Bicos de Papel, asociación de axuda aos nenos oncolóxicos do Hospital Álvaro Cunqueiro

Obxecto da entidade

 • Mellorar a calidade de vida das nenas e nenos con enfermidades oncohematolóxicas e das súas familias
 • Minimizar as alteracións emocionais derivadas do proceso de saúde
 • Favorecer a integración e socialización da ou do menor
 • Promover a recuperación funcional e física da ou do menor
 • Ofrecer tratamentos de fisioterapia pediátrica segundo a valoración da ou do oncólogo pediátrico
 • Garantir a cobertura das necesidades básicas da ou do menor
 • Sensibilizar a poboación xeral sobre a doenza
 • Orientar e guiar as familias na abordaxe das distintas problemáticas que poden xurdir ao longo do proceso de saúde
 • Favorecer o asociacionismo e a participación da sociedade civil na construción de sociedades compasivas
 • Apoiar as unidades familiares no marco do proceso de saúde
 • Ofrecerlles apoio económico ás familias que presenten dificultades económicas para cubrir as necesidades primarias da ou do menor ou outras secundarias e vinculadas co proceso de saúde: dietas hospitalarias, custos de farmacia, desprazamento a outras comunidades autónomas etc.

Servicios e programas que desenvolve

INTERVENCIÓNS E SERVIZOS DE CARÁCTER TÉCNICO-PROFESIONAL:

 • Atención psicolóxica:
  • Intervencións centradas en cubrir as necesidades emocionais da ou do menor
  • Intervencións relacionadas coa etioloxía do tratamento e a súa adherencia
  • Intervencións centradas na unidade familiar como provedora de benestar
 • Reforzo educativo:
  • Intervencións encamiñadas a complementar, consolidar e enriquecer a acción educativa ordinaria e principal

SERVIZOS E ACTUACIÓNS DE NATUREZA MATERIAL OU TECNOLÓXICA:

 • Préstamos e axudas para a adquisición de material ortoprotésico:
  • Intervencións centradas en prover de material específico as nenas e os nenos que presenten limitacións físicas ou funcionais
 • Adaptación dos espazos públicos e privados á realidade das nosas cativas e cativos:
  • Intervencións centradas en adaptar os espazos de ocio das áreas hospitalarias e doutros espazos de uso
  • Intervencións centradas en dotar de material específico as distintas unidades hospitalarias

COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS E SECUNDARIAS:

 • Axudas económicas de emerxencia:
  • Intervencións centradas en cubrir as necesidades sociais das e dos menores e das súas familias

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

 • Aloxamento alternativo:
  • Intervencións centradas en prover dun aloxamento axeitado as unidades familiares desprazadas
 • Actuación na comunidade autónoma:
  • Intervencións centradas en sensibilizar a cidadanía

VOLUNTARIADO SOCIAL

 • Captación, selección e formación do voluntariado:
  • Intervencións centradas na cualificación da rede de persoas voluntarias da entidade
 • Acompañamento social:
  • Intervencións centradas no acompañamento e na ocupación do lecer e tempo libre das nosas cativas e cativos

Datos de contacto

 • RUEPSS: E-7048
 • Enderezo
  • Rúa da Coruña, 24, 4.º C, 36208 Vigo
 • Horario de atención
  • VERÁN: de luns a venres de 10 a 14 h
  • INVERNO: de luns a venres de 10 a 14 h e de 16 a 18 h