Provincia Pontevedra (APROPARK) destacan:

 • Atender e darlles resposta ás necesidades das persoas afectadas pola enfermidade de Parkinson e ás súas familias.
 • Proporcionarlles atención terapéutica, psicolóxica, social e sanitaria ás persoas coa enfermidade e ás súas coidadoras e coidadores.
 • Promover a investigación.
 • Sensibilizar sobre o párkinson e representar e darlle voz ao colectivo.
 • Colaborar con outras institucións con obxectivos similares.

Actuacións

 • Fisioterapia: individual e grupal, hidrocinesiterapia, pilates e educación para a saúde e obradoiros.
 • Logopedia: individual e grupal, e educación para a saúde e obradoiros.
 • Estimulación cognitiva e terapias de aceptación da enfermidade e de apoio para pacientes e familiares.
 • Traballo social: entrevistas, solicitudes de documentación, tramitación da solicitude de recoñecemento do grao de discapacidade ou minusvalía etc.
 • Servizo de transporte de usuarias e usuarios.
 • Participación en estudos da Universidade de Vigo.
 • Obradoiros de formación con profesionais do sector.

Contacto

 • Avenida Montero Ríos, 18, 36930 Bueu
 • Edificio administrativo da Xunta de Galicia, Benito Corbal, planta 4, local 14, 36001 Pontevedra
 • Camiño Real de Badiña 21, casa doutor Carus, 1.ª planta, 36600 Vilagarcía de Arousa