Down Pontevedra Xuntos

Down Pontevedra Xuntos

Obxecto e persoas destinatarias

O obxectivo de Down Pontevedra Xuntos é contribuir a mellorar a calidade de vida das persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual e a das súas familias a través da plena inclusión social e do uso dos recursos ordinarios da comunidade ao asumir o establecido na Convención de Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade.

Actuacións

As actuacións que se levan a cabo para alcanzar o devandito obxectivo agrúpanse dentro das seguintes áreas e programas: 

 • Servizo de Promoción da Autonomía Persoal (SEPAP)
 • Área Transversal
  • “Programa de familias”
  • “Programa de sensibilización”
 • Área de Vida Adulta e Independente
  • “Programa de inclusión social”
  • “Programa de vida adulta”
  • “Programa de vida independente”
 • Área de Atención Temperá
  • “Programa de atención temperá”
 • Área de Inclusión Educativa
  • “Programa de coordinación cos centros”
  • “Programa de apoio personalizado”
   • Logopedia
   • Apoio educativo
   • Autonomía
 • Área Complementaria
  • “Programa de ocio”
  • “Programa de expresión corporal”
 • Área de Formación e Emprego
  • “Programa de formación para o emprego”
  • “Programa de emprego con apoio (ECA)”

Datos de contacto

Rúa do Gorgullón 41, 36003 Pontevedra