Boa Vida

Boa Vida

A asociación Boa Vida iniciou o seu traballo no 2012 en Pontevedra e a súa misión é diminuír as desigualdades, fortalecer capacidades e mellorar o acceso a oportunidades a través da formación e do traballo en equipo.

Conta con dúas ferramentas para acadar a súa misión:

 • Oficina de Dereitos e Deberes Sociais (ODDS)
 • Empresa de inserción laboral Vivir do Traballo

Obxecto e persoas destinatarias

O seu obxectivo é promover a participación e facilitarlles información e formación á cidadanía e, especialmente, a aquelas persoas e colectivos afectados pola pobreza e pola exclusión social.

Obxectivos específicos

 • Capacitar as persoas en situación de pobreza ou exclusión para a participación social.
 • Realizar actividades formativas e autoformativas.
 • Difundir e darlles visibilidade ás situacións de inxustiza social.
 • Promover a loita polos dereitos sociais mediante o traballo en rede con outras entidades.
 • Proporcionar información e asesoramento sobre axudas e recursos sociais.
 • Ofrecer acompañamento sociolaboral a través de itinerarios.
 • Acompañar a poboación migrante no seu proceso de incorporación á nosa sociedade.

Actuacións

 • Acollida
  • Grupos primeira atención
  • Grupos de “ParticipAndo”
  • Grupo Busca Activa de Emprego (BAE)
 • Acompañamento
  • “Proxecto Itinere”
  • “Vida compartida” (atención a persoas maiores)
  • “Vivir co rural”
  • Atención a persoas migrantes con asesoramento xurídico
  • Formacións
 • Sensibilización sobre pobreza e exclusión social
  • Actividades na rúa
  • Actividades de apoio para a poboación refuxiada
  • Día Internacional da Loita contra a Pobreza

Datos de contacto

Rúa da Seca 3, 36002  Pontevedra